VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SŠ

3. kolo

Výsledek přijímacího řízení ve 3. kole: Obor: Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01  výsledky ke stažení   (vyvěšeno dne 6.6.2018)

Výsledek přijímacího řízení v 3. kole :  Obor: Podnikání, 64-41-L/51   výsledky ke stažení  (vyvěšeno dne 6.6.2018)

2. kolo

Výsledek přijímacího řízení ve 2. kole: Obor: Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 výsledky ke stažení   (vyvěšeno dne 17.5.2018)

Výsledek přijímacího řízení v 2. kole:  Obor: Podnikání, 64-41-L/51   výsledky ke stažení  (vyvěšeno dne 17.5.2018)

1.kolo

Výsledek přijímacího řízení v 1. kole řádného termínu: Obor: Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 výsledky ke stažení  

Výsledek přijímacího řízení v 1. kole řádného termínu:  Obor: Podnikání, 64-41-L/51   výsledky ke stažení

Výsledek přijímacího řízení v náhradním termínu:  Obor: Podnikání, 64-41-L/51   výsledky ke stažení  (vyvěšeno dne ………….   )

 

Výsledky nejsou zveřejněny  jmenovitě, ale pod evidenčními čísly, které uchazeči obdrželi poštou na pozvánkách nebo emailem. Žáci, kteří si podali přihlášku na naši školu, obdrželi od nás doporučeným dopisem sdělení o zahájení správního řízení  společně s evidenčním číslem pro účely zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Upozornění!!!

Ve věci zápisového lístku (týká se pouze oboru Ekonomika a podnikání) upozorňujeme na znění školského zákona v §60 a odst. 6, ze kterého plyne následující:

Zápisový lístek podává řediteli školy žák, nebo zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Pokud nebude odevzdán zápisový lístek v uvedeném termínu, zaniká rozhodnutí o přijetí (po termínu již nebude žák přijat!).
Zápisový lístek se podává pouze na jednu vybranou školu, kam chce žák od září nastoupit. Výjimkou jsou případy s odvoláním.

Uchazeči, kteří neuspějí v prvním kole přijímacího řízení mohou podat odvolání proti tomuto rozhodnutí do 3 dnů k rukám ředitele školy nebo využít nabídky volných míst v druhém kole přijímacího řízení.

Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo poštou.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ
Výsledek přijímacího řízení v 1. kole: Obor: Cestovní ruch, 65-43-N/01   Výsledky přijímacího řízení_1kolo_VOS_2018_web
Vyvěšeno: 4.6.2018
Výsledek přijímacího řízení v 1. kole: Obor: Daňová a finanční správa, 63-41-N/04   výsledky ke stažení
Vyvěšeno: 4.6.2018