Studijní prgram VOŠ Daňová a finanční správa

63-41-N/04 Daňová a finanční správa

je ekonomicky zaměřený obor určený pro zájemce, který se může po jeho absolvování uplatnit v manažerských a ekonomických funkcích, např. finanční manažer, obchodní a personální manažer. Je schopen zastávat pracovní pozice při správě daní, v peněžnictví, pojišťovnictví, např. jako pracovník finanční a daňové správy, analytik trhu apod. Uplatnění nalezne také v řadě referentských pozic, např. ekonom, finanční metodik, samostatný pracovník daňového a celního řízení, samostatný finanční referent, účetní metodik apod. Další profesní uplatnění je možné také ve funkci samostatného administrativního pracovníka, při zabezpečování činností společenských, politických a zájmových organizací, např. samostatný organizační pracovník, hospodářsko-správní referent aj., nebo může rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Vzdělání si může rozšířit studiem na vysoké škole.

Základní informace o oboru :
 • Obor vyššího odborného studia “Daňová  a finanční správa” má kód 36-41-N/04.
 • Obor lze studovat v denní i kombinované formě studia.
 • Délka vzdělávacího programu činí 3 roky.
 • Základní podmínkou pro přijetí je úspěšně dokončené středoškolské studium (maturitní zkouška).
 • Studium je ukončeno absolutoriem.
 • Absolvent oboru dosáhne vyššího odborného vzdělání.
 • Certifikátem o absolvování studia je diplom.
 • Absolvent získává titul diplomovaný specialista (DiS.).
 • Roční školné činí:
  • 17 000,- Kč u denní formy studia
  • 17 000 Kč,- u kombinované forma studia.

Tříleté denní či kombinované studium oboru Daňová a finanční správa je zaměřeno na činnosti v oblasti marketingu a managementu, finančního hospodaření podniku, účetnictví, daňové problematiky, bankovnictví, získávání a zpracování informací, korespondence a dalších činností a na efektivní využití výpočetní techniky.

Učební plány

Více o profilu absolventa oboru Daňová a finanční správa naleznete na této stránce.

Informace pro studenty oboru Daňová a finanční správa naleznete na této stránce.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

NAPIŠTE NÁM

15 + 14 =

X