63-41-N/04 Daňová a finanční správa

je ekonomicky zaměřený obor určený pro zájemce, který se může po jeho absolvování uplatnit v manažerských a ekonomických funkcích, např. finanční manažer, obchodní a personální manažer. Je schopen zastávat pracovní pozice při správě daní, v peněžnictví, pojišťovnictví, např. jako pracovník finanční a daňové správy, analytik trhu apod. Uplatnění nalezne také v řadě referentských pozic, např. ekonom, finanční metodik, samostatný pracovník daňového a celního řízení, samostatný finanční referent, účetní metodik apod. Další profesní uplatnění je možné také ve funkci samostatného administrativního pracovníka, při zabezpečování činností společenských, politických a zájmových organizací, např. samostatný organizační pracovník, hospodářsko-správní referent aj., nebo může rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Vzdělání si může rozšířit studiem na vysoké škole.

Základní informace o oboru :
 • Obor vyššího odborného studia “Daňová  a finanční správa” má kód 36-41-N/04.
 • Obor lze studovat v denní i kombinované formě studia.
 • Délka vzdělávacího programu činí 3 roky.
 • Základní podmínkou pro přijetí je úspěšně dokončené středoškolské studium (maturitní zkouška).
 • Studium je ukončeno absolutoriem.
 • Absolvent oboru dosáhne vyššího odborného vzdělání.
 • Certifikátem o absolvování studia je diplom.
 • Absolvent získává titul diplomovaný specialista (DiS.).
 • Roční školné činí:
  • 17 000,- Kč u denní formy studia
  • 17 000 Kč,- u kombinované forma studia.

Tříleté denní či kombinované studium oboru Daňová a finanční správa je zaměřeno na činnosti v oblasti marketingu a managementu, finančního hospodaření podniku, účetnictví, daňové problematiky, bankovnictví, získávání a zpracování informací, korespondence a dalších činností a na efektivní využití výpočetní techniky.

Učební plány

Více o profilu absolventa oboru Daňová a finanční správa naleznete na této stránce

Informace pro studenty oboru Daňová a finanční správa naleznete na této stránce