ŘEDITELÉ ŠKOLY

KROMĚŘÍŽ 

MGR. JIŘÍ ANDRLÍK

ředitel školy v letech 1993-1995

KROMĚŘÍŽ A ZLÍN

Mgr. KAREL POKORNÝ

ředitel školy v letech

1995-2006 v Kroměříži a

2001-2006 ve Zlíně

KROMĚŘÍŽ A ZLÍN

MGR. MAREK GINTER

ředitel školy v letech 2006-2010 

ZLÍN

ING. ZDENĚK VELIKOVSKÝ

ředitel školy v letech 1992-1995 a

v letech 2010-2014

ZLÍN

Mgr. DAVID MARTINEK

ředitel školy od roku 2014

Budovy školy

Zlín a Kroměříž

 

1992

Střední podnikatelská škola

Střední podnikatelská škola byla založena společností DZC s.r.o. a  zařazena do sítě škol ve Zlíně v roce 1992.

první absolventi

První absolventi úspěšně absolvovali studium v Kroměříži: 1995 (23 absolventů)

1993

Soukromá střední podnikatelská škola

 O rok později vznikla Soukromá střední podnikatelská škola se sídlem v Kroměříži.  

INFORMACE

Pod názvem Soukromá střední podnikatelská škola působila na Havlíčkově ulici v Kroměříži. V tomto roce zahájily studium čtyři třídy SOŠ oboru „Podnikatelství“.

1995

Stěhování školy v Kroměříži

V roce 1995 se škola přestěhovala do prostor Arcibiskupského gymnázia na Pilařově ulici. 

Změna právní formy

V roce 1997 škola změnila škola právní formu na s.r.o.

1996

Zřízena Vyšší odborná škola

  V roce 1996 byla rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 24 156/96-61-08 nově zřízena vyšší odborná škola.

Změna názvu školy

Změněn název na Soukromá střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola. Vedle oboru SOŠ – „Podnikatelství“ započala výuka dvou tříd vyšší odborné školy oboru  „Prokurista firmy“.

V roce 1996 odmaturovali první absolventi čtyřletého oboru Podnikatelství

2000

Střední podnikatelská škola, Vyšší odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.

1.9.2000, kdy byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 19 848/2000-21 změněn název školy na Střední podnikatelská škola, Vyšší odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.. 

STěhování

K tomuto datu došlo rovněž ke stěhování školy do současného samostatného působiště na Tovačovského ulici a ke škole byla přidružena bývalá Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kroměříži s.r.o.

2000/2001

Na SPoŠ, VOŠ a SOU studuje 377 žáků

Ve školním roce 2000/2001 studovalo na SPoŠ, VOŠ a SOU 377 žáků: na SOŠ v oborech „Podnikatelství“ a „Podnikatel“ – denní 4-leté studium, , „Podnikání                v technických povoláních (nást.) – dálkové 3-leté studium; na VOŠ v oboru „Prokurista firmy – denní 2-leté studium; na SOU v „Podnikání v oborech“ denní 2-leté a dálkové 3-leté studium.

inovovaný obor SOŠ "Podnikatel

Ve školním roce 2001/2002 nověotevíráme inovovaný obor SOŠ „Podnikatel“ v pěti zaměřeních, „Podnikání v technických povoláních (nást.) – denní 2-leté studium; nový obor VOŠ „Turismus“ – denní 3-leté studium, „Prokurista firmy“ dálkové 3-leté studium.

2005

Změna názvu školy na Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 9. 2. 2006 č.j. 35 089/05-21 došlo s účinností od 1. 1. 2006 k zápisu názvu školy do rejstříku škol a školských zařízení.

ocenění

Škola získala v roce 2004 ocenění „Škola podporující podnikavost“.

2011

ŠKOLA VE ZLÍNĚ SE STĚHUJE

Nový školní rok byl zahájen v nově adaptovaných prostorách na adrese náměstí T.G.Masaryka 2433,  Zlín

2015

ŠKOLA SE PLNĚ DIGITALIZUJE

Zavedena elektronická třídní kniha s novým informačním systémem a mobilní aplikací (Edupage)

2021

Vznik Sportovní akademie a spolupráce s Vitasanou

V roce 2021 vnikla Sportovní akademie při Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s.r.o.

TRENÉRSTVÍ

Od školního roku 2021/2022 jsme otevřeli nové zaměření „Trenérství“ v rámci oboru Ekonomika a podnikání

2021

JSME AKREDITOVANOU ORGANIZACÍ V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

Naši žáci mohou vyjíždět na zahraniční odborné stáže.

Odborná stáž v itálii a na maltě

Postupně vyjíždí 19 žáků do Itálii a na Maltu, aby získali nové pracovní a jazykové zkušenosti.

Stali jsme se fakultní školou FAME UTB

2022

V roce 2022 naše škola podepsala s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati memorandum o spolupráci.

Změna názvu školy

Změněn název na Soukromá střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola. Vedle oboru SOŠ – „Podnikatelství“ započala výuka dvou tříd vyšší odborné školy oboru  „Prokurista firmy“.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X