Mgr. Andrea Macková

Konzultační hodiny:

Úterý 13:00 – 13:30 hod. pro rodiče a žáky

Konzultace jsou možné i v odpoledních hodinách po předchozí osobní či telefonické domluvě.

Kontakt:
e-mail: mackova@spos.cz
telefon: +420 577 210 227 (sekretariát školy)

Kontaktní formulář

Metodik prevence
Sending

Škola poskytuje žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům poradenské služby a konzultace zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování, na péči o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, na zkvalitňování sociálního klimatu školy.

K aktivitám, které jsou na škole již tradičními, patří:

  • Prožitkové besedy s protidrogovou tématikou pro žáky a studenty prvních a druhých ročníků
  • Sex a partnerství – beseda s odborníkem k partnerským vztahům pro první a druhé ročníky.
  • Beseda s pracovníkem informačního a poradenského střediska při Úřadu práce ve Zlíně. Školní poradenské pracoviště provádí individuální kariérové poradenství pro čtvrté ročníky SOŠ a studenty VOŠ.
  • Trestné činy páchané mládeží a na mládeži – beseda ve spolupráci s Probační a mediační službou ve Zlíně.