Metodik prevence

Mgr. Andrea Macková

 

Konzultační hodiny:

Úterý 13:00 – 13:30 hod. pro rodiče a žáky

Konzultace jsou možné i v odpoledních hodinách po předchozí osobní či telefonické domluvě.

Kontakt

e-mail: mackova@spos.cz
telefon: +420 577 210 227 (sekretariát školy)

Kontaktní formulář

[formidable id=8]

Omlouváme se, ale formulář je dočasně nedostupný. Kontaktujte mne, prosím, e-mailem nebo telefonicky. Děkuji za pochopení.

Poradenská činnost

Škola poskytuje žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům poradenské služby a konzultace zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování, na péči o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, na zkvalitňování sociálního klimatu školy.

K aktivitám, které jsou na škole již tradičními, patří:

  • Prožitkové besedy s protidrogovou tématikou pro žáky a studenty prvních a druhých ročníků
  • Sex a partnerství – beseda s odborníkem k partnerským vztahům pro první a druhé ročníky.
  • Beseda s pracovníkem informačního a poradenského střediska při Úřadu práce ve Zlíně. Školní poradenské pracoviště provádí individuální kariérové poradenství pro čtvrté ročníky SOŠ a studenty VOŠ.
  • Trestné činy páchané mládeží a na mládeži – beseda ve spolupráci s Probační a mediační službou ve Zlíně.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X