Metodik prevence

Mgr. Andrea Macková

 

Konzultační hodiny:

Úterý 13:00 – 13:30 hod. pro rodiče a žáky

Konzultace jsou možné i v odpoledních hodinách po předchozí osobní či telefonické domluvě.

Kontakt

e-mail: mackova@spos.cz
telefon: +420 735 150 070 (sekretariát školy)

Kontaktní formulář

[formidable id=8]

Omlouváme se, ale formulář je dočasně nedostupný. Kontaktujte mne, prosím, e-mailem nebo telefonicky. Děkuji za pochopení.

Poradenská činnost

Škola poskytuje žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům poradenské služby a konzultace zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování, na péči o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, na zkvalitňování sociálního klimatu školy.

K aktivitám, které jsou na škole již tradičními, patří:

  • Prožitkové besedy s protidrogovou tématikou pro žáky a studenty prvních a druhých ročníků
  • Sex a partnerství – beseda s odborníkem k partnerským vztahům pro první a druhé ročníky.
  • Beseda s pracovníkem informačního a poradenského střediska při Úřadu práce ve Zlíně. Školní poradenské pracoviště provádí individuální kariérové poradenství pro čtvrté ročníky SOŠ a studenty VOŠ.
  • Trestné činy páchané mládeží a na mládeži – beseda ve spolupráci s Probační a mediační službou ve Zlíně.
blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X