Více Informací
Více informací

Erasmus 2021/22

ukončen

Více informací

Erasmus 2022/23

v realizaci

Více informací

Erasmus

Informace ke stážím

Více informací
  • Stáhněte si  přihlášku, vyplňte ji, vytiskněte a podepište se
  • Vyplněnou přihlášku vložte do obálky společně s životopisem a motivačním dopisem v anglickém jazyce
  • Zalepená obálka bude označená nápisem ERASMUS +.
  • Termín odevzdání – nejpozději do 30. 11. 2022 k rukám ředitele školy    
Více informací

Klikněte na odkaz výše a prostudujte si podrobně kritéria.

Další informace pro stážisty

Více informací

Počet projektů v rámci Erasmus+

Počet učitelů zapojených do Erasmu+

Počet absolvovaných kurzů v programu Erasmus+

Počet žáků na stážích

Buďte s námi v kontaktu

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Telefon: 735 150 070

Email: info@spos.cz

Úřední hodiny: Po-pá: 8:00 – 15:00

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X