Vedení školy

Mgr. David  Martinek

Mgr. David Martinek

ředitel školy

spos@spos.cz  

Vyučuje předměty: Základy komunikace a prezentace, Základy společenských věd, Právo, Společenský styk

Mgr. Richard Němec

Mgr. Richard Němec

zástupce ředitele pro denní studium

nemec@spos.cz  tel. 577 215 314

Vyučujeme předměty: matematiku, zeměpis, geografie cestovního ruch, přírodní vědy a zbožíznalství

 

Ing, Světlana Beliančínová

Ing, Světlana Beliančínová

zástupkyně ředitele školy pro dálkové studium

beliancinova@spos.cz  tel.:  733 712 300

(sekretariát Kroměříž)

Vyučuje předměty: Ekonomika, Písemná a elektronická komunikace, Marketing, Management a Společenský styk

 

slovo
ředitele školy

Naše škola nabízí proti jiným školám řadu výhod, mezi které patří například menší počet žáků ve třídách, nadstandardní vybavení, pestré školní i mimoškolní aktivity, individuální přístup pedagogů, četné konzultace pro studenty nebo větší spolupráce s rodiči. Rovněž se snažíme o to, aby se žáci cítili ve škole příjemně a mohli se tak dále rozvíjet a zdokonalovat. Velkou devizou na naší škole je mimo jiné zakládání a činnost studentských firem, ve kterých si žáci osvojují základy podnikání v kontrolovaných podmínkách. Žáci uskutečňují různé projekty a získávají tak první cenné zkušenosti na cestě k samostatnému podnikání.”

– David Martinek

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X