Žádosti a formuláře

Žádosti spojené se studiem

Zde naleznete žádosti spojené se studiem na naší škole, které by Vám měly usnadnit komunikaci se školou.

Žádosti lze podávat v úředních hodinách do kanceláře školy nebo zaslat poštou k rukám ředitele školy nebo jeho zástupce.

 

 •  Žádost o ukončení přerušení vzdělávání – stáhnout dokument Word
  • Podává žadatel, který chce ukončit přerušení studia a vrátit se do školy dříve, než bylo stanoveno v rozhodnutí o přerušení vzdělávání.
 • Oznámení o zanechání vzdělávání – stáhnout dokument PDF
  • Oznámení zasílá  student v případě, kdy se rozhodne zanechat vzděláván. Oznamovatel přestává být studentem školy dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení.
 • Žádost o přestup z jiné školy – stáhnout dokument Word
  • Podává žadatel, který chce přestoupit z jiné školy a pokračovat ve studiu stejného nebo příbuzného zaměření na naší škole.
 • Žádost o přerušení vzdělávání – stáhnout dokument Word
  • Přerušení studia může být povoleno pouze v odůvodněných případech. Přerušení studia schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou rozhodnutí. Přerušit studium lze maximálně na dobu 2 let. Pokud student nepožádá v této lhůtě o nastoupení po přerušení studia, bude jeho studium automaticky ukončeno.
 • Žádost o uznání dosaženého vzdělání – stáhnout dokument PDF
  • Ředitel školy může uznat ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let.
 • Žádost o opakování ročníkustáhnout PDF

Žádosti a formuláře – Vyšší odborná škola

 • Organizace a klasifikace Vyšší odborné školystáhnout dokument PDF
 • Přihláška k absolutoriu – stáhnout dokumend Word
 • Žádost o prodloužení zkouškového období – žádost je k dispozici v kanceláři školy
 • Žádost o prodloužení termínu odevzdání absolventské práce – žádost je k dispozici v kanceláři školy
 • Žádost o náhradní/opravný termín absolutoria – žádost je k dispozici v kanceláři školy
blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X