Školné  

Školné se platí zpravidla ročně nebo pololetně. Studenti mohou také požádat o zaplacení v jiné modalitě (např. čtvrtletně nebo měsíčně). Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě a je po dobu studia stejná. Platba školného má být zaslána na účet školy – č.ú. 1409893339/0800, variabilním symbolem najdete v elektronické třídní knize Edupage v sekci Platby.

Studenti mohou během studia získat stipendium.

Garantujeme školné stejné po celou dobu studia

Školné je možné platit v různých modalitách:

  1. měsíčně
  2. čtvrtletně
  3. pololetně
  4. ročně

Střední škola

obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
forma studia: denní 4-leté studium
školné : 2600 Kč/ měsíčně (10 měsíců) od 1.9.2024

obor: Podnikaní (v Kroměříži)
forma studia : denní i dálková
školné: 2000 Kč / měsíčně (10 měsíců) od 1.9.2024

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X