Školné pro školní rok 2019/220

Školné se platí zpravidla ročně nebo pololetně. Studenti mohou také požádat o zaplacení v jiné modalitě (např. čtvrtletně). Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě. Platba školného má být zaslána na účet školy – č.ú. 1409893339/0800, variabilním symbolem je rodné číslo  studenta VOŠ.

Studenti mohou během studia získat stipendium.

Střední škola

obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
forma studia: denní 4-leté studium
školné : 1.800 Kč/ měsíčně (10 měsíců)

obor: Podnikaní
forma studia : denní i dálková
školné: 1.500 Kč / měsíčně (10 měsíců)

 

 

Vyšší odborná škola

obor: Daňová a finanční správa 63-41-N/04
forma studia: denní 3-leté studium
školné: 1.700 Kč / měsíčně (10 měsíců)

obor: Daňová a finanční  správa 63-41-N/04
forma studia: kombinová 3-leté
školné: 1.700 Kč / měsíčně (10 měsíců)

obor:  Cestovní ruch 65-43-N/01
forma studia: denní 3-leté
školné: 1.700 Kč / měsíčně (10 měsíců)