Školné pro školní rok 2021/2022

  • Školné se platí zpravidla ročně nebo pololetně.
  • Studenti mohou také požádat o zaplacení v jiné modalitě (např. čtvrtletně).
  • Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě.
  • Platba školného má být zaslána na účet školy – číslo účtu 1409893339/0800, variabilním symbolem je číslo, které Vám bude sděleno při podpisu smlouvy o vzdělávání a najdete ho také v elektronické žákovské knížce .
  •  Studenti mohou během studia získat stipendium.

 

Střední škola

Obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

forma studia: denní 4-leté studium
školné: 2.000 Kč/ měsíčně (10 měsíců)

Obor Podnikaní 64-41-L/51

forma studia: dálková
školné: 1.800 Kč / měsíčně (10 měsíců)

Vyšší odborná škola

Obor Cestovní ruch 65-43-N/01

forma studia: denní 3-leté
školné: 1.700 Kč / měsíčně (10 měsíců)

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X