Školné  

Školné se platí zpravidla ročně nebo pololetně. Studenti mohou také požádat o zaplacení v jiné modalitě (např. čtvrtletně nebo měsíčně). Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě a je po dobu studia stejná. Platba školného má být zaslána na účet školy – č.ú. 1409893339/0800, variabilním symbolem najdete v elektronické třídní knize Edupage v sekci Platby.

Studenti mohou během studia získat stipendium.

Střední škola

obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
forma studia: denní 4-leté studium
školné : 2.400 Kč/ měsíčně (10 měsíců)

obor: Podnikaní (v Kroměříži)
forma studia : denní i dálková
školné: 1.800 Kč / měsíčně (10 měsíců)

Vyšší odborná škola

obor:  Cestovní ruch 65-43-N/01

forma studia: denní 3-leté
školné: 1.700 Kč / měsíčně (10 měsíců)

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X