Školné pro školní rok 2020/2021

  • Školné se platí zpravidla ročně nebo pololetně.
  • Studenti mohou také požádat o zaplacení v jiné modalitě (např. čtvrtletně).
  • Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě.
  • Platba školného má být zaslána na účet školy – číslo účtu 1409893339/0800, variabilním symbolem je číslo, které Vám bude sděleno při podpisu smlouvy o vzdělávání a najdete ho také v elektronické žákovské knížce .
  •  Studenti mohou během studia získat stipendium.

 

Střední škola

Obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

forma studia: denní 4-leté studium
školné: 2.000 Kč/ měsíčně (10 měsíců)

Obor Podnikaní

forma studia: denní i dálková
školné: 1.800 Kč / měsíčně (10 měsíců)

Vyšší odborná škola

Obor Cestovní ruch 65-43-N/01

forma studia: denní 3-leté
školné: 1.700 Kč / měsíčně (10 měsíců)

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X