Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Právní forma  Společnost s ručením omezeným
Zřizovatel školy  DZC, s.r.o.
Adresa Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž
Telefon 577 215 314
E-mail info@spos.cz
Web www.spos.cz
Identifiká­tory IČO 25 34 44 12
RED_IZO 600020525
Číslo účtu: 1409893339/0800
variabilní symbol platby školného evidenční číslo žáka SŠ (v elektronické třídní knize/ studenta VOŠ)
Počet žáků  247
Datová schránka jw8sqhv

Proč studovat na této škole a její výhody

 • Samozřejmostí je kvalitní příprava pro úspěšné zvládnutí společné i profilové části maturitní zkoušky a studium na VŠ
 • Běžnou součástí výuky je e-learningová podpora výuky, využíváme prostředí Office 365 (většina předmětů je převedena do elektronické podoby)
 • Systém prospěchového a sociálního stipendia
 • Denní studium čtyřleté (pro žáky z devátých tříd ZŠ)
 • Výuka cizích jazyků (anglický jazky 5hod./týdně, druhý cizí jazyk 3hod./týdně), dělení na skupiny s maximálním počtem žáků 13 ve skupině
 • Nástavbové studium ve dvouletém oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu)
 • Dálková tříletá forma nástavbového studia v oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu, výuka se realizuje o sobotách)
 • Denní a kombinované studium na Vyšší odborné škole ve Zlíně a Kroměříži
 • Malé počty žáků ve třídách (max. 24 žáků) umožňující individuální přístup a rozvíjení tvořivých schopností žáků
 • Nestresující prostředí (individuální přístup, škola má vlastní způsob hodnocení)
 • Rodiče jsou informováni co nejjednodušeji a s největší vypovídající hodnotou o výkonech studentů pomocí internetové aplikace Edupage, kdy vyučující po hodnocení zapíší výsledky do programu a rodiče tak mohou okamžitě reagovat na případné výkyvy ve výsledcích svých dětí
 • Žáci mohou absolvovat odborné stáže (žáci už navštívili Španělsko, Řecko, Itálii, Rakousko a další země)
 • Škola se účastnila a účastní programů mezinárodní spolupráce (Leonardo, Erasmus+), pracujeme v eTwinningové prostředí
 • Pracujeme na projektech v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dva projekty jsme ukončili, nový realizujeme do března 2013),
 • Pořádáme lyžařské výcvikové kurzy, školu v přírodě, vodácké a cyklistické kurzy, organizujeme zájezdy do divadel, besedy a přednášky k podpoření a prohloubení výuky
 • Žáci mají k dispozici Wi-fi síť, škola poskytuje žáků mininotebooky, kalkulačky, atlasy, flash-disky
 • Škola se snaží o individuální vstřícný přístup, který pomáhá úspěšně zvládnout studijní program i pro handicapované studenty. Dyslektikům, tělesně postiženým i jinak znevýhodněným studentům pomáháme v úspěšném studiu
 • Přijímací řízení zohledňuje výsledky studia na základní škole
 • Aktivity připravované s odbornými institucemi, individuální konzultace studentů s učiteli, materiální vybavení pro školní a mimoškolní činnost, nárok na opravné testy, školní elektronickou databázi, mobilní aplikaci k výsledkům a informacím o škole a mnoho dalšího
 • Na základě anonymních evaluačních dotazníků vyplývá:
 • že se studenti do školy těší,
 • oceňují především přístup učitelů a vysvětlení učiva,
 • škola se snaží pracovat se všemi žáky jako s jedním kolektivem,
 • zajímavé zpestření školního roku jako jsou např. akce, výlety, exkurze,
 • nejvíce si studenti cení atmosféru, vstřícný přístup učitelů, jejich odbornost a výběr profilových předmětů

Zájemci o studium mohou přijít do školy kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín
info@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

Zlín škola

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Tovačovského 337,
767 05 Kroměříž
belancinova@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

 

X