Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Právní forma  Společnost s ručením omezeným
Zřizovatel školy  DZC, s.r.o.
Adresa náměstí T.G. Masaryka 2433, 767 01 Zlín
Telefon 735 150 070
E-mail info@spos.cz
Web www.spos.cz
Identifiká­tory IČO 25 34 44 12
  RED_IZO 600020525
Číslo účtu: 1409893339/0800
variabilní symbol platby školného evidenční číslo žáka SŠ (v elektronické třídní knize/ studenta VOŠ)
Počet žáků  247
Datová schránka jw8sqhv

Proč studovat na této škole a její výhody

 • Samozřejmostí je kvalitní příprava pro úspěšné zvládnutí společné i profilové části maturitní zkoušky a studium na VŠ
 • Běžnou součástí výuky je e-learningová podpora výuky, využíváme prostředí Office 365 (většina předmětů je převedena do elektronické podoby)
 • Systém prospěchového a sociálního stipendia
 • Denní studium čtyřleté (pro žáky z devátých tříd ZŠ)
 • Výuka cizích jazyků (anglický jazky 5hod./týdně, druhý cizí jazyk 3hod./týdně), dělení na skupiny s maximálním počtem žáků 13 ve skupině
 • Nástavbové studium ve dvouletém oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu)
 • Dálková tříletá forma nástavbového studia v oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu, výuka se realizuje o sobotách)
 • Malé počty žáků ve třídách (max. 24 žáků) umožňující individuální přístup a rozvíjení tvořivých schopností žáků
 • Nestresující prostředí (individuální přístup, škola má vlastní způsob hodnocení)
 • Rodiče jsou informováni co nejjednodušeji a s největší vypovídající hodnotou o výkonech studentů pomocí internetové aplikace Edupage, kdy vyučující po hodnocení zapíší výsledky do programu a rodiče tak mohou okamžitě reagovat na případné výkyvy ve výsledcích svých dětí
 • Žáci mohou absolvovat odborné stáže (žáci už navštívili Španělsko, Řecko, Itálii, Rakousko a další země)
 • Škola se účastnila a účastní programů mezinárodní spolupráce (Leonardo, Erasmus+), pracujeme v eTwinningové prostředí
 • Pracujeme na projektech v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
 • Pořádáme lyžařské výcvikové kurzy, školu v přírodě, vodácké a cyklistické kurzy, organizujeme zájezdy do divadel, besedy a přednášky k podpoření a prohloubení výuky
 • Žáci mají k dispozici Wi-fi síť, škola poskytuje žáků mininotebooky, kalkulačky, atlasy, flash-disky
 • Škola se snaží o individuální vstřícný přístup, který pomáhá úspěšně zvládnout studijní program i pro handicapované studenty. Dyslektikům, tělesně postiženým i jinak znevýhodněným studentům pomáháme v úspěšném studiu
 • Přijímací řízení zohledňuje výsledky studia na základní škole
 • Aktivity připravované s odbornými institucemi, individuální konzultace studentů s učiteli, materiální vybavení pro školní a mimoškolní činnost, nárok na opravné testy, školní elektronickou databázi, mobilní aplikaci k výsledkům a informacím o škole a mnoho dalšího
 • Na základě anonymních evaluačních dotazníků vyplývá:
 • že se studenti do školy těší,
 • oceňují především přístup učitelů a vysvětlení učiva,
 • škola se snaží pracovat se všemi žáky jako s jedním kolektivem,
 • zajímavé zpestření školního roku jako jsou např. akce, výlety, exkurze,
 • nejvíce si studenti cení atmosféru, vstřícný přístup učitelů, jejich odbornost a výběr profilových předmětů

Zájemci o studium mohou přijít do školy kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X