Informace o škole

Střední škola podnikatelská a vyšší odborná škola, s. r. o.

Právní forma

Společnost s ručený omezeným

Zřizovatel školy

DZC, s. r. o.

Adresa

nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Telefon

+420 577 215 314

E-mail

Identifikátor IČO
IČO 25 34 44 12
Identifikátor RED IZO
RED IZO 600020525
Číslo účtu
1409893339/0800
Variabilní symbol platby školného
evidenční číslo žáka SŠ / studenta VOŠ (v elektronické třídní knize)
Počet žáků / studentů
182

Proč studovat na této škole a její výhody

 • Samozřejmostí je kvalitní příprava pro úspěšné zvládnutí společné i profilové části maturitní zkoušky a studium na VŠ
 • Běžnou součástí výuky je e-learningová podpora výuky, využíváme prostředí Office 365 (většina předmětů je převedena do elektronické podoby)
 • Systém prospěchového a sociálního stipendia

Denní studium čtyřleté (pro žáky z devátých tříd ZŠ)

 • Výuka cizích jazyků (anglický jazky 5hod./týdně, druhý cizí jazyk 3hod./týdně)
 • dělení na skupiny s maximálním počtem žáků 13 ve skupině

Nástavbové studium

 • Dálková tříletá forma nástavbového studia v oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu, výuka se realizuje o sobotách)

Vyšší odborné studium

Další bonusy studia u nás

 • Malé počty žáků ve třídách (max. 24 žáků) umožňující individuální přístup a rozvíjení tvořivých schopností žáků
 • Nestresující prostředí (individuální přístup, škola má vlastní způsob hodnocení).
 • Rodiče jsou informováni co nejjednodušeji a s největší vypovídající hodnotou o výkonech studentů pomocí internetové aplikace Edupage, kdy vyučující po hodnocení zapíší výsledky do programu a rodiče tak mohou okamžitě reagovat na případné výkyvy ve výsledcích svých dětí.
 • Žáci mohu absolvovat odborné stáže (žáci už navštívili Španělsko, Řecko, Itálii, Rakousko a další země).
 • Škola se účastnila a účastní programů mezinárodní spolupráce (Leonardo, Erasmus+), pracujeme v eTwinningovém prostředí.
 • Pracujeme na projektech v rámci operačních programů
 • Pořádáme celou řadu akcí pro studenty, jako jsou lyžařské výcvikové kurzy, školu v přírodě, vodácké a cyklistické kurzy, organizujeme zájezdy do divadel, besedy a přednášky k podpoření a prohloubení výuky.
 • Žáci mají k dispozici Wi-fi síť, škola poskytuje žáků mininotebooky, kalkulačky, atlasy, flash-disky.
 • Škola se snaží o individuální vstřícný přístup, který pomáhá úspěšně zvládnout studijní program i pro handicapované studenty. Dyslektikům, tělesně postiženým i jinak znevýhodněným studentům pomáháme v úspěšném studiu.
 • Přijímací řízení zohledňuje výsledky studia na základní škole.
 • Aktivity připravované s odbornými institucemi, individuální konzultace studentů s učiteli, materiální vybavení pro školní a mimoškolní činnost, nárok na opravné testy, školní elektronickou databázi, mobilní aplikaci k výsledkům a informacím o škole a mnoho dalšího.

Z pohledu studenta

na základě anonymních evaluačních dotazníků vyplývá:

 • že se studenti do školy těší,
 • oceňují především přístup učitelů a vysvětlení učiva,
 • škola se snaží pracovat se všemi žáky jako s jedním kolektivem,
 • zajímavé zpestření školního roku jako jsou např. akce, výlety, exkurze,
 • nejvíce si studenti cení atmosféru, vstřícný přístup učitelů, jejich odbornost a výběr profilových předmětů

Chcete u nás studovat?

Zájemci o studium mohou přijít do školy kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X