Rozvrh a suplování

Zde najdete rozvrhy a suplování

ERASMUS+

Absolvujte zahraniční stáže

Studentské firmy

Na škole si třídy zakládají studentské firmy a simulují tak podnikatelksé prostředí

Stipendijní řád a Motivační program

Žáci, kteří dosahují vynikajících úspěchů a mají vyznamenání, tak jsou každý měsíc odměňováni finančním bonusem. Navíc škola poskytuje žákům motivační program.

Střední škola

  Nabízíme obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01  v denní formě studia škola ve Zlíně a

                    obor Podnikání 64-41-L/51 v dálkové formě studia v Kroměříži

N

Nabízíme pestrá zaměření s ekonomickým základem

N

Zaměření orientovaná na firemní management, cestovní ruch, cizí jazyky a multimédia

N

Baví vás cestování?

N

Chcete studovat cizí jazyky ve vysoké dotaci hodin?

N

Zajímáte se o počítače a oblast výpočetní techniky

Sportovní akademie Zlín

Bližší informace o Sportovní akademii Zlín

N

Zaměření orientovaná na sportovní management a trenérství

N

Věnujete se sportu?

N

Baví vás sport a chcete se mu věnovat i ve vašem profesním životě?

N

Získáte trenérskou licenci

N

Získáte praktické zkušenosti do dalšího studia

 Partner školy    Vita Sana club

vitasana logo

ZAMĚŘENÍ TRENÉRSTVÍ

POUZE U NÁS

Podívejte se na video

Spolupracujeme v oblastech

Ubytovací prostory

Možnost využití ubytovacích prostor přímo v rámci Vita Sany

Více

Tréninkové plány

Možnost sestavení tréninkových plánů pod dohledem odborníků a trenérů. 

Více

Tréninkové prostory

Využívejte tréninkové prostory,  je připraveno několik speciálních stanovišť. K dispozici oblíbené cardio stroje, stroje Panatta XP s biomechanikou.

Více

Odborníci z praxe

K dispozici odborníci z praxe – výživový poradce, mentální couch a další

Více

Obor EKONOMIKA a podnikání 63-41-M/01

Podívejte se na nabídku našich zaměření (ZlÍN)

Z

Cestovní ruch a průvodcovství

Více
Z

Firemní management a právo

Více
Z

Ekonomika a cizí jazyky

Více
Z

Ekonomika a multimédia

Více
Z

Sportovní management

Více
Z

Trenérství

Více

Obor podnikání

64-41-L/51

Kroměříž

Z

Podnikání

blank
Více

Zájemcům s výučním listem, kteří mají

zájem o maturitní vzdělání, nabízíme

studijní obor “Podnikání” v dálkové formě

studia

Podívejte se na záznam z online Dne otevřených dveří 2021

R

ZačNĚte STUDOVAT

Chceme poskytnout našim žákům SŠ a studentům VOŠ komfort, proto se snažíme rozšiřovat nabídku našim předmětů formou online materiálů a namluvených přednášek

Online výuka

N

Interaktivní obsah předmětů

N

Možnost komunikace na dálku

N

Distanční podpora pro žáky

N

Učitelé k dispozici v chatu

Napsali absolventi

„Ještě jednou děkuji všem svým spolužákům i pedagogickým pracovníkům školy, za 4 krásně strávené roky života, na které budu vzpomínat patrně až do konce života. Vždy se budu rád do této školy vracet, abych se mohl podělit o všechny své nové zkušenosti a úspěchy. A také abych mohl zavzpomínat na vše, co jsem prožil v době středoškolského studia na SPOŠ ve Zlíně“
„Chtěl bych v pár větách popovídat o tom, jaké bylo mé čtyřleté studium na SPOŠ.Musím se přiznat, že jsem měl ze začátku trochu obavy, jak budu studium zvládat. Trpím totiž specifickou poruchou učení. Konkrétně dysgrafií a dispraxií. Bál jsem se, zda to nebude velká překážka pro mé další studium. Naštěstí tomu tak nebylo. V tomhle ohledu jsem vždy našel plné pochopení a porozumění ze strany všech pedagogů. Dostávalo se mi individuálního přístupu, za což jsem byl velmi vděčný. Jsem si jistý, že mi to hodně pomohlo v tom, abych zvládl úspěšně absolvovat středoškolské studium. Navíc po celou dobu mého studia panovala na škole velice přátelská atmosféra.”
„Jsem absolventem Střední podnikatelské školy ve Zlíně. Odmaturoval jsem v černu 1999 a rozhodl jsem se odjet do USA a studovat vysokou školu tam. V lednu 2000 jsem odjel do Hostonu ve státě Texas, kde jsem nastoupil do prvního ročníku na Bauer College of Business, na University of Houston, obor finance. Na této škole je také nejprestižnější dvouletý program pro studium podnikatelství, kde přijímají pouze 30 studentů ročně. Do tohoto centra, Wolff Center for Entrepreneurship, jsem se ve třetím ročníku dostal. V roce 2005 jsem se stal členem marketingového oddělení a v roce 2006 jsem byl jmenován marketingovým ředitelem. Díky těmto výsledkům jsem v listopadu 2010 dostal pracovní nabídku do největší veřejnoprávní televize v USA, WGBH v Bostonu. Letos v únoru jsem byl jmenován marketingovým ředitelem v WGBH.“

Časté otázky

Kde najdu kritéria k přijímacímu řízení?

Kritéria zveřejňujeme vždy v prosinci. Podrobnější informace najdete na stránce Uchazeči nebo v menu Úřední deska

Musíme si vybrat zaměření hned při podávání přihlášky?
Výhodou naší školy je, že žák si volí s výjimkou zaměření Trenérství, svoji specializaci až na konci 2. ročníku. Žáci tak získají dostatek času, aby si ujasnili, co je baví a kam by se chtěli dále ubírat
Jaké cizí jazyky můžu studovat ?
Kromě angličtiny, která má u nás dotaci 5hodin/ týdně si žáci dále mohou vybírat mezi němčinou, španělštinou, ruštinou nebo francouzštinou. U zaměření Ekonomika a cizí jazyky dokonce od 3. ročníku studují 3 cizí jazyky.
Jak je to s ubytováním ?
Žáci, kteří se přihlásí na naši školu a nejsou poblíž, si mohou podat přihlášku na Dům mládeže, který sídlí hned nad naší školou. Doporučujeme si ovšem podat přihlášku ihned jakmile budete vědět, že jste byli přijati na naší školu.
Kam odcházejí absolventi školy ?
Většina žáků pokračuje v dalším studiu na vysokých školách, někteří žáci se přihlásí na vyšší odborné školy a malé procento jde rovnou do pracovního procesu.
Jak velké jsou třídy a kolik otvíráte tříd v 1. ročníku?

Snažíme se o to, aby ve třídě nebylo více jak 24 žáků. Už jenom kvůli lepší práci se žáky. Třídy dále půlíme na cizí jazyky a dále se rozdělují od 3. ročníku podle specializací. Ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít 3 třídy.

CHCETE VÍCE INFORMACÍ PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

Mějte náskok

N

Mějte informace ihned

N

Budeme Vás informovat o aktualitách

N

Zodpovíme Vaše dotazy

N

Pošleme Vám odpověď

Europass dodatky

Od 22. 3. 2021 mohou střední školy stahovat dodatky k osvědčení s aktuálním školním rokem 2020/2021 pro své absolventy. Dodatky pro absolventy maturitních oborů obsahují nově procentuální hodnocení společné maturitní části odpovídající novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Dodatky k osvědčení dostává zdarma dlouhodobě 70 % absolventů středních škol v ČR, tj. přibližně 65 tisíc absolventů ročně. Využijí ho jako přílohu k životopisu při hledání pracovních příležitostí nebo dalším studiu doma i v zahraničí

Europass logo

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X