Studentské firmy

Ukázka práce ve studentských firmách

Blíž k praxi můžou mít žáci a studenti středních škol a VOŠ prostřednictvím studentských fiktivních firem.

Žáci třetích ročníků vypracují v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie podnikatelský záměr, následně ho realizují po dobu jednoho školního roku. Kromě toho žáci vytvoří logo firmy, slogan, název, zpracují webovou prezentaci výrobku nebo služby, vytvoří si vlastní e-shop, zdokonalují se v komunikačních dovednostech, trénují veřejná vystoupení, argumentaci apod. Z jejich vystoupení je pořizován obrazový záznam pro další rozbor.

Na základě vytvořených metodických materiálů (Metodika fiktivní firmy) plní žáci v rámci firmy projektové úkoly, které se nacházejí na e-learningovém portálu příjemce projektu. Podmínky fungování firem jsou tak snadno kontrolovatelné managementem projektu, který je v kontaktu s jednotlivými lektory firem.

Školní rok
2015/2016

caarago

Tento rok si žáci třídy 3. A. se zaměřením na cestovní ruch vytvořili vlastní fiktivní firmu s názvem CA Arago, s. r. o. Podívejte se na jejich webové stránky!

Webové stránky CA Arago

Školní rok
2014/2015

felix

Ve školním roce 2014/2015 si žáci 3.A. vytvořili 2 studentské fiktivní firmy. Druhá firma se jmenovala Felix, s.r.o.

Webové stránky Felix, s.r.o.

Školní rok
2013/2014

czechboards

Ve školním roce 2013/2014 si žáci 3. A. založili firmu s názvem Czech Boards, s.r.o.

Podívejte se na jejich webové stránky!

Webové stránky Czech Boards, s.r.o.

Napsali o nás

denikzlin_firma

Klikněte na obrázek a přečtěte si článek.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X