Ukázka práce ve studentských firmách

Blíž k praxi můžou mít žáci a studenti středních škol a VOŠ prostřednictvím studentských fiktivních firem.

Žáci třetích ročníků vypracují v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie podnikatelský záměr, následně ho realizují po dobu jednoho školního roku. Kromě toho žáci vytvoří logo firmy, slogan, název, zpracují webovou prezentaci výrobku nebo služby, vytvoří si vlastní e-shop, zdokonalují se v komunikačních dovednostech, trénují veřejná vystoupení, argumentaci apod. Z jejich vystoupení je pořizován obrazový záznam pro další rozbor.

Na základě vytvořených metodických materiálů (Metodika fiktivní firmy) plní žáci v rámci firmy projektové úkoly, které se nacházejí na e-learningovém portálu příjemce projektu. Podmínky fungování firem jsou tak snadno kontrolovatelné managementem projektu, který je v kontaktu s jednotlivými lektory firem.

Přehled studentských fiktivních firem a jejich činností
školní rok 2015/2016 caarago

Tento rok si žáci třídy 3. A. se zaměřením na cestovní ruch vytvořili vlastní fiktivní firmu s názvem CA Arago, s. r. o. Podívejte se na jejich webové stránky!

Webové stránky CA Arago

školní rok 2014/2015  felix

Ve školním roce 2014/2015 si žáci 3.A. vytvořili 2 studentské fiktivní firmy. Druhá firma se jmenovala Felix, s.r.o.

Webové stránky Felix, s.r.o.

školní rok 2013/2014  printscreen Ve školním roce 2013/2014 si žáci 3.PO. založili firmu s názvem Print Screen, s.r.o.

Webové stránky Print Screen, s.r.o.

školní rok 2013/2014 czechboards Ve školním roce 2013/2014 si žáci 3. A. založili firmu s názvem Czech Boards, s.r.o.

Podívejte se na jejich webové stránky!

Webové stránky Czech Boards, s.r.o.

   Napsali o nás

denikzlin_firma

Klikněte na obrázek a přečtěte si článek