Spolek přátel SŠP a VOŠ

Účelem spolku je podpora společenských, kulturních, duchovních, sportovních a vzdělávacích   aktivit žáků a pracovníků SŠP a VOŠ.

Účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím těchto hlavních činností spolku:

1. podpora zájmové školní a mimoškolní činnosti,

2. podpora účasti žáků a pracovníků školy na soutěžích, při kterých reprezentují školu,

3. podpora činností, které přispívají k posilování dobrého jména školy,

4.podpora talentovaných žáků školy,

5.podpora praktické a odborné činnosti žáků školy,

6. podpora kulturních a společenských akcí školy souvisejících se vzděláváním, studiem a osobnostním rozvojem žáků a pracovníků školy,

7. organizování soutěží, koncertů, zájezdů a kulturních, sportovních, společenských a školních akcí pro žáky, jejich rodiče a pracovníky školy.

Účel spolku

SPONZORING

JAK PŘISPÍVAT DO NADAČNÍHO FONDU ŠKOLY?

Vážení rodiče,
do nadačního fondu školy můžete přispívat na č.ú.: 2802663198/2010

V případě, že budete žádat o potvrzení či  smlouvu poskytnutého finančního daru, uveďte, prosím, v platbě příjmení a třídu svého dítěte. Je možno rovněž využít i přiloženého formuláře, zejména pro platby v hotovosti.
Děkujeme Vám za spolupráci.

Datum vzniku a zápisu: 12. září 2023
Spisová značka: L 29311 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: Spolek přátel SŠP a VOŠ
Sídlo: Oskol 433/3, 767 01 Kroměříž
Identifikační číslo: 197 18 446
Právní forma: Spolek

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X