KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

__________________________
obor Ekonomika a podnikání
ŠVP: Učíme se podnikat
kód: 63-41-M/01
__________________________
obor Ekonomika  a podnikání/ Trenérství
ŠVP: Sportovní akademie
kód: 63-41-M/01
__________________________
obor Podnikání – dálková forma studia
kód: 64-41-L/51

Vyhlášení 2. kola –  kritéria

Vyhlášení 3. kola – kritéria

__________________________

Tiskopisy přihlášek a odvolání

Potřebujete tiskopisy přihlášek nebo odvolání?

Informace pro cizince

Důležité informace pro uchazeče, kteří jsou cizinci.

Vyplnění přihlášky

Nevíte jak máte vyplnit přihlášku. Podívejte se na pokyny a vzor

Výsledky

Zde najdete výsledky přijímacího řízení

Důležité termíny

Prohlédněte si důležité termíny přijmacích zkoušek a přijímacího řízení

Zápisový lístek

Veškeré informace k zápisovému lístku najdete zde.

FAQ

Otázky a odpovědi

Nejčastější otázky k přijímacímu řízení

Kritéria k přijímacímu řízení budou zveřejněna v lednu 2024 na této stránce.

Zatím se můžete seznámit se změnami přijímacího řízení v roce 2024. Bližší informace najdete po kliknutí na tlačítko „Novinky 2024“

Přijímací řízení

Chcete zvýšit svoji šanci na přijetí. Využijte možnosti přípravného kurzu. Více informací níže

Přehled zaměření oboru Ekonomika a podnikání

Tiskopisy

Potřebujete tiskopis přihlášky. Stahujte

Přihlášky ke stažení

Pokud se hlásíte na zaměření Trenérství, uveďte tuto skutečnost do příhlášky zápisem u oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání/ Trenérství

Důležité termíny

Seznamte se s termíny Jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

do 1. 3. 2023 odevzdání přihlášek na naší školu pro 1. kolo přijímacího řízení

13. 4. 2023 – 1. řádný termín JPZ
14. 4. 2023 – 2. řádný termín JPZ

Náhradní termíny JPZ

10. 5. 2023 – 1. náhradní termín – pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

11. 5. 2023 – 2. náhradní termín – pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

Jednotné zkoušky jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen„Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2023.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů e uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám

Informace pro cizince

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Termín konání pohovoru bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení.

Zápisový lístek

Odevzdání zápisového lístku

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Aktualizováno: 27. 09. 2022

FAQ

Nenašli jste odpověď k přijímacímu řízení?

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu spos@spos.cz  nebo pomocí formuláře níže

Kolik tříd budete otvírat?

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat 3 třídy.

Jaký obor mám napsat do přihlášky?

U čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou napište obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01. Pouze u zaměření Trenérství napište tuto informaci za název oboru (tzn. 63-41-M/01 – trenérství.

Jaké je IZO a REDIZO školy?

IZO střední školy je 108 021 041

REDIZO 600020525

 

Termín odevzdání přihlášky

Přihláška musí být doručena do 1. března na adresu školy Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.. náměstí T.G.Masaryka 2433, 76001 Zlín. V případě, že posíláte přihlášku poštou hraje roli razítko pošty, které nesmí být už ze 2. března.

Musím doložit originály dokumentů ?

Pokud jde o doložení dokumentu o sportovní činnosti musíte dodat originální doklady v písemné podobě s razítkem klubu na jméno žáka. Bližší informace najdete na stránkách školy www.spos.cz/kriteria-prijimaci-rizeni-ss/

Teoreticky je možné doložit tyto dokumenty v originálu do 20.dubna na adresu školy. K přihlášce můžete přiložit zatím kopii. Pokud byste však nedoručili originál do 20.4., nemohli bychom Vám přičíst body za kritérium č. 3.

Budete pořádat přípravný kurz?

Ano, informace najdete na této stránce nebo na adrese www. spos.cz/pripravny-kurz.

Pořádáte Dny otevřených dveří?

Ano, termíny dnů otevřených dveří najdete na stránce  Den otevřených dveří

Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Na odevzdání zápisového lístku máte 10 pracovních dní od oznámení o přijetí.

Potřebuji lékařské potvrzení k přihlášce?

Pro žádný z oborů není třeba lékařské potvrzení na přihlášce.

Mohu opustit školu v době konání přijímacích zkoušek?

V případě, že budete chtít opustit školu během přestávky mezi přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky, nechte prosím vyplnit a podepsat toto prohlášení zákonného zástupce.  Nejpozději v den konaní přijímacích zkoušek odevzdejte toto prohlášení v kanceláři školy.

Prohlášení zákonného zástupce si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Mohu studovat obory ve Zlíně i v Kroměříži?

Obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 můžete studovat pouze ve Zlíně. Nástavbové studium v dálkové formě (obor Podnikání 64-41-L/51) můžete studovat pouze v Kroměříži.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X