Přijímací řízení

Výsledky 1. a 2. kola najdete níže

Chcete zvýšit svoji šanci na přijetí. Využijte možnosti přípravného kurzu. Více informací níže

Na přihlášce v osobních údajích je důležité uvádět platný  e-mail a telefon na zákonného zástupce uchazeče

Předběžná přihláška

Máte zájem studovat na naší škole?

Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Tiskopisy přihlášek a odvolání

Potřebujete tiskopisy přihlášek nebo odvolání?

Informace pro cizince

Důležité informace pro uchazeče, kteří jsou cizinci.

Vyplnění přihlášky

Nevíte jak máte vyplnit přihlášku. Podívejte se na pokyny a vzor

Výsledky

Zde najdete výsledky přijímacího řízení

Důležité termíny

Prohlédněte si důležité termíny přijmacích zkoušek a přijímacího řízení

Zápisový lístek

Veškeré informace k zápisovému lístku najdete zde.

Otázky a odpovědi

Nejčastější otázky k přijímacímu řízení

Výsledky

 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ve školním roce 2020/2021 se na obor PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 (nástavbové studium) nekonají.

Žáci, kteří se na tyto obory hlásí, jsou automaticky přijati bez přijímacích zkoušek. Výsledky budou zveřejněny po 28. dubnu 2021, jakmile bude ukončeno přijímací řízení na všech školách. 

Na základě opatření obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-43073/2020-3, bod IV. a Kritérií 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, a vzhledem k tomu, že počet přihlášek do oboru 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ nástavbové studium je nižší než počet přijímaných žáků, ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek na tento obor.

Rozhodnutí obor Podnikání 64-41-L/51

blank

Tiskopisy

Potřebujete tiskopis přihlášky. Stahujte

Přihlášky ke stažení

Důležité termíny

Seznamte se s termíny Jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

do 1. 3. 2021 odevzdání přihlášek na naší školu pro 1. kolo přijímacího řízení

ZMĚNA 3. 5. 2021 – 1. řádný termín JPZ
ZMĚNA 4. 5. 2021 – 2. řádný termín JPZ

Náhradní termíny JPZ

ZMĚNA 2. 6. 2021 – 1. náhradní termín – pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

ZMĚNA 3. 6. 2021 – 2. náhradní termín – pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

 

Informace pro cizince

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Termín konání pohovoru bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení.

Zápisový lístek

Odevzdání zápisového lístku

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Aktualizováno: 30. 03. 2021

FAQ

Nenašli jste odpověď k přijímacímu řízení?

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu spos@spos.cz  nebo pomocí formuláře níže

7 + 4 =

Kolik tříd budete otvírat?

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat 3 třídy.

Jaký obor mám napsat do přihlášky?

U čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou napište obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01. Pouze u zaměření Trenérství napište tuto informaci za název oboru (tzn. 63-41-M/01 – trenérství.

Jaké je IZO a REDIZO školy?

IZO střední školy je 108 021 041

REDIZO 600020525

 

Termín odevzdání přihlášky

Přihláška musí být doručena do 1. března na adresu školy Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.. náměstí T.G.Masaryka 2433, 76001 Zlín. V případě, že posíláte přihlášku poštou hraje roli razítko pošty, které nesmí být už ze 2. března.

Musím doložit originály dokumentů ?

Pokud jde o doložení dokumentu o sportovní činnosti musíte dodat originální doklady v písemné podobě s razítkem klubu na jméno žáka. Bližší informace najdete na stránkách školy www.spos.cz/kriteria-prijimaci-rizeni-ss/

Teoreticky je možné doložit tyto dokumenty v originálu do 20.dubna na adresu školy. K přihlášce můžete přiložit zatím kopii. Pokud byste však nedoručili originál do 20.4., nemohli bychom Vám přičíst body za kritérium č. 3.

Budete pořádat přípravný kurz?

Ano, informace najdete na této stránce nebo na adrese www. spos.cz/pripravny-kurz.

Pořádáte Dny otevřených dveří?

Ano, termíny dnů otevřených dveří najdete na stránce  Den otevřených dveří

Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Na odevzdání zápisového lístku máte 10 pracovních dní od oznámení o přijetí.

Potřebuji lékařské potvrzení k přihlášce?

Pro žádný z oborů není třeba lékařské potvrzení na přihlášce.

Mohu opustit školu v době konání přijímacích zkoušek?

V případě, že budete chtít opustit školu během přestávky mezi přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky, nechte prosím vyplnit a podepsat toto prohlášení zákonného zástupce.  Nejpozději v den konaní přijímacích zkoušek odevzdejte toto prohlášení v kanceláři školy.

Prohlášení zákonného zástupce si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Mohu studovat obory ve Zlíně i v Kroměříži?

Obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 můžete studovat pouze ve Zlíně. Nástavbové studium v dálkové formě (obor Podnikání 64-41-L/51) můžete studovat pouze v Kroměříži.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín
info@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

Zlín škola

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Tovačovského 337,
767 05 Kroměříž
belancinova@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

 

X