Slide Sportovní management Trenérství Sportovní akademie Zlín Je čas udělat další krok Sportovní zaměření V rámci oboru Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 nabízíme tyto dvě sportovní zaměření Jedinečná zaměření v ČR Garanti sportovní akademie Odborníci z praxe Specializované předměty v rámci výuky

Sportovní management Specializované
předměty
Marketing a management sportovních aktivit
Fyziologie sportovce
Sportovní a kondiční příprava
a další zajímavé předměty
Slide Absolvent v praxi Absolvent bude schopen založit a řídit vlastní společnost, posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontaktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Bude se orientovat v problematice sportovního i ekonomického managementu klubů, svazů a jiných subjektů se zaměřením na sport a využití volného času. Zajistí podnikovou rekreační péči. Tato specializace je vhodná především pro střední manažery sportovních klubů, sportovních zařízení, wellness center, instruktory volnočasových aktivit, sportovní trenéry, zaměstnance neziskových organizací, státní zaměstnance, ale i další odborníky, jejichž pracovní kariéra je se sportem spjata. Výuka učební plán Všeobecné předměty
Angličtina 5 hod/týdně
Druhý cizí jazyk (NEJ, ŠPJ, RUJ) 3hod/týdně)
Základy komunikace a prezentace
Odborné předměty
Ekonomie 3hod/týdně
Marketing, management, právo
Sportovní a kondiční příprava
Fyziologie sportovce
Psychologie sportu a další...
Videa z výuky Připravujeme

Trenérství Specializované
předměty
Fyziologie a taping,
Sportovní diagnostika
Výživa sportovce
Psychologie sportu a mentální couching
a další zajímavé předměty
Slide Absolvent
v praxi
Allergy shots and immunotherapy carbohydrate counting chronic decongestants dislocation epistaxis.
Absolvent je připraven pro společenskou praxi řídícího specialisty v oblasti sportu s převážně praktickým zaměřením. Má vědomosti a odborné dovednosti, které mu umožní podílet se na řízení subjektů v oblasti sportu (ev. tyto subjekty řídit) a realizovat projekty související se zabezpečením sportovní činnosti. Umí plánovat, rozpočtovat, organizovat a samostatně řídit dílčí tréninkové programy svěřenců různého věku a na rozdílných úrovních v souladu se současnými požadavky a trendy. Výstupem je absolvent, který je připraven nebo již složil zkoušku a byla mu udělena trenérská licence (kvalifikace C, případně základní, dle své specializace), pro dosažení nejvyšší trenérské licence je vhodný kandidát pro studium na VŠ.
Výuka Učební plán Všeobecné předměty
vysoká dotace cizích jazyků
Anatomie, fyziologie a biomechanika
Základy komunikace a prezentace
Odborné předměty
Sportovní diagnostika
Výživa sportovce
Sportovní a kondiční příprava
Psychologie sportu a mentální couching
Videa z výuky Připravujeme

Slide Náš tým Seznamte se Úzce spolupracujeme s odborníky z praxe, abychom porozuměli trendům v oblasti sportu a poté vypracovali pro žáky školní vzdělávací plán šitý na míru nejnovějším požadavkům trhu. Váš úspěch závisí také na krocích, které pro Vás škola je schopna udělat. Odhalte a využijte příležitosti, které vytvářejí trvalou hodnotu. mgr. David
Martinek
ředitel školy
mgr. Richard
Němec
zástuoce ředitele
Ing. světlana belinačínová zástupkyně ředitele Mgr. michal
šimr
garant Sportovní akademie

Slide Připravujeme Už brzy Nová hala a prostory pro trénink Posílovna Budovy 24-25-26 Prof. Dr. Frank Pascal Nová hala Dny otevřených dveří
 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X