Jak  postupovat dál …

Byl(a) jsem přijat(a) – Zápisový lístek

Přijatí uchazeči se o přijetí dozví na webu školy a výsledky budou také vyvěšeny u vchodu školy. Přijatí uchazeči mají povinnost do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení doručit zápisový lístek do školy. Nejzazší termín dodání zápisového lístku je tak tento rok do 16.5.2023.

Nedoručení zápisového lístku znamená nepřijetí na školu!

Co bude následovat dále?

Zákonný zástupce přijatého uchazeče(ky) si zarezervuje schůzku (tlačítko níže) ve škole, kde převezme rozhodnutí o přijetí ke studiu a získá další podrobnosti ohledně studia na naší škole.

Přijatí uchazeči, kteří odevzdali už zápisový lístek, se mohou přihlásit na schůzku s vedením školy, kde podepíší smlouvu o vzdělávání a získají další podrobnosti ke studiu.

Termíny pro rezervaci schůzek jsou stanoveny na 18. nebo 22. května 2023 v 16 hodin.

Rezervovat schůzku si můžete po kliknutí na tlačítko níže.

Nejsem přijat(a)

Nezoufejte, ještě není nic ztraceno. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mají možnost vyzvednout si rozhodnutí o  nepřijetí ke vzdělávání v sobotu 29. 4. 2023 (od 9:00 do 12:00 hod.), v úterý 2. 5. 2023 (od 8:00 do 14:30 hod.) nebo ve středu 3.5.2023 (od 8:00 do 14:30 hod.) v sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou ve čtvrtek 4.5. 2023. Zároveň mají nepřijatí uchazeči možnost  podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vzor odvolání stahujte zde. Podrobnosti ohledně odvolání najdete na stránkách Cermatu. Rozhodující je u všech lhůt datum osobního doručení do školy nebo datum podání dopisu na poštu.

Proces přijetí „na odvolání“ je díky desetidenním lhůtám zdlouhavý. Po přijetí „na odvolání“ musí přijatý uchazeč opět odevzdat zápisový lístek (může si jej vyzvednout na škole, kam již byl přijat). Lhůta na dodání zápisového lístku je v tomto případě opět 10 dnů.

Pořadí přijetých uchazečů se bude pravděpodobně měnit na základě odevzdaných zápisových lístků. To znamená, že uchazeči pod čarou mají stále šanci dostat se k nám na školu.

neprijaty uchazec

Pomocník v případě nepřijetí na školu

Pokud jste se dozvěděli, že jste nebyli přijati na školu, můžete využít další informace a rady z webu Přijímačky na nečisto
Najdete zde i školy, které otevírají 2. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů.

obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 TRENÉRSTVÍ

Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů v zaměření Trenérství

obor Podnikání 64-41-L/51 

nástavbové studium, dálkové forma studia

Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X