Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

Střední škola- obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

 

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo

Zveřejněno 19.5.2021

Seznam nepřijatých uchazečů

Zveřejněno 19.5.2021

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo

Střední škola- obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů - 2. kolo

Zveřejněno 10.6.2021

Jak  postupovat dál

  Byl jsem přijat – Zápisový lístek

 • Přijatí uchazeči se o přijetí dozví na webu školy a výsledky budou také vyvěšeny u vchodu školy. Uchazeči mají  povinnost do 10 pracovních dnů od  zveřejnění výsledků PZ doručit zápisový lístek do školy. Nejzazší termín dodání zápisového lístku je ?????. Nedoručení zápisového lístku znamená nepřijetí na školu!
 • Co bude následovat dále? Přijatý uchazeč společně se zákonným zástupcem si zarezervuje schůzku (tlačítko níže) ve škole, kde převezme rozhodnutí o přijetí ke studiu a získá další podrobnosti ohledně studia na naší škole.
 • Plánujeme vystavit 3 termíny schůzek v červnu. Rezervace schůzek byla spuštěna  

Nejsem přijat

 • Nepřijatí uchazeči dostanou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Zároveň mají možnost  podat odvolání a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání stahujte zde. Podrobnosti ohledně odvolání najdete na stránkách Cermatu. Rozhodující je u všech lhůt datum osobního doručení do školy nebo datum podání dopisu na poštu.
 • Proces přijetí „na odvolání“ je díky desetidenním lhůtám zdlouhavý. Po přijetí „na odvolání“ musí přijatý uchazeč opět odevzdat zápisový lístek (může si jej vyzvednout na škole, kam již byl přijat). Lhůta na dodání zápisového lístku je v tomto případě opět 10 dnů.
 • Pořadí přijetých uchazečů se bude pravděpodobně měnit na základě odevzdaných zápisových lístků. To znamená, že uchazeči pod čarou mají stále šanci dostat se k nám na školu. 

  Možnost vyhlášení 2. kola

  • Pokud by se nenaplnil počet plánovaných tříd, vypíšeme druhé kolo přijímacího řázení. Bude zveřejněno na webu školy. Zpravidla informujeme uchazeče i telefonicky. Ve druhém kole se již žádné zkoušky nedělají. K rozhodnutí o přijetí se použijí výsledky z prvního kola.
  blank

  Studijní program Cestovní ruch

  65-43-N/01 v denní formě studia

  Přijímací řízení

  Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

  Hlásím se na VOŠ

  Kritéria
  Výsledky
  Odvolání

  Přihlášky 

  blank

  Hlavní sídlo školy

  Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
  náměstí T.G. Masaryka 2433, 
  760 01 Zlín
  info@spos.cz
  tel.: 577 215 314
  REDIZO: 600020525
  IZO: 108 021 041
  IČ: 25344412

  Pracoviště Kroměříž

  Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
  Tovačovského 337,
  767 05 Kroměříž
  belancinova@spos.cz
  REDIZO: 600020525
  IZO: 108 021 041

   

  X