Výsledky přijímacího řízení 

Střední škola- obor

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Střední škola- obor

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Výsledky přijímacího řízení 

Střední škola- obor 

podnikání 64-41-L/51  NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Jak  postupovat dál

Byl jsem přijat – Zápisový lístek

Přijatí uchazeči se o přijetí dozví na webu školy a výsledky budou také vyvěšeny u vchodu školy. Uchazeči mají povinnost do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků PZ doručit zápisový lístek do školy. Nejzazší termín dodání zápisového lístku je 12.5.2022.

Nedoručení zápisového lístku znamená nepřijetí na školu!

Co bude následovat dále? Zákonný zástupce přijatého uchazeče(ky) si zarezervuje schůzku (tlačítko níže) ve škole, kde převezme rozhodnutí o přijetí ke studiu a získá další podrobnosti ohledně studia na naší škole.

Přijatí uchazeči, kteří odevzdali už zápisový lístek, se mohou přihlásit na schůzku s vedením školy, kde podepíší smlouvu o vzdělávání a získají další podrobnosti ke studiu.

Termíny pro rezervaci schůzek jsou stanoveny na 19. a 23. května v 16 hodin.

Rezervovat schůzku si můžete po kliknutí na tlačítko níže.

Nejsem přijat

Nezoufejte, ještě není nic ztraceno. Nepřijatí uchazeči dostanou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o  nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v pondělí 2. 5. 2022 (od 8:00 do 14:30 hod.) a v úterý 3. 5. 2022 (od 7:30 do 13:30 hod.) v sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou. Zároveň mají možnost  podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vzor odvolání stahujte zde. Podrobnosti ohledně odvolání najdete na stránkách Cermatu. Rozhodující je u všech lhůt datum osobního doručení do školy nebo datum podání dopisu na poštu.

Proces přijetí „na odvolání“ je díky desetidenním lhůtám zdlouhavý. Po přijetí „na odvolání“ musí přijatý uchazeč opět odevzdat zápisový lístek (může si jej vyzvednout na škole, kam již byl přijat). Lhůta na dodání zápisového lístku je v tomto případě opět 10 dnů.

Pořadí přijetých uchazečů se bude pravděpodobně měnit na základě odevzdaných zápisových lístků. To znamená, že uchazeči pod čarou mají stále šanci dostat se k nám na školu.

Možnost vyhlášení 2. kola

Pokud by se nenaplnil počet plánovaných tříd, vypíšeme druhé kolo přijímacího řízení. Bude zveřejněno na webu školy. Zpravidla informujeme uchazeče i telefonicky. Ve druhém kole se již žádné zkoušky nedělají. K rozhodnutí o přijetí se použijí výsledky z prvního kola.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X