ISIC KARTY

Žáci naší školy využívají ISIC karty jako doklad o studiu a jako čipovou kartu k otevření dveří a zápisu do třídní knihy.

ISIC karta je vydávána při zápisu ke studiu za poplatek 300 Kč.

Prodloužení platnosti karty

Karta platí vždy aktuální školní rok s přesahem do konce prosince následujícího kalendářního roku (tedy například karty vydané pro školní rok 2021/2022 mají platnost do 31. 12. 2022). V případě, že chcete i nadále používat kartu jako potvrzení o studiu, či na slevy u partnerů společnosti ISIC, je nutné prodloužit platnost karty prostřednictvím prolongační nálepky. Její cena je 220 Kč.

blank

Ztráta karty

V případě ztráty karty je možné objednat duplikát karty. Ten je vydán do týdne od objednání. Cena za vystavení duplikátu je stanovena následovně:

  • 100 Kč v případě, že je vydána karta se stejnou platností, jako u původní karty
  • 300 Kč v případě, že dojde zároveň k prodloužení platnosti na aktuální školní rok

Duplikát karty je možné objednat v ředitelně (Mgr. RIchard Němec), kartu Vám následně předá Váš třídní učitel.

Další informace

Aktuální informace o slevách na ISIC karty u partnerů společnosti GTS Alive najdete na www.isic.cz

DOKUMENTY

 Se žádostí nutno dodat i fotografii (možno i v elektronické podobě e-mailem na majer@gjszlin.cz) a uhradit poplatek 300 Kč

KONTAKT

Mgr. Richard Němec

ředitelna

Telefon: 735 150 070

E-mail: nemec@spos.cz

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X