Stipendjní řád a motivační program

Stipendijní řád

Škola podporuje vzdělávání nadaných, sociálně znevýhodněných žáků/studentů a vytváří také podmínky pro ocenění jejich výjimečných aktivit. Jednou z forem této podpory je také finanční ocenění ve formě stipendií. Ředitel školy proto na základě
Školního řádu stanovuje tímto předpisem možnosti a pravidla pro jejich získání nebo odnětí.

Motivační program

Naše škola je jednou z mála škol v České republice, která se rozhodla realizovat motivační program pro své žáky.
Program nabízí žákům zajímavé ohodnocení jejich výsledků ve škole i při mimoškolních aktivitách v rámci oboru. Motivační program je určen pro žáky 1.–4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Žáci mají možnost získat tzv. motivační body za své studijní a pracovní výsledky, za účast na odborných soutěžích, charitativních akcích nebo za jinou reprezentaci školy. Tyto body se na konci roku sečtou a na slavnostním vyhlášení vítězů obdrží ti nejlepší žáci zajímavé ceny.

Pomoc

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.“

čínské přísloví

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X