Stipendjní řád a motivační program

Stipendijní řád

Škola podporuje vzdělávání nadaných, sociálně znevýhodněných žáků/studentů a vytváří také podmínky pro ocenění jejich výjimečných aktivit. Jednou z forem této podpory je také finanční ocenění ve formě stipendií. Ředitel školy proto na základě
Školního řádu stanovuje tímto předpisem možnosti a pravidla pro jejich získání nebo odnětí.

Motivační program

Naše škola je jednou z mála škol v České republice, která se rozhodla realizovat motivační program pro své žáky.
Program nabízí žákům zajímavé ohodnocení jejich výsledků ve škole i při mimoškolních aktivitách v rámci oboru. Motivační program je určen pro žáky 1.–4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Žáci mají možnost získat tzv. motivační body za své studijní a pracovní výsledky, za účast na odborných soutěžích, charitativních akcích nebo za jinou reprezentaci školy. Tyto body se na konci roku sečtou a na slavnostním vyhlášení vítězů obdrží ti nejlepší žáci zajímavé ceny.

Pomoc

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.“

čínské přísloví

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X