Posílení kolektivní kultury. Speciální preventivní program

Posílení kolektivní kultury. Speciální preventivní program

Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole podnikáme kroky ke zlepšení atmosféry v třídních kolektivech.

Dne 16. dubna 2024 byl ve třídě 2. T uspořádán speciální preventivní program, který vedl certifikovaný odborník z organizace Madio z.s. Tato iniciativa byla zaměřena na posílení vzájemných vztahů a harmonii mezi žáky třídy.

Preventivní program - atmosféra třídy

Program se zaměřil na různé aspekty kolektivního chování a komunikace. Jedním z hlavních cílů bylo povzbudit respekt a porozumění mezi jednotlivými členy třídy. Pomocí různých společných aktivit a diskuse se studenti naučili efektivněji komunikovat a lépe porozumět svým spolužákům.

Během programu byla probírána témata jako empatie, tolerance a řešení konfliktů. Žáci měli možnost sdílet své zkušenosti a názory, což napomohlo k vytvoření otevřenějšího prostředí pro komunikaci a spolupráci ve škole. Důraz byl kladen i na posílení sebedůvěry a sebevědomí jednotlivých žáků.

Preventivní program - třída

Celkově lze říci, že speciální preventivní program provedený na naší škole podnikatelské byl úspěšným krokem k vytvoření pozitivní atmosféry a podpory v třídním kolektivu. Pomohl posílit vzájemné vztahy mezi studenty a přispěl k vytvoření prostředí, ve kterém se každý cítí respektován a podporován.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X