Magický Senegal. Poznáváme planetu Zemi

Magický Senegal. Poznáváme planetu Zemi

Ani letos žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín nevynechali další pokračování cyklu vzdělávacích programů, které pořádá náchodská Planeta Země 3000, z. ú.

V úterý 24. ledna 2023 se 1. a 2. ročníky střední školy vypravily do zlínského Golden Apple Cinema na pořad Magický Senegal. K nim se připojili žáci 3. ročníku, kteří si zvolili zaměření Cestovní ruch a průvodcovství.

Dakar - bus

Západoafrický Senegal mnoho lidí zná z dob, kdy legendární Rallye Dakar končila právě v tamní metropoli Dakaru. Slavný závod se sice v současnosti koná na Arabském poloostrově, ale Senegal dodnes láká svou rozmanitostí a tajemností.

Senegal, rybáři

Účastníci mohli zhlédnout reportáž ze země Bassari, navštívit ilegální zlaté doly, dozvěděli se, co jsou senegalské mořské panny a další zajímavosti. To vše umocnila energická a všudypřítomná hudba. Tradičním průvodcem po exotických krajích byl cestovatel Adam Lelek.

Planeta Zem 3000 Kambodža

Pořad Magický Senegal nezklamal, a proto se všichni těší na příští školní rok, kdy bude tématem asijská Kambodža.

Náhledový obrázek: Emer Iglesias, Pixabay

Obrazový materiál: Emer Iglesias, Pixabay, Alain Christiaens, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Prevence nás baví. O vážných věcech s úsměvem

Prevence nás baví. O vážných věcech s úsměvem

Jak je jasně vidět z fotek, nemusí být vždy programy v rámci minimální prevence nudné.

První ročník - aktivity ve třídě - adaptace

Již po návratu do školy z vánočních prázdnin čekalo na žáky prvních ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín zpestření ve výuce. Kolegyně ze Sociálně pedagogické poradny ve Zlíně si pro ně ve dnech 4. a 5. ledna 2023 připravily program, který navazoval na adaptační pobyty 1. ročníků ze září 2022 a následné prosincové programy v rámci budování příznivého klimatu třídy.

Aktivity - program ve třídě - adaptace

Během dopoledních hodin měli žáci možnost prodiskutovat své pocity, a to jak osobní, tak v rámci školního kolektivu. V případě potřeby se následně mohli individuálně domluvit na konzultaci s profesionální podporou. Na naší škole dbáme především na dobré vztahy ve třídách, jelikož jen ve „správném‟ kolektivu se dá příjemně studovat. 🙂

PaedDr. Andrea Macková, školní metodik prevence

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Detektivka s úsměvem i vánoční romantika. Byli jsme v divadle a v kině

Detektivka s úsměvem i vánoční romantika. Byli jsme v divadle a v kině

V pondělí 22. prosince 2022 navštívili žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín divadelní představení Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese v Městském divadle Zlín. Hru na námět Arthura Conana Doyla se 38 postavami se podařilo nastudovat 5 hercům s převleky a zpěvy. Původně detektivní příběh přinesl i humorné scény, které naši žáci ocenili potleskem. 

Hlediště Městského divadla Zlín

A 22. prosince 2022 se žáci školy vydali do Golden Apple Cinema, kde zhlédli filmovou komedii režisérky Ireny Pavláskové Vánoční příběh. Nenáročnou oddychovou podívanou o rodinných vztazích si tak navodili příjemnou vánoční atmosféru. 

Představení Baskerville: Záhada Sherlocka Holmeseinformace na webu MDZ

Film Vánoční příběhinformace na ČSFD

Zdroj obrazového materiálu: Gerd Altmann, Pixabay (náhledový obrázek)

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Adventní Olomouc. Se studentskou firmou na vánoční trhy

Adventní Olomouc. Se studentskou firmou na vánoční trhy

Žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Zlín si od 3. ročníku mohou zvolit zaměření Cestovní ruch, jehož součástí je i předmět Aplikovaná ekonomie, a to znamená, že si vyzkoušejí práci studentské firmy.

Olomouc - u sv. Václava

Dne 13. prosince 2022 studentská firma Journeys zorganizovala výlet do adventní Olomouce. Žáci z firmy si nachystali trasu po historických památkách, ke kterým si připravili výklad, zařídili dopravu, zpracovali kalkulaci ceny a udělali propagaci své akce prostřednictvím reklamního letáku a dotazníku mezi ostatními spolužáky, kteří se tak mohli zúčastnit tohoto výletu.

Návštěvou malebných olomouckých vánočních trhů si vytvořili kouzelnou vánoční atmosféru. Přejme studentské firmě, aby se jí podařily i další úspěšné akce.

WWW stránky studentské firmy Journeys

Další fotografie z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost. Poznáváme tradice

Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost. Poznáváme tradice

Dne 9. prosince 2022 žáci 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání – zaměření Firemní management a studenti 3. ročníku VOŠ oboru Cestovní ruch Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Zlín navštívili v Muzeu jihovýchodní Moravy expozici „Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost“.  Její součástí je muzeum obuvi a zároveň zahrnuje historii firmy Baťa, včetně promítaných původních reklam.

Exkurze - Muzeum JV Moravy

Na tuto výstavu navazuje komentovaná prohlídka 21. budovy, tzv. mrakodrapu – sídla baťovské administrativy. Studenti viděli i původní kancelář Jana A. Bati ve výtahu, kterým se dostali až do nejvyššího patra budovy. Výklad průvodce obsahoval informace o dalších osobnostech kolem Tomáše Bati, studenti mohli zhlédnout původní stavby z jeho doby a navíc se dozvěděli i podrobnosti o Baťově škole práce. Díky této exkurzi si tak rozšířili vědomosti z předmětu Management.

Další fotografie z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Adventní Vídeň. Za tradicemi i historií

Adventní Vídeň. Za tradicemi i historií

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 proběhl výlet vybraných žáků Střední podnikatelské školy a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín do adventní Vídně. Ta je vyhlášená svými tradičními vánočními trhy a jarmarky.  

Předvánoční Vídeň - u sv. Štěpána

Naši procházku Vídní jsme v dopoledních hodinách zahájili na náměstí Rathausplatz. Zde je kromě dominantní budovy Staré radnice v zimním období bruslařský park a také hlavní trhové městečko. Procházkou jsme se zastavili u palácového komplexu Hofburg, který byl do roku 1918 rezidencí pro habsburské panovníky. Po centru Vídně jsme se kráčeli malebnými uličkami a ukončili jsme historickou vycházku na Stephansplatz. Na tomto náměstí stojí katedrála svatého Štěpána, která je neodmyslitelným symbolem Vídně. Katedrála slouží od roku 1469 jako sídelní kostel pro vídeňské biskupy a arcibiskupy. My jsme se trefili zrovna na rakouský státní svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, proto jsme měli možnost si v katedrále poslechnout chorál a varhany.  

Předvánoční Vídeň - Hofburg

Celý den jsme si moc užili, strávili jsme předvánoční čas v krásném historickém městě a těšíme se už nyní na další rok!  

Mgr. Anna Sikorová 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout i v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X