Velké změny ve zlínském hokeji. Budeme při tom!

Velké změny ve zlínském hokeji. Budeme při tom!

Velká událost zasáhla mládežnický hokejový tým Berani Zlín, který se propojil s týmem Tigers, což přináší mnoho nových příležitostí pro mladé hokejisty. Toto propojení by mohlo být velkým krokem v kariéře mnoha hráčů.

Pro mladé sportovce je důležitý nejenom sportovní trénink, ale také vzdělání. Proto je skvělou možností nabídka školy SPOŠ Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín, která nabízí zaměření Sportovní management a Trenérství. Tato škola poskytuje nejenom kvalitní vzdělání, ale také možnost kombinace sportovní kariéry a vzdělání.

Hojej - hráč

Propojení týmu Berani s týmem Tigers může být pro mnoho mladých hokejistů velkou motivací k tomu, aby se více soustředili nejenom na sportovní výkony, ale také na své vzdělání. Díky tomuto propojení mohou mít mladí hráči větší šanci na úspěch a kariérní růst.

Pokud se chcete stát sportovním manažerem nebo trenérem, nabídka školy SPOŠ Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o Zlín je skvělou volbou. Tato škola vám nabídne široké spektrum znalostí a praktických zkušeností, které vám pomohou v kariéře.

Zlínský hokejový tým Berani udělal velký krok, který může mít pozitivní dopad na celou mládežnickou ligu. Propojení s týmem Tigers a nabídka vzdělání na škole SPOŠ Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. Zlín jsou skvělou příležitostí pro mladé sportovce, kteří chtějí uspět nejenom na ledě, ale i mimo něj.

Více se dozvíte na serveru hokej.cz
Odkaz na článek: https://www.hokej.cz/velky-tresk-ve-zlinske-mladezi-berani-se-propoji-s-tigers/5072376

Zdroj náhledového obrázku: Photo Mix, Pixabay, zdroj obrazového materiálu: efes, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Odevzdání přihlášek v době jarních prázdnin

Odevzdání přihlášek v době jarních prázdnin

Přihlášky ke studiu lze zaslat poštou s datem doručení nejpozději 1. března 2023 nebo odevzdat osobně na recepci školy v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod

V době jarních prázdin lze přihlášky osobně odevzdávat:
od 13.2. do  16.2. 2023 od 9:00 do 13:00,
17.2. 2023 od 9:00 do 11:00
V případě, že byste nás nezastihli, tak může hodit přihlášku do schránky při vstupu do budovy, schránka číslo 16

Vaše šance! Poslední volná místa na nástavbovém studiu

Vaše šance! Poslední volná místa na nástavbovém studiu

Zájemci o dálkové nástavbové studium mají jedinečnou šanci!

Nabízíme poslední místa v oboru Podnikání. Výuka probíhá o sobotách na pracovišti Kroměříž. Studium je určeno uchazečům s výučním listem, kteří mají zájem o maturitní vzdělání.

Absolutorium VOŠ - zkouška

Neváhejte a kontaktujte nás!

Zdroj úvodního snímku: Ernesto Eslava, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Vzdělání je investice. Investujte své do budoucnosti!

Vzdělání je investice. Investujte své do budoucnosti!

Nejlepší investicí v každé době je investice do vzdělání. Nabízíme možnost získat maturitu na oboru nástavbového studia Podnikání v dálkové formě s výukou o sobotách v Kroměříži.

Studium

Bližší informace naleznete na webu školy www.spos.cz, nebo nám zavolejte na telefonní číslo 733 712 300.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Podnikání (64-41-L/51)

Další novinky a informace najdete na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Zdroj obrazového materiálu: Juraj Varga, Pixabay, náhledový obrázek: F1 Digitals, Pixabay

Stali jsme se fakultní školou UTB

Stali jsme se fakultní školou UTB

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. ve Zlíně podepsala s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati memorandum o spolupráci. Univerzita tak reaguje na poptávku trhu po ekonomicky vzdělaných odbornících na pozici manažerů sportovních klubů a přidává se k naší škole, která už 4. rokem nabízí zaměření sportovní management. Absolventům střední školy se tak otevře možnost nastoupit do nového studijního programu Sportovní management. Naši žáci se zaměřením na sportovní management budou tak moci pokračovat ve studiu i na vysoké škole.

Běžec

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.
Zdroj obrazového materiálu: Pixabay, kinkate

 

 Severská inspirace díky programu Erasmus – Jobshadowing ve Finsku

 Severská inspirace díky programu Erasmus – Jobshadowing ve Finsku

Na přelomu března a dubna 2022 jsem měl v rámci programu EU Erasmus+ možnost zúčastnit se pracovní stáže ve Finsku. Po dobu jednoho týdne jsem sledoval práci učitelů ve vzdělávacím konsorciu Tavastia ve městě Hämeenlinna 100 km severně od Helsinek. Konsorcium sdružuje několik typů škol – gymnázium s ekonomickým a přírodovědným zaměřením, střední odbornou školu s ekonomickým zaměřením a mnoho různých uměleckých, řemeslných a dalších učebních oborů.

Navštívil jsem okolo 14 hodin anglického jazyka na gymnáziu a SOŠ a s učiteli hovořil o různých aspektech výuky. S ředitelkou gymnázia jsem měl možnost probrat aktuální trendy ve finském středoškolském vzdělávání. Učitelé mi ukázali prostory školy a ochotně zodpověděli veškeré mé dotazy.

Finsko je progresivní země, která do svého školství velkoryse investuje a jejíž ekonomické bohatství je založeno na činnostech a produktech s vysokou přidanou hodnotou. Co se týče školy, vše je vybaveno velmi prakticky. Škola je prostorná, prosvětlená a učitelé i žáci mají k dispozici kvalitní vybavení, IT zařízení a softwarové systémy. Všem se nabízí dostatek místa ke studiu i odpočinku. To je inspirací i pro naši školu, kde se snažíme modernizovat výukové prostory, inovovat vybavení a využívat kvalitní aplikace pro organizaci studia a práci v hodinách.

Finské školství je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání, jehož součástí je i pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Studium je organizováno v šestitýdenních kurzech a žáci, kteří nezvládnou zkoušky, mají možnost si danou část studia zopakovat a pokusit se v testu uspět nanovo. Žáci s SVP mají dle svých potíží předepsáno docházet do doučovací místnosti, kde jim při přípravě může pomoci zde přítomný asistent.

Tyto trendy jsou zaváděny i v českém školství. Také naše škola hledá způsoby, jak pomoci žákům ohroženým školním neúspěchem a vést je ke zdárnému ukončení střední školy. Zkušenost z Finska nám ukazuje možnosti, jak tuto snahu ještě zlepšit.

Výuka angličtiny je na střední škole ve Finsku vedena spíše akademicky, studenti převážně pilují gramatiku a rozšiřují slovní zásobu. V tomto ohledu jsou jazykové hodiny u nás často živější, nápaditější a zahrnují více rozličných aktivit, což je mimo jiné umožněno dělením tříd na menší skupiny.

Na druhou stranu ve Finsku téměř neexistuje televizní a filmový dabing a většina lidí tak už v raném věku přirozeně získá velmi dobrou komunikativní znalost angličtiny ze sledování televize, filmů a dalších médií.

Ve Finsku existuje silná státní podpora vzdělávání v průběhu celého života. Lidé mohou několikrát za život změnit kariéru a při studiu pobírají finanční podporu. Každých deset let mají nárok na šestiměsíční placeného volno.

Ačkoliv po zkušenostech z Finska a dalších cizích zemí mohu říci, že v České Republice máme kvalitní školství a často jsme zbytečně sebekritičtí, je zde určitě mnoho ke zlepšování. Stáže jako tato jsou neocenitelné pro sdílení zkušeností a získávání poznatků, které následně posouvají kvalitu vzdělávání a života u nás dopředu.

Prohlédněte si galerii Zonerama

blank

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X