Absolvoval(a) jste střední odborné učiliště?
Máte výuční list a chcete víc?
Chcete si zvýšit kvalifikaci a dál odborně růst?
Chystáte se samostatně podnikat?
Právě vám nabízíme nástavbové studium oboru Podnikání!

Vzdělávací program je určen pro absolventy středních odborných učilišť, kteří mají zájem o doplnění a rozšíření svého vzdělání.

Studium trvá 2 roky v denní nebo 3 roky v dálkové formě studia a je ukončeno maturitní zkouškou.

Roční školné u denní formy studia je 15.000,-
Roční školné u dálkové formy studia je 15.000,-

Učební plány naleznete na těchto odkazech:

Pokud máte vážný zájem o studium, kontaktujte nás 
Rovněž se podívejte na podrobnosti o přijímacím řízení