Podnikání

Absolvoval(a) jste střední odborné učiliště?
Máte výuční list a chcete víc?
Chcete si zvýšit kvalifikaci a dál odborně růst?
Chystáte se samostatně podnikat?
Právě vám nabízíme nástavbové studium oboru Podnikání!

Vzdělávací program je určen pro absolventy středních odborných učilišť, kteří mají zájem o doplnění a rozšíření svého vzdělání.

Studium trvá  3 roky v dálkové formě studia a je ukončeno maturitní zkouškou.

Roční školné u dálkové formy studia je 15.000,-

Učební plány naleznete na těchto odkazech:

Pokud máte vážný zájem o studium, kontaktujte nás 
Rovněž se podívejte na podrobnosti o přijímacím řízení  

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X