Podnikání

Absolvoval(a) jste střední odborné učiliště?
Máte výuční list a chcete víc?
Chcete si zvýšit kvalifikaci a dál odborně růst?
Chystáte se samostatně podnikat?
Právě vám nabízíme nástavbové studium oboru Podnikání!

Vzdělávací program je určen pro absolventy středních odborných učilišť, kteří mají zájem o doplnění a rozšíření svého vzdělání.

Studium trvá  3 roky v dálkové formě studia a je ukončeno maturitní zkouškou.

Roční školné u dálkové formy studia je 15.000,-

Učební plány naleznete na těchto odkazech:

Pokud máte vážný zájem o studium, kontaktujte nás 
Rovněž se podívejte na podrobnosti o přijímacím řízení  

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín
info@spos.cz
tel.: 577 215 314
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041
IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Tovačovského 337,
767 05 Kroměříž
belancinova@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

 

X