Podnikání

Absolvoval(a) jste střední odborné učiliště?
Máte výuční list a chcete víc?
Chcete si zvýšit kvalifikaci a dál odborně růst?
Chystáte se samostatně podnikat?
Právě vám nabízíme nástavbové studium oboru Podnikání!

Vzdělávací program je určen pro absolventy středních odborných učilišť, kteří mají zájem o doplnění a rozšíření svého vzdělání.

Studium trvá  3 roky v dálkové formě studia a je ukončeno maturitní zkouškou.

Roční školné u dálkové formy studia je 15.000,-

Učební plány naleznete na těchto odkazech:

Pokud máte vážný zájem o studium, kontaktujte nás 
Rovněž se podívejte na podrobnosti o přijímacím řízení  

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X