Absolvoval(a) jste střední odborné učiliště?
Máte výuční list a chcete víc?
Chcete si zvýšit kvalifikaci a dál odborně růst?
Chystáte se samostatně podnikat?
Právě vám nabízíme nástavbové studium oboru Podnikání!

Vzdělávací program je určen pro absolventy středních odborných učilišť, kteří mají zájem o doplnění a rozšíření svého vzdělání.

Studium trvá  3 roky v dálkové formě studia a je ukončeno maturitní zkouškou.

Roční školné u dálkové formy najdete pod tímto odkazem ŠKOLNÉ

Učební plány naleznete na těchto odkazech:

Pokud máte vážný zájem o studium, kontaktujte nás 
Rovněž se podívejte na podrobnosti o přijímacím řízení  

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X