Vyučující

Vedení školy

Mgr. David Martinek

ředitel školy

spos@spos.cz

Třídnictví: –
Konzultační hodiny: ST 10:35 – 11:20
Vyučuje předměty: 

 • Německý jazyk
 • Právo
 • Základy komunikace a prezentace
 • Základy společenských věd

Mgr. Richard Němec

zástupce ředitele školy
pro denní studium

nemec@spos.cz, tel. 577 215 314

 Třídnictví: 4.A
Konzultační hodiny:
ST 8:00 – 10:00
ČT 9:00 – 12:00
 

Vyučuje předměty:

 • Geografie cestovního ruchu
 • Matematika
 • Přírodní vědy a zbožíznalství
 • Zeměpis

Ing. Světlana Beliančínová

zástupkyně ředitele školy
pro dálkové studium 

beliancinova@spos.cz, tel. 733 712 300

Třídnictví:
Konzultační hodiny: ČT 10:35 – 11:20
Vyučuje předměty:

 • Ekonomika
 • Management
 • Marketing
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Společenský styk

Interní vyučující

Zuzana Atarsia

atarsia@spos.cz, tel. 577 215 314

Třídnictví: 1. CR, 2. CR , 3. CR
Konzultační hodiny: ST 10:35 – 11:20
Vyučuje předměty: 

 • Management
 • Marketing
 • Marketing a management sportovních aktivit
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Práce průvodce a animace
 • Účetnictví
 • Služby v cestovním ruchu
 • Speciální turistika

Ing. Ondřej Čechman

cechman@spos.cz, tel. 577 215 314

Třídnictví: 3. Bzastupující třídnictví: 3. A
Konzultační hodiny: ČT 9:40 – 10:25
Vyučuje předměty: 

 • Aplikovaná ekonomie
 • Management
 • Marketing
 • Mezinárodní obchod
 • Právo

Mgr. Bronislava Hašpicová

haspicova@spos.cz, tel. 577 215 314

Třídnictví:
Konzultační hodiny: ÚT 7:00 – 7:45
Vyučuje předměty:

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Ing. Vladimíra Hlaváčková

hlavackova@spos.cz, tel. 577 215 314

Třídnictví: 2. A, zastupující třídnictví: 2. B
Konzultační hodiny: ST 12:45 – 13:30
Vyučuje předměty: 

 • Aplikovaná ekonomie
 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Účetní praxe

Mgr. Lenka Krepčíková

krepcikova@spos.cz, tel. 577 215 314

Třídnictví: 1. Azastupující třídnictví: 1. B
Konzultační hodiny: ČT 8:00 – 9:00
Vyučuje předměty: 

 • Dějepis
 • Dějiny kultury
 • Historie regionů
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk

Mgr. Šárka Kršiaková

krsiakova@spos.cz, tel. 577 215 314

Třídnictví:
Konzultační hodiny: ÚT 9:40 – 10:25
Vyučuje předměty: 

 • Český jazyk a literatura
 • Německý jazyk
 • Rétorika
 • Seminář z českého jazyka a literatury, 

Mgr. Andrea Macková

školní metodik prevence

mackova@spos.cz, tel. 577 215 314
Třídnictví: 
Konzultační hodiny:
ÚT 09:50-10:20
Školní metodik prevence:
ÚT 13:00 – 13:30
Vyučuje předměty: 

 • Anglický jazyk

Mgr. Karel Opravil

opravil@spos.cz, tel. 577 215 314

Třídnictví: 3. Azastupující třídnictví: 3. B
Konzultační hodiny:
PO 8:20 – 8:45
ÚT 8:20 – 8:45

Vyučuje předměty: 

 • Doprava a informační systémy
 • Informační a komunikační technologie
 • Geografie cestovního ruchu
 • Práce s audiovizuální technikou
 • Ruský jazyk

Ing. Michaela Pavelková

výchovný poradce

pavelkova@spos.cz, tel. 577 215 314

Třídnictví:
Konzultační hodiny:

Výchovný poradce:

Vyučuje předměty: 

 • Ekonomika
 • Ekonomická cvičení
 • Německý jazyk

Mgr. Vladimíra Rozkopalová

rozkopalova@spos.cz, tel. 577 215 314
Třídnictví:
Konzultační hodiny: ČT 12:45 – 13:30
Vyučuje předměty: 

 • Matematika
 • Přírodní vědy a úvod do zbožíznalství

Mgr. Vladimír Stehlík

stehlik@spos.cz, tel. 577 215 314

Třídnictví: 2. Azastupující třídnictví: 2. B
Konzultační hodiny: ST 12:15 – 13:00
Vyučuje předměty: 

 • Anglický jazyk

Mgr. Michal Šimr

simr@spos.cz, tel. 577 215 314

 • Třídnictví: 1. B, zastupující třídnictví: 1. A
  Konzultační hodiny: ÚT 10:00 – 11:40
  Vyučuje předměty: 
 • Přírodní vědy a úvod do zbožíznalství,
 • Sportovní a kondiční příprava
 • Tělesná výchova
 • Teorie a praxe sportovní přípravy

Externí vyučující

Ing. Iva Čevelová

cevelova@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Ekonomika podniku

Jelena Finková

finkova@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Konverzace v ruském jazyce
 • Ruský jazyk

Mgr. Petra Chrastinová

chrastinova@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Anglický jazyk
 • Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Tomáš Kozák

kozak@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Český jazyk
 • Dějepis

Mgr. Lenka Kozáková

kozakova@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Matematika

Ing. Ivana Kračmerová

kracmerova@spos.cz

 Vyučuje předměty:

 • Ekonomika podniku
 • Občanská nauka
 • Psychologie

Ing. Aleš Kunčar

kuncar@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Informatika a výpočetní technika

Ing. Jaroslav Kylián

kylian@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Technika hotelové obsluhy

Mgr. Hana Pavezková

pavezkova@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Písemná a elektronická komunikace
 • Právo

Mgr. Blanka Pazourková

pazourkova@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Český jazyk a literatura

Vojtěch Pospíšil

pospisil@spos.cz

 Vyučuje předměty:

 • Informační a komunikační technologie

Ing. Bc. Edita Složilová Michutová

michutova@spos.cz

Vyučuje předměty:

 • Chod podniku
 • Management
 • Marketing
 • Účetnictví

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X