Vyučující

Vedení školy

Jméno
a příjmení

telefon

e-mail

předměty

třídnictví
(zastupující)

konzultační
hodiny

Mgr. David Martinek
(ředitel školy)

577 210 227
ZSV, OBN, ZKP

(4. A)

ST 9:30 – 11:30

Mgr. Richard Němec
(zástupce ředitele školy)

577 210 227
ZSV, OBN, ZKP

4. A

ST 9:30 – 11:30

Ing.Světlana Beliančínová
(zástupce ředitele
pro dálkové studium)

577 215 314
733 712 300

PEK, EKA, EKP, ETK

ČT 10:35 – 11:20

Interní vyučující

Jméno
a příjmení

telefon

e-mail

předměty

třídnictví
(zastupující)

konzultační
hodiny

Ing. Zuzana Atarsia

577 215 314

PPA. PEK, UCE, SCR, MNG, SPT, MAR1

1. CR, 2. CR , 3. CR

ST 10:35 – 11:20

Ing. Ondřej Čechman

577 215 314

PRA, MAN, MAR2, MAR, MNO, APE

3. B (3. A)

ČT 9:40 – 10:25

Mgr. Bronislava Hašpicová

577 215 314

ANJ, RUJ

ÚT 7:00 – 7:45

Ing. Vladimíra Hlaváčková

577 215 314

UCE, EKA, APE, UCP

2. A (2. B)

ÚT 12:45 – 13.30

Mgr. Lenka Krepčíková

577 215 314

DEJ, NEJ, DEK, HR, SPJ

1. A (1. B)

ČT 08:00 – 09:00

Mgr. Šárka Kršiaková

577 215 314

CJL, SCJL, NEJ, RET

Mgr. Andrea Macková

577 215 314

ANJ

ÚT 09:50-10:20

metodik prevence
ÚT 13:00-13:30

Mgr. Karel Opravil

577 215 314

IKT, RUJ, SCR, GCR

3. A (3. B)

PO 08:20 – 08:45
ÚT 08:20 – 08:45

Ing. Michaela Pavelková

577 215 314

NEJ, EKA, ECV

3. A (3. B)

PO 08:20 – 08:45
ÚT 08:20 – 08:45

Mgr. Vladimíra Rozkopalová

577 215 314

MAT, PVZ

ČT 12:45 – 13:30

Mgr. Vladimír Stehlík

577 215 314

ANJ

2. A (2. B)

ST 12:15 – 13:00

Mgr. Michal Šimr

577 215 314

TEV, PVZ, TPS, SKP

1. B (1. A)

ÚT 10:00 – 11.40

Externí vyučující

Jméno
a příjmení

telefon

e-mail

předměty

třídnictví
(zastupující)

konzultační
hodiny

Jelena Finková

RUJ, KRJ

Mgr. Petra Chrastinová

ANJ, KAJ

Mgr. Tomáš Kozák

CJL, DEJ

Mgr. Lenka Kozáková

MAT

Ing. Ivana Kračmerová

EKP, OBN, PSY

Mgr. Hana Pavezková

PRA, PEK

Mgr. Blanka Pazourková

CJL

Vojtěch Pospíšil

IKT

Ing. Bc. Edita Složilová Michutová

UCE, MAN, MAR, CHP

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na SŠ

Kritéria

Výsledky

Odvolání

Přípravný kurz

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání
Přípravný kurz

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X