Naši učitelé

Komise humanitních věd

 

Vladimír Stehlík

Vladimír Stehlík

stehlik@spos.cz, tel. 735 150 070
Třídnictví: 4.A
zastupující třídnictví:
Konzultační hodiny: ST 11:30  – 12:15 

Vyučuje předměty:

 • Anglický jazyk

  Andrea Macková

  Andrea Macková

  mackova@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví: ,
  zastupující třídnictví: 2. T
  Konzultační hodiny: ÚT 9:50 – 10:30
  Školní metodik prevence:

  Vyučuje předměty:

  • Anglický jazyk
  • Základy biologie a ekologie
  Anna Sikorová

  Anna Sikorová

  sikorova@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví: 2. B
  zastupující třídnictví:
  Konzultační hodiny: ČT 10:40 – 11:25 
  Vyučuje předměty:

  • Český jazyk a literatura
  • Etiketa
  • Základy společenských věd

  Dagmar Zdráhalová

  Dagmar Zdráhalová

  zdrahalova@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví: zastupující třídnictví:
  Konzultační hodiny: PO 9.50-10.35 

  Vyučuje předměty:

  • Anglický jazyk

  Tomáš Kulišták

  Tomáš Kulišták

  kulistak@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví: -,  

  zastupující třídnictví: 4. B
  Konzultační hodiny: ČT 9:50 – 10:35 

  Vyučuje předměty:

  • Anglický jazyk
  • Odborná konverzace v cizím jazyce
  Šárka Kršiaková

  Šárka Kršiaková

  krsiakova@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví: 3. B,

  zastupující třídnictví: 3. A
  Konzultační hodiny:

  Vyučuje předměty:

  • Český jazyk a literatura
  • Německý jazyk
  Lenka Krepčíková

  Lenka Krepčíková

  krepcikova@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví: 3. A
  zastupující třídnictví: 3. B
  Konzultační hodiny: PÁ 12:20 – 13:20
  Vyučuje předměty:

   • Dějiny kultury
   • Historie regionů ČR
   • Španělský jazyk
  Jelena Sergejevna Finková

  Jelena Sergejevna Finková

  finkova@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví:
  Konzultační hodiny: PO, ST, ČT, PÁ 7:20 – 7:50

  Vyučuje předměty:

  • Konverzace v ruském jazyce
  • Ruský jazyk

  Komise ekonomických věd

   

  Zuzana Atarsia

  Zuzana Atarsia

  atarsia@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví: 3. CR
  Konzultační hodiny: PO 8:50 – 9:35

  Vyučuje předměty:

  • Doprava a informační systémy
  • Práce průvodce a animace
  • Provoz cestovní kanceláře
  • Služby v cestovním ruchu
  • Speciální turistika
  • Účetní praxe
  • Účetnictví
  Ondřej Čechman

  Ondřej Čechman

  cechman@spos.cz, tel. 735 150 070
  Třídnictví: 1. A
  zastupující třídnictví: 2. A
  Konzultační hodiny: PO 8:50 – 9:35, ČT 8:50 – 9:35 

  Vyučuje předměty:

  • Anglický jazyk
  • Aplikovaná ekonomie
  • Ekonomika
  • Marketing
  • Právo
  Vladimíra Hlaváčková

  Vladimíra Hlaváčková

  hlavackova@spos.cz, tel. 735 150 070
  Třídnictví: 4. B
  zastupující třídnictví: 4. A
  Konzultační hodiny: ÚT 10:40-11:25

  Vyučuje předměty:

  • Ekonomika
  • Účetnictví

   

   

  Jana Vavrušová

  Jana Vavrušová

  vavrusova@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví: , zastupující třídnictví:
  Konzultační hodiny: ST 13:05 – 13:50 

  Vyučuje předměty:

  • Aplikovaná ekonomie
  • Management
  • Management a marketing sportu
  • Marketing
  • Mezinárodní obchod
  • Písemná a elektronická komunikace
  • Právo
  Stanislava Vařáková

  Stanislava Vařáková

  varakova@spos.cz, tel. 735 150 070
  Třídnictví: 1. C,
  zastupující třídnictví:
  Konzultační hodiny: ČT 11:30 – 12:15

  Vyučuje předměty: 

  • Aplikovaná ekonomie
  • Dějepis
  • Právo
  • Zeměpis
  Světlana Beliančínová

  Světlana Beliančínová

  zástupkyně ředitele školy pro dálkovou výuku

  beliancinova@spos.cz, tel. 735 150 070
  Konzultační hodiny: ČT 10:40 – 11:25 
  Vyučuje předměty:

  • Ekonomika
  • Etiketa
  • Bankovnictví

  Michaela Pavelková

  Michaela Pavelková

  výchovný poradce

  pavelkova@spos.cz, tel. 735 150 070
  Třídnictví: 1. B
  Konzultační hodiny: ST 10:45 – 11:30
  Výchovný poradce:

  Vyučuje předměty:

  • Ekonomická cvičení
  • Německý jazyk

  Komise přírodních věd a tělesné výchovy

   

  Libuše Ďurišová

  Libuše Ďurišová

  durisova@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví: –
  Konzultační hodiny: PO 7:00 – 7:45, PÁ 7:00 – 7:45
  Vyučuje předměty:

  • Matematika
  • Přírodní vědy
  • Přírodní vědy a úvod zbožíznalství
  Marek Ginter

  Marek Ginter

   ginter@spos.cz, tel. 735 150 070

  Třídnictví:
  Konzultační hodiny:

  Vyučuje předměty:

  • Matematika
    Richard Němec

    Richard Němec

    zástupce ředitele školy

    kariérový poradce
    nemec@spos.cz, tel. 735 150 080
    Třídnictví: – 
    Konzultační hodiny: ÚT 9:50 – 10:30
    Vyučuje předměty:

    • Matematika
    • Zeměpis
    Karel Opravil

    Karel Opravil

    opravil@spos.cz, tel. 735 150 070

    Třídnictví: 2. Azastupující třídnictví: 1. A
    Konzultační hodiny: ST 11:25-12:15

    Vyučuje předměty:

    • Geografie cestovního ruchu
    • Informační a komunikační technologie
    • Práce s audiovizuální technikou
     Michal Šimr

     Michal Šimr

     simr@spos.cz, tel. 735 150 070
     Třídnictví: 2. T, zastupující třídnictví:
     Konzultační hodiny: PO 10:40 – 11:40

     Vyučuje předměty: 

     • Anatomie, fyziologie a biomechanika
     • Fyziologie sportovce
     • Přírodní vědy a úvod do zbožíznalství,
     • Sportovní a kondiční příprava
     • Tělesná výchova
     • Teorie a praxe sportovní přípravy
     Šimon Montag

     Šimon Montag

     montag@spos.cz, tel. 735 150 070

     Třídnictví: 1. Tzastupující třídnictví:
     Konzultační hodiny: ÚT 9:50 – 10:35 

     Vyučuje předměty:

     • Dějepis
     • Sportovní diagnostika a měření
     • Tělesná výchova
     • Turistika a sporty v přírodě
      David Martinek

      David Martinek

      ředitel školy

      Konzultační hodiny: ČT 11:30 – 12:50 
      Vyučuje předměty:

      • Prezentační dovednosti a komunikace
      • Psychologie sportu
      • Základy společenských věd
      • Základy komunikace a prezentace
         Naši učitelé

         Externí učitelé

          

         noname avatar

         Monika Montag
         (Uhrová)

         uhrova@spos.cz, tel. 735 150 070

         Třídnictví: zastupující třídnictví:
         Konzultační hodiny: PO 13:55 – 14:30 

         Vyučuje předměty:

         • anglický jazyk
         noname avatar

         Aneta Maňasová

         manasova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Anglický jazyk
         • Konverzace v cizím jazyce

         Lenka Vavrušová

         vavrusova.lenka@spos.cz

          Vyučuje předměty:

         • Španělský jazyk

         Mgr. Hana Pavezková

         pavezkova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Písemná a elektronická komunikace
         • Právo

         Ing. Ivana Kračmerová

         kracmerova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Ekonomika podniku
         • Občanská nauka
         • Psychologie

         Ing. Eva Laurenčíková

         laurencikova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Matematika
         • Základy přírodních věd

         Mgr. Kateřina Marková

         markova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Český jazyk

         Ing. Eva Laurenčíková

         laurencikova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Matematika
         • Základy přírodních věd

         Mgr. Blanka Pazourková

         pazourkova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Český jazyk a literatura

         Ing. et Ing. Michaela Pastyříková

         pastyrikova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Informační a komunikační technologie
         • Písemná a elektronická komunikace

         Ing. Bc. Edita Složilová Michutová

         michutova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Chod podniku
         • Management
         • Marketing
         • Účetnictví

         Mgr. Věra Ševčíková

         sevcikova@spos.cz

         Vyučuje předměty:

         • Český jazyk a literatura
         • Dějepis
         blank

         Studijní program Cestovní ruch

         65-43-N/01 v denní formě studia

         Přijímací řízení

         Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

         Hlavní sídlo školy

         náměstí T.G. Masaryka 2433

         760 01 Zlín

         info@spos.cz

         tel.: 735 150 070 (577 215 314)

         REDIZO: 600020525

         IZO: 108 021 041

         IČ: 25344412

         Pracoviště Kroměříž

         Oskol 433/3

         767 05 Kroměříž

         beliancinova@spos.cz

         733 712 300

         REDIZO: 600020525

         IZO: 108 021 041

          

         X