PŘÍPRAVNÝ KURZ  K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM S TESTEM NANEČISTO
Připravili jsme pro vás přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám. Cena těchto 2 kurzů včetně materiálů je celkem 500,- Kč za 12 vyučovacích hodin. Kurz je určen pro uchazeče o čtyřleté studium (žáci 9. tříd) i studium nástavbové. Tyto přípravné kurzy nejsou doučovací, ale jsou zaměřeny na seznámení se s testy a strategií řešení. Žáci si vyzkouší testy a následně budou s vyučujícími rozebírat jednotlivé úlohy. Žáci budou ve třídách po 20 – 25 žácích.Termín přípravného kurzu (jedna lekce obsahuje vždy dvě vyučovací hodiny matematiky a dvě vyučovací hodiny českého jazyka oddělené 15 minutovou přestávkou)Předpokládané termíny přípravných kurzů na přijímací zkoušky:Pondělí: 9. 3.,  16. 3., 23. 3., vždy od 14:30 do 17:45

Středa:  11. 3.,  18. 3.,  25. 3., vždy od 14:30 do 17:45

Zájemci si v přihlášce zvolí, zda chtějí navštěvovat pondělní nebo středeční kurz. V případě malého počtu uchazečů u konkrétního dne bude termín zrušen a nabídnut jiný.

Přihlášky na přípravný kurz s testem Nanečisto

 Přihlásit se mohou uchazeči prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na této webové stránce, případně přímo v kanceláři školy u tajemnice školy (nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín) do 7. 3. 2020

Platba

Kurzovné je nutné uhradit do 8. 3. 2020, a to od 15. 1. 2020 ve všední dny v hotovosti v kanceláři školy (od 7:00 do 14:30 hod.).

V případě dalších dotazů a informací lze kontaktovat zástupce ředitele Mgr. Richarda Němce, telefon 577 210 227, e-mail nemec@spos.cz.

Přihláška k přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám
Sending