Kancelář školy

PRACOVIŠTĚ VE ZLÍNĚ

Eliška Ševčíková

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

kancelář školy a studijní oddělení pracoviště Zlín
nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 215 314
Kontakt: info@spos.cz
úřední hodiny: pondělí – pátek: 8:00-13:00

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ V KROMĚŘÍŽI

Ing. Světlana Beliančínová

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

kancelář školy a studijní oddělení pracoviště Kroměříž
odloučené pracoviště: Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž
tel.: + 420 733 712 300
Kontakt: beliancinova@spos.cz
úřední hodiny: pondělí: 8:00 – 12:00, sobota: 8:00 – 11:00

  • Číslo účtu pro úhradu školného: 1409893339/0800
  • Variabilní symbol je zaslán na začátku školního roku na email žáka SŠ / studenta VOŠ.
  • Variabilní symbol může si žák/student  zkontrolovat v elektronické třídní knize.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X