Informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška 2017

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. bude v případě zájmu uchazečů konat přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Bližší informace a přihlášení do kurzu najdete zde.

Termíny testů jsou stanoveny takto:

Studium 1. řádný termín testů 2. řádný termín testů 1. náhradní termín testů 2. náhradní termín testů
Čtyřleté-denní 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2016 12. 5. 2017
Nástavbové 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2016 12. 5. 2017
Obor JPZ
63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání ANO
64-41-L/51 – Podnikání ANO

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Termín Aktivita
do 31. ledna 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
do 29. 3. 2017  Pozvánka na zkoušku
12. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
19. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Oznámení výsledků do 2 pracovních dní po zpřístupnění hodnocení uchazeče v prvním kole přijímacího řízení z jednotné zkoušky Cermatem (pravděpodobně do 28. 4. 2017)

DOKUMENTY
Ke stažení:
Podrobnosti k JPZ 2017
Specifikace požadavků na  vědomosti a dovednosti – Český jazyk
Specifikace požadavků na vědomosti a dovednosti – Matematika
Jednotná kritéria k přijímacímu řízení 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nepřipravuje žádné testy v knižní či online podobě pro komerční účely, ani nepořádá žádné přípravné kurzy.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X