Přijímací řízení 2024

Změny

Důležité změny ohledně přijímacího řízení v roce 2024

Termíny a místo

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby

Počet přihlášek

Letošní deváťáci budou moci nově podávat až 3 přihlášky na 3 střední školy

Přijímací zkoušky

lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce

Přihlášky vzor

 Vzor přihlášky na střední školy

Nejčastější dotazy

Máte další dotazy ke změnám v přijímacím řízení na střední školy 2024?

Novinky

Podávání přihlášek a celý proces přijímacího řízení na střední školy se letos zřejmě dočká velkých změn. Nově můžete až 3 přihlášky podat elektronicky, už na přihlášce budete školy řadit dle priority. Na této stránce najdete nejčerstvější a kompletní informace o změnách v přijímacím řízení 2024 dle novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024.

Podávání přihlášek

od 1.2.2024 do 20.2.2024

KDE?

web nebo doručení na školu

TERMÍNY

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby

Bližší informace

Změny

V roce 2024 dojde k významným změnám v přijímacím řízení na střední školy. Tyto změny zahrnují následující:

Elektronické podávání přihlášek

Uchazeči budou moci podat až 3 přihlášky elektronicky, a to prostřednictvím nového informačního systému Prihláška na střední školy 2024.

Rozřazování uchazečů podle priority škol:

Uchazeči budou moci na přihlášce sami určit pořadí škol, kam se chtějí hlásit.

Prioritizace SŠ na přihlášce

1. místo škola, kam chci nejvíc, potom druhá a třetí škola

Dva pokusy z jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči budou mít možnost napsat dva pokusy z jednotné přijímací zkoušky (z českého jazyka a literatury a z matematiky).

Kdy budou výsledky?

výsledky přijímaček 15. května 2024 až po náhradním termínu přijímaček, odpadá zápisový lístek

Odvolání

 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)

Další kola přijímacího řízení

 • pravidla pro 2. kolo stejná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ)
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Termíny a místo 

Kdy se podávají přihlášky na střední školu 2024?

Do kdy podat přihlášky na střední školy? Letos je termín pro prodání přihlášek dříve než v minulosti, a to od 1. do 20. února 2024.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)?

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

  Kdy se budou konat náhradní školní přijímací zkoušky?

  • od 26. dubna do 5. května 2024 – pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

  Další důležitá data 1. kola

  • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
  • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

  JAK PODAT PŘIHLÁŠKU

  ELEKTRONICKY

  Novým elektronickým podáním přihlášky na SŠ online z domova ušetříte peníze za tisk a poštovné. Ulehčíte práci jak sobě, tak středním školám. Online přihlášku podáte jednoduše za pár minut v těchto pěti krocích:

  1. Přihlásíte se do systému a vyberete své dítě (systém je napojen na registr obyvatel a bude přístupný od 15. ledna).
  2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
  3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
  4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
  5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mailové potvrzení, že jste přihlášky podali. Přihlášky musíte podat do 20. února.

  Výhody online podání přihlášky

  • nic nevyplňujete: výběr žáka i školy přímo v systému
  • informace v systému na jednom místě: o škole, podmínkách přijetí i počtu přihlášených letos i v minulosti
  • editace přihlášky: můžete jí rozpracovat a později se k ní vrátit
  • přílohy v kopiích: nahrajete jednoduše do systému jako fotky či skeny
  • pozvánka k přijímačkám elektronicky: i další komunikace se školou přes systém
  • hned uvidíte výsledky: přehled výsledků přijímaček v systému

  VÝPISEM ZE SYSTÉMU

  • v online systému vyplníte přihlášku, tu vytisknete, podepíšete a podáte v papírové formě na všechny školy
  • přílohy nahrajete do systému

  I když nemáte e-identitu, můžete vyplnit přihlášku online. Zabere vám to ale podstatně více času, než s elektronickou identitou, a navíc budete muset přihlášky do škol doručit. Jak na přihlášku na SŠ pomocí výpisu?

  1. Do systému se dostanete bez přihlášení a vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti.
  2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
  3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
  4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
  5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mail s vyplněnou přihláškou (výpisem).
  6. Výpis přihlášky z e-mailu vytisknete tolikrát, na kolik škol se hlásíte, a každý podepíšete.
  7. Papírový výpis přihlášky (bez příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

  Nevýhody podání výpisem ze systému

  • vyplňování údajů o sobě i dítěti v systému: nenačtou se údaje z registru obyvatel 
  • ztrácíte čas: musíte doručit papírový výpis přihlášky do každé školy
  • další papírování: pozvánku k přijímačkám dostanete doporučeným dopisem
  • neuvidíte výsledky přijímaček v systému 

  Výhody podání výpisem ze systému

  • informace v systému na jednom místě: o škole, podmínkách přijetí i počtu přihlášených letos i v minulosti
  • přílohy v kopiích: nahrajete jednoduše do systému jako fotky či skeny

   NA PAPÍROVÉM TISKOPISU

   • pomocí stejného tiskopisu a papírových příloh, jako v předchozích letech
   • nedoporučujeme: příliš papírů a administrativní zátěže pro vás i školy

   I nadále zůstává možnost podání přihlášky na papírovém tiskopisu. Avšak oproti elektronickému online podání vám podání listinné přihlášky zabere nepoměrně více času a bude vás stát více peněz.

   Jak na podání přihlášky postaru na papírovém tiskopisu?

   1. Vytisknete si papírový tiskopis přihlášky tolikrát, na kolik škol se hlásíte.
   2. Do papírového tiskopisu vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti.
   3. Dohledáte údaje o školách a oborech a vyplníte je do tiskopisu (přesný název, adresa, kód a název oboru).
   4. Obory vyplňujete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
   5. Vyplníte identicky (tzn. stejné pořadí škol dle priority) tolik tiskopisů, na kolik škol se hlásíte.
   6. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy v listinné podobě (dle podmínek školy).
   7. Tiskopis přihlášky (vč. příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou)

    Nevýhody podání papírové přihlášky vč. příloh

    • vyplňování údajů o sobě a dítěti
    • dohledávání a vyplňování údajů o školách a oborech: přesný název, adresa, kód a název oboru
    • přílohy v listinné podobě: ke každé přihlášce do každé školy
    • ztrácíte čas: musíte doručit papírový tiskopis přihlášky vč. příloh do každé školy
    • další papírování: pozvánku k přijímačkám dostanete doporučeným dopisem
    • neuvidíte výsledky přijímaček v systému 

    👍 Výhody podání papírové přihlášky

    • offline podání: bez počítače a mobilního telefonu

     Místo konání přijímaček určí CERMAT

     Přijímačky budete psát na jedné ze škol na přihlášce. Na jaké, to vám určí CERMAT. Dozvíte se to z pozvánky, kterou obdržíte nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky. S ničím to nesouvisí, je možné, že to bude např. první a druhá škola, nebo dvakrát škola třetí. CERMAT to bude dělat tak, aby se zátěž uchazečů rozptýlila rovnoměrně, případně aby ti, kteří musí dojet z dálky, šli tam, kde to mají nejblíž

     Přijímací zkoušky

     U přijímacích zkoušek není stanovena minimální bodová hranice pro přijetí (ani centrální hranice bodového skóre pro přijetí). Žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce. Z každého testu můžete získat maximálně 50 bodů. Začínáte na 0 bodech a řešením testů postupně body získáváte. U jednotných přijímaček rozhoduje zejména to, kolik žáků napíše test lépe, než vy.

     Přihlášky na střední školy vzor

     U přijímacích zkoušek není stanovena minimální bodová hranice pro přijetí (ani centrální hranice bodového skóre pro přijetí). Žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce. Z každého testu můžete získat maximálně 50 bodů. Začínáte na 0 bodech a řešením testů postupně body získáváte. U jednotných přijímaček rozhoduje zejména to, kolik žáků napíše test lépe, než vy.

     Přihlášku si budete moci stáhnout po zvěřejnění MŠMT zde

     Nejčastější dotazy

     Přihláška

     Co je JPZ?
     JPZ je zkratka pro Jednotnou Přijímací Zkoušku, která je povinnou součástí přijímacího řízení na většině středních škol v 1. a 2. kole přijímacího řízení.

     Musím podávat přihlášku, když se hlásím pouze do nematuritních oborů v prvním ročníku?
     Ano, nelze se na žádnou střední školu do prvního ročníku přihlásit jiným způsobem.

     Co se stane, když podám přihlášku jen do 1 maturitního oboru?
     Budete konat JPZ v této škole 2x a započítá se lepší výsledek. Lepší výsledek se počítá i u uchazečů hlásících se do více maturitních oborů.

     Mohu se přihlásit ve 2. kole do maturitního oboru, když jsem v 1. kole nepsal JPZ ani jednou?
     Ne. Pro možnost hlásit se v 2. kole do maturitního oboru je nutné vykonání JPZ v 1. kole (tedy podání přihlášky do maturitního oboru v 1. kole). Jinak je nutné počkat s přihláškou do maturitního oboru až do 3. nebo následujících kol.

     Mohu na každou listinnou přihlášku napsat jiné pořadí škol?
     Ne. Pořadí škol musí být ve všech podaných přihláškách totožné.

     Stačí podat přihlášku elektronicky? Nebo ji mám poslat i listinné podobě?
     Přihlášku stačí podat pouze elektronicky.

     Přijetí

     Jak zjistím své registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny mé výsledky?
     Elektronicky přihlášení žáci ho obdrží v potvrzení o přijetí přihlášky. Při využití výpisu ze systému bude toto číslo na ní vytisknuté (opět bude v mailu na obdrženém PDF k vytisknutí). V případě přihlašování prostřednictvím tiskopisu se jej dozvíte z pozvánky k JPZ, v případě přihlášení pouze do nematuritních oborů bez školní přijímací zkoušky, bude registrační číslo zasílat ředitel první školy uvedené v přihlášce doporučeným dopisem.

     Kdy a jak se dozvím, zda jsem byl přijat?
     15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo v informačním systému.

     Co když jsem byl přijat na první školu, ale já chci jít na druhou?
     Není možné se rozhodnout pro jinou školu, než Vás přiřadil systém na základě Vaší priority. Budete přiřazen/a na první školu ze svého pořadí na přihlášce, kde jste se umístil/a „nad čarou“. Pokud na tuto školu nemůžete nebo nechcete nastoupit, máte možnost se vzdát přijetí, ale tím ztrácíte celé 1. kolo a musíte se přihlásit do dalšího kola (nepřesunete se v 1. kole na další školu!).

     Odvolání

     Mohu podat odvolání proti nepřijetí?
     Ano, můžete. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

     Jak to bude se zápisovými lístky?
     Zápisové lístky se neodevzdávají, jsou nahrazeny volbou pořadí škol (priority) v přihlášce už před přijímacími zkouškami. V 3. a dalších kolech se přijetí potvrzuje jakýmkoli písemným záznamem.

     Úřední hodiny

     Po-Pá: 8:00 – 14:30

     Adresa

     náměstí T.G.Masaryka 2433, 76001 Zlín

     Telefon

     (420)-735-150-070

     Přijímací řízení v roce 2024

     Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

     Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

     Hlavní sídlo školy

     náměstí T.G. Masaryka 2433

     760 01 Zlín

     info@spos.cz

     tel.: 735 150 070

     REDIZO: 600020525

     IZO: 108 021 041

     IČ: 25344412

     Pracoviště Kroměříž

     Oskol 433/3

     767 01 Kroměříž

     beliancinova@spos.cz

     733 712 300

     REDIZO: 600020525

     IZO: 108 021 041

      

     X