Maturita

Na této stránce najdete aktuální informace k maturitní zkoušce.

Poslední aktualizace 24. 3. 2022

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • do 1. 12. 2021 – podání přihlášky ke konání MZ
 • do 20. 12. 2021 – předání výpisů z přihlášek žákům
 • do 15. 1. 2022 – vyhlášení jednotného zkušebního schématu
 • 30. 3. 2022, 12:00 – odevzdání seznamu literárních děl
 • 27. 4. 2022, 15:00 – uzavření klasifikace za 2. pololetí
 • 28. 4. 2022, 8:00 – předání vysvědčení za 4. ročník

Dokumenty k maturitní zkoušce

 • Vyhlášení maturitní zkoušky ve školním roce 2021-22 – dokument *.pdf
 • Kritéria hodnocení profilové části MZ z českého jazyka a literatury 2021-22 – dokument *.pdf
 • Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka 2021-22 – dokument *.pdf
 • Kritéria hodnocení písemné praktické zkoušky z odborných předmětů SM a FMP 2021-22 – dokument *.pdf

 Písemná část maturitních zkoušek JARO 2022

 • 8. 4. 2022, 7:00 – písemná práce z českého jazyka a cizího jazyka
  – pracoviště Zlín, 4. A, 4. B
 • 8. 4. 2022, 8:00 – písemná práce z českého jazyka a cizího jazyka
  – pracoviště Kroměříž – 3. DNS
 • 11. 4. 2022, 8:00 – písemná maturitní zkouška z účetnictví a odborných předmětů – pracoviště Zlín, 4. A, 4. B
 • 25. 4. 2022, 8:00 – písemná maturitní zkouška z účetnictví a odborných předmětů – pracoviště Kroměříž – 3. DNS

Ústní část maturitních zkoušek JARO 2022

 • 25. – 27. 5. 2022 – ústní část MZ třídy 3. DNS
 • 30. 5. – 1. 6. 2022 – ústní část MZ třídy 4. A
 • 2. 6. – 3. 6. 2022 – ústní část MZ třídy 4. B

Písemná část maturitních zkoušek PODZIM 2022

 • informace budou zveřejněny

Ústní část maturitních zkoušek PODZIM 2022

 • informace budou zveřejněny
 • Školní seznam lit. děl k maturitě 2021/2022 – pracoviště Zlín
  (bude zveřejněn)
 • Školní seznam liter. děl k maturitě 2021/2022 – pracoviště Kroměříž
  (bude zveřejněn)

Odvolání

V případě žádosti o přezkum, můžete využít následující stránku.

NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

SDĚLENÍ ŠKOLY V SOULADU S § 81 ODST. 6 ZÁKONA Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÉHO ZÁKONA), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPISŮ

 

Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka. Viz také 

Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu (PDF – 0,2 MB).

Žák v takovém případě podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění).

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky, který můžete vyplnit a vytisknout, lze stáhnout pomocí odkazů:

Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží řediteli školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.

Viz též Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2022 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X