Velikonoční prázdniny. Provoz školy 28. 3. – 1. 4. 2024

Velikonoční prázdniny. Provoz školy 28. 3. – 1. 4. 2024

Vážení rodiče, milí žáci,

v termínu 28. 3 – 1. 4. 2024 proběhnou velikonoční prázdniny.
V tyto dny bude škola (včetně sekretariátu) uzavřena. Můžete nás kontaktovat na e-mailu info@spos.cz.

Zlín škola

Těšíme se na vás opět v úterý 2. 4. 2024.

Zdroj obrazového materiálu: OpenClipart-Vectors, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Naši žáci novými instruktory lyžování! Úspěšný kurz

Naši žáci novými instruktory lyžování! Úspěšný kurz

V prosinci roku 2023 vybraní žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy úspěšně absolvovali kvalifikační pětidenní kurz instruktorů lyžování.

Během kurzu se jeho frekventanti zabývali jak teoretickými, tak praktickými aspekty lyžování. Nyní mohou využít nově získané dovednosti a znalosti ve své profesní praxi. Uplatní se například jako instruktoři v lyžařských školách.

Absolventi kurzu Instruktor lyžování

Naše škola všestranně podporuje profesní rozvoj svých žáků. I tento na tento kurz škola budoucím lyžařským instruktorům finančně přispěla.

Gratulujeme všem absolventům kurzu a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich budoucí kariéře!

Zdroj náhledového obrázku: Josef Pichler, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Vynikající úspěch naší žákyně. Postup do celostátní soutěže v ruském jazyce!

Vynikající úspěch naší žákyně. Postup do celostátní soutěže v ruském jazyce!

Dne 18. dubna 2024 se konalo na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

Soutěž zahrnovala několik kategorií a účastnili se jí soutěžící ze všech oblastí Zlínského kraje.

Konverzace RJ - krajské kolo Vsetín

Účastníci prokazovali své jazykové schopnosti před odbornou porotou. Žáci plnili různé úkoly, včetně poslechu neznámého textu, popisu obrázků či fotografií a konverzace s porotou na předem určená témata.

Konverzace RJ - 2. místo

Střední školu podnikatelskou a Vyšší odbornou školu, s. r. o. Zlín úspěšně reprezentovala Nicol Burešová, žákyně druhého ročníku. V silné konkurenci vybojovala 2. místo a postupuje do celostátního kola.

Nicol gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve finále v Praze!

 

Zdroj náhledového obrázku: elenaobodovskaya, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Prezentace oboru UTB

Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Prezentace oboru UTB

6. března 2024 nás na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. Zlín navštívily studentky zlínské Univerzity Tomáše Bati.

Jejich prezentace maturantům přiblížila obory Fakulty humanitních studií UTB. Zvláštní pozornost byla věnována oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi.

Žácii na prezentaci UTB - AJ pro manažerskou praxi

Studentky se zaměřily na význam a praktické využití anglického jazyka ve světě podnikání a manažerských pozicích. Podrobně představily obsah a strukturu programu, který poskytuje univerzita, a zdůraznily jeho význam v dnešní konkurenci na trhu práce.

Díky příkladům z praxe a konkrétním situacím studentky UTB ukázaly, jakým způsobem lze anglický jazyk efektivně využít při komunikaci se zahraničními partnery a v různých manažerských situacích.

Studentky také představily výhody studia na UTB a možnosti, které se studentům na této fakultě nabízejí, včetně možností stáží a mezinárodních výměn.

Prezentace UTB - AJ pro manažerskou praxi

Prezentace byla doplněna o možnost osobního setkání s učiteli a studenty této fakulty, takže naši maturanti měli příležitost získat další informace a získat odpovědi na případné dotazy. Akce poskytla ucelený pohled na výhody a perspektivy studia anglického jazyka pro manažerskou praxi na UTB a přinesla maturantům užitečné informace pro volbu  jejich budoucí akademické a profesní dráhy.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

SPOŠ Zlín podporuje Fairtrade! Seminář v ekocentru Sluňákov

SPOŠ Zlín podporuje Fairtrade! Seminář v ekocentru Sluňákov

Střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola, s. r. o. Zlín se aktivně zapojuje do Fairtrade komunity.

Žákyně druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání ve dnech 1. a 2. března 2024 navštívily dvoudenní seminář v centru ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov.

Seminář Fairtrade - Sluňákov

Na této akci měla děvčata možnost diskutovat a účastnit se workshopů věnovaných etickým obchodním praktikám a udržitelnému podnikání. Uvědomila si také nutnost podpory spravedlivého obchodu a ochrany životního prostředí.

Na semináři se naše žákyně seznámily s principy Fairtrade a jejich dopadem na globální trhy, což jim poskytlo užitečné základní znalosti, které v budoucnosti určitě využijí. Škola má v plánu jednu ze studentských firem zaměřit právě na principy Fairtrade.

Fairtrade - Ekocentrum Sluňákov

Tato iniciativa ukazuje, že mladí lidé jsou ochotni podporovat sociální a ekologické hodnoty ve světě podnikání. Účast na semináři v ekocentru Sluňákov je jen jedním z mnoha kroků směrem k udržitelnější budoucnosti.

Více fotografií z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X