Získáváme nové zkušeností. Erasmus+ na naší škole

Získáváme nové zkušeností. Erasmus+ na naší škole

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín úspěšně ukončila 30. listopadu 2022 roční projekt v rámci programu Erasmus+. V rámci našeho plánu Erasmu se do roku 2027 zaměřujeme na začlenění metody CLIL do běžné výuky a na vybudování systému vzdělávací podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Dalším cílem projektu je zvýšení jazykových kompetencí učitelů a žáků, rovněž zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků. V neposlední řadě se soustředíme na zavádění nových metod do výuky s využitím moderních technologií.

V roce 2022 se naši učitelé vzdělávali ve specializovaných metodických kurzech v Irsku, Řecku, Španělsku, Maďarsku a na Maltě. V neposlední řadě jsme se snažili získat cenné zkušenosti s výukou na naší partnerské škole ve Španělsku, kde se naše kolegyně zúčastnila stínování. Další kolega vycestoval do Finska na jobshadowing, kde načerpal nové poznatky z oblasti výuky a školství této skandinávské země.

V rámci realizace kurzů v zahraničí účastníci získali nové specifické znalosti a dovednosti, které byly zaměřeny na rozvoj profesních kompetencí jednotlivých vyučujících v oblasti informačních technologií, zlepšení jazykových kompetencí učitelů, kteří zavádějí a postupně budou zavádět hodiny CLIL do svých učebních plánů. Mobility byly pro naše učitele přínosné z hlediska jejich osobního a jazykového rozvoje a umožnily jim navázat mezinárodní kontakty.

Velice si ceníme toho, že se nám podařilo rozjet zahraniční stáže pro naše žáky. Na přelomu května a června vycestovalo 8 žáků do Milána na třítýdenní stáž.

Erasmus+ Itálie

Na přelomu září a října vycestovaly dvě žákyně 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání na skoro měsíční stáž na Maltu.

O tom, že stáž naplnila svůj cíl, svědčí i závěrečné hodnocení jedné z žákyň: „Zúčastnit se této stáže bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla udělat. Dne 14. září 2022 začalo naše dobrodružství, když jsme o půl desáté seděly v letadle směrem na Maltu. Přijde nám, že každý den ubíhal hrozně rychle, bylo to až děsivé, jak rychle celá stáž byla u konce. Erasmus+ by si měl vyzkoušet každý, kdo může. Naučíte se samostatnosti a zodpovědnosti a rovněž takové zážitky, které se vám zde přihodí, zůstanou v paměti do konce života.“

Erasmus+ Malta - v kanceláři

Projekt Erasmus+ měl obrovský přínos pro školu, která může svým žákům nabízet atraktivnější a kvalitnější výuku, vyslat je na zahraniční stáže nebo se může také zapojit do mezinárodní spolupráce. Tak příští rok zase, a to díky programu Erasmus+.

Mgr. David Martinek, ředtel školy

 

Článek byl rovněž publikován dne 1. 12. 2022 na portálu zkola.cz.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Stáž ve španělské škole. Job-shadowing v Baskicku

Stáž ve španělské škole. Job-shadowing v Baskicku

Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost se na konci září 2022 zúčastnit  týdenní pracovní stáže (job-shadowing) ve španělské škole Centro de Formacion Somorrostro v městečku Muskiz nedaleko Bilbaa v Baskicku.

Vzdělávání ve škole Somorrostro je rozdělené do několika částí dle věku a zaměření žáků. V budově ESO se vzdělávají žáci již od 12 let, což odpovídá zhruba  vzdělávání na druhém stupni  našich základních škol. Žáci poté mají možnost pokračovat studiem v Bachillerato (obecné zaměření) nebo pokračovat ve studiu zaměřeném na odborné předměty, např. informatika a komunikace, elektroinstalace, administrativa a řízení a mnoho dalších oborů.  Somorrostro také  nabízí  studium odborných předmětů ve vyšším vzdělávání, např. obchod a marketing, informatika, bezpečnost, životní prostředí a další.

Muskiz Somorrostro

Somorrostro je známé tím, že poskytuje kvalitní vzdělávání pro studenty se speciálními  vzdělávacími potřebami a umožňuje jim výuku v rámci inkluze, ve vlastním tempu a s individuálním přístupem. To vše díky specializovaným učitelům a asistentům, kteří na škole působí, a také díky vybavení školy. Mají zde pro tyto účely speciální mini-učebny, kam může učitel podle potřeby vzít žáka/žáky se SVP a individuálně se jim věnovat.

Návštěva školy pro mě byla cennou zkušeností. Měla jsem možnost navštívit hodiny anglického jazyka s různým zaměřením, např. na anglickou literaturu, marketing, environmentální výchovu apod. Učitelé hodně používali projektovou výuku a skupinovou práci, což bylo pro mě inspirací do mých hodin anglického jazyka. Projektové a skupinové vyučování podporuje větší aktivitu žáků a jejich samostatnost, kritické myšlení a zlepšení komunikačních dovedností. Líbilo se mi, že výuka je prakticky zaměřená a propojená s realitou.

Erasmus+ Zdráhalová

Během stáže jsem měla možnost sledovat různé učební styly a metody a poznat španělské učitele  i studenty, kteří byli obecně velmi přátelští a otevření. Díky mobilitě jsem viděla, jak je možné pracovat se žáky se SVP a jak organizovat projektové a skupinové vyučování. Mobilita mně rovněž umožnila procvičit si  svou znalost španělského jazyka a poznat velmi zajímavou kulturu Baskicka.

Mgr. Dagmar Zdráhalová

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Za pracovními zkušenostmi na Maltu. Naše studentky v programu Erasmus+

Za pracovními zkušenostmi na Maltu. Naše studentky v programu Erasmus+

Zúčastnit se této stáže bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla udělat. Dne 14. září 2022 začalo naše dobrodružství, když jsme o půl desáté seděly v letadle směrem na Maltu. Z našeho ubytování jsme byly příjemně překvapené, protože jsme nečekaly, že dostaneme takový úžasný Penthouse. Měly jsme tu krásný výhled na město Msida a viděly jsme až na přístav.

Stáž Erasmus+ Malta příroda

Na druhý den po příjezdu jsme společně s paní učitelkou Mackovou jely do Mosty, města, kam jsme každý den jezdily do práce.

Naše pracovní doba byla od 9 do 17 hodin. Kancelář měla velmi milý kolektiv. Naší vedoucí byla Emma, která moc často v kanceláři nebývala, a tak jsme byly spojené s kolegyněmi z Prahy, které nám představily software BambooHR a se vším nám rády pomohly. Jmenovaný software byl pro nás opravdu novinkou, takže nám chvilku trvalo se do toho dostat.

Měly jsme na starost doplnit smlouvy a citlivá data českých zaměstnanců do BambooHR, to znamená vyplnit osobní údaje, pracovní pozice, měsíční odměny, bonusy a tak dále. Po 2 týdnech jsme s tímto úkolem byly hotové a dostaly jsme novou práci. Byla hodně podobná. Z velké excelové tabulky jsme musely vyčíst další informace a vše doplnit do BambooHR.

Mimo práci jsme často byly v hlavním městě Valletta. Je to velmi hezké město a hodně populární. I město Sliema jsme si velmi oblíbily.

Stáž Erasmus+ Malta práce

Měly jsme sousedy z Německa, to mě velmi potěšilo, protože jako rodilá mluvčí jsem si s někým mohla konečně po dlouhé době popovídat. Kluci byli přibližně ve stejném věku jak my a párkrát jsme s nimi byli večer venku, dokonce i v Pacevillu. Tam to bylo dost rušné. Je tam hodně moc klubů hned vedle sebe v takové dlouhé ulici. Ten večer jsem si velmi užila. O víkendu jsme se rozhodly, že si zaplatíme tour na lodi k modré laguně až k ostrovu Gozo. Modrá laguna je velmi pěkné místo a je tam velmi krásná voda. Byly jsme i chvilku ve vodě, ale byly silné vlny, a tak jsme více času trávili na kraji u vody. V Gozu jsme obědvaly a chvilku jsme seděly u pláže. V průběhu nám na lodi ukázali jeskyně, které byly přímo u vody. K večeru jsme opět byly doma.

Stáž Erasmus+ Malta účastnice

Přijde nám, že každý den ubíhal hrozně rychle, bylo to až děsivé, jak rychle celá stáž byla u konce. Erasmus+ by si měl vyzkoušet každý, kdo může. Naučíte se samostatnosti a zodpovědnosti a rovněž takové zážitky, které se vám zde přihodí, zůstanou v paměti do konce života.

Nataly Katerina Nagel

Erasmus+ logo

Snímky z akce si prohlédněte ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítích Instagram a Facebook.

Aplikace pro hodiny angličtiny. Kurz v Dublinu

Aplikace pro hodiny angličtiny. Kurz v Dublinu

Díky programu Erasmus+ jsem dostal v týdnu od 19. do 24. září 2022 příležitost vyjet na IT kurz do irského hlavního města Dublinu. V prostorách staré školy na Haddington Place jsem navštěvoval týdenní program There is an App for That agentury Europass Teacher Academy.

Kurz byl zaměřen především na pokročilé využití internetových editorů a aplikací pro výuku nejen jazyků. Jedněmi z nejinspirativnějších nástrojů byly platformy Miro a Genially. Jejich potenciál myslím využijí i kolegové, proto je minimálně v rámci komise představím.

Erasmus+ Irsko, škola

Samotné Irsko má svůj drsný půvab a po pár dnech jsem se v Dublinu cítil jako doma. Jako učitele anglického jazyka mě velmi bavilo mluvit s místními a sledovat specifika irské angličtiny.

Erasmus+ Irsko, lektorka

Hodnotím svoji stáž zde jako velmi přínosnou, jak pro můj rozvoj, tak pro budoucí výuku mých žáků.

Mgr. Vladimír Stehlík

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Nové technologie ve třídě

Nové technologie ve třídě

Na začátku srpna roku 2022 jsem se zúčastnil v rámci programu Erasmus+ kurzu „Technologie ve třídě – ICT v digitální éře – Vzdělávací aplikace pro tablety“.

Kurs Athény

Kurz, který se uskutečnil v řeckých Athénách ve dnech 1. – 5. srpna, byl velmi dobře organizovaný a dobře navržený z hlediska obsahu. Už dopředu jsme obdrželi všechny potřebné informace ohledně místa konání kurzu (doprava, pohyb v místě konání kurzu, místní zvyky apod.) Oceňuji, že jsme si v průběhu kurzu mohli vše vyzkoušet v praxi i díky možnosti půjčení tabletů nebo notebooků přímo u poskytovatele kurzu.

Athémy - Erasmus+

Kurz byl rozdělen do několika etap (digital story, gamifikace a novinky v IKT). Nejvíce se mi líbila gamifikace výuky a podpůrné aplikace v oblasti IKT. Díky tomuto kurzu jsem získal více nápadů na výuku, abych mohl navrhovat aktivity ve třídě. Naučil jsem se vytvářet audiovizuální prvky pro výuku (Storyjumper, Bookcreator, Photostory, Genially, Learning apps, Actionbound, Weebly apod.)

Během pobytu jsme podnikli prohlídku Atén s historickým výkladem v angličtině.

Mgr. David Martinek

Erasmus+ logo

Erasmus+

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X