Připravujeme se na stáž Erasmus+. Setkání v Praze

Připravujeme se na stáž Erasmus+. Setkání v Praze

Na konci dubna jsme se skupina studentů a pedagogů zúčastnila třídenního předvýjezdového setkání účastníků mobilit v rámci programu Erasmus+ a koordinátorů projektů z osmnácti odborných škol napříč Českou republikou. Akce proběhla ve dnech 25. – 28. dubna 2023 v hotelu Don Giovanni v Praze a pořádal ji Dům zahraničních služeb.

Erasmus+ setkání Praha, seminář

Jak pro žáky, tak pro učitele bylo setkání velmi přínosné. Žáci absolvovali zábavné semináře, na kterých se naučili techniky práce se stresem a další dovednosti potřebné pro pohodové zvládnutí pobytu v zahraničí, zatímco učitelé se dozvěděli, jak vytvořit dobře fungující tým pro bezproblémovou realizaci mobility a jak projekty správně vyhodnotit. 

Erasmus+ setkání Praha, parník

Bohatý byl také kulturní program, při kterém jsme v družných hovorech navázali cenné profesní vztahy. Třešničkami na dortu byly společná večeře na parníku a outdoorová hra ve městě. 

Setkání bylo velmi hezky připravené a už se těšíme na pokračování někdy v budoucnu. 

 

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Digitální pohoda. Kurz Erasmus+ v Římě

Digitální pohoda. Kurz Erasmus+ v Římě

V týdnu od 24. do 29. dubna 2023 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila v Římě kurzu na téma: „Digital Well-being: A New Challenge for Teachers and Students“ (Digitální pohoda: Nová výzva pro učitele a žáky).

Kurz probíhal v budově Officina Fotograficha, která na první pohled nepůsobila příliš důvěryhodně. Její vnitřní prostory ale vyvolávaly dojem zcela opačný (viz fota). Jednalo se totiž o budovu uměleckého oboru vysoké školy.

Řím - budova Officine Fotografiche

Budova Officine Fotografiche

 

Řím - interiér Officine Fotografiche

Interiér Officine Fotografiche

Kurzu se účastnilo celkem 15 učitelů z různých zemí: Portugalska, Finska, Německa a České republiky. Od nás z České republiky jsme byli tři. V průběhu kurzu jsme získali nové poznatky z oblasti digitálních technologií, zejména technologií „chytrých telefonů“ a jejich aplikací. Seznámili jsme se s tím, jaký vliv mají smartphony na naši pozornost, činnost našeho mozku a celkové duševní zdraví, jak designéři digitálních technologií těchto telefonů manipulují s našimi reakcemi a jak dochází k potenciálním škodám na našem zdraví.

Erasmus+ Řím -česká skupina

Čeští účstníci kurzu

Na příbězích několika teenagerů nám vedoucí kurzu ukázala, v jakém kruhu se studenti pohybují – jak smartphony podporují jejich stres a ten pak zvyšuje potřebu soustavně svůj telefon kontrolovat. Při práci ve skupinách a rozhovorech mezi sebou jsme se zamýšleli nad tím, jak posunout rovnováhu mezi jedincem a „chytrým telefonem“ směrem k reálnému životu. Na závěr kurzu obdrželi všichni účastníci tohoto kurzu certifikát.

Řím - jedno z císařských fór

Císařské fórum 

Kromě účasti na přednáškách, workshopech, brainstormingu aj. jsem měla také možnost prohlédnout si „věčné město“ a jeho památky. Viděla jsem Vatikán, Palatin, Císařská fóra, Andělský hrad, Caracallovy lázně i slavné Koloseum, Španělské schody i Fontánu di Trevi. Dostala jsem se i do míst, kam průvodci cestovních kanceláří své klienty nezavedou. Prohlédla jsem si pozůstatky Trajánových lázní na pahorku nad Koloseem, obrovský park vily Borghese včetně zoologické zahrady, Diokleciánovy lázně, „ústa pravdy“ ze slavného filmu Prázdniny v Římě, dokonce i Cestiovu pyramidu a další.

Řím Fontána di Trevi

Fontána di Trevi

 

Řím - Caracallovy lázně

Caracallovy lázně

Ráda bych touto cestou poděkovala vedení školy, že mi umožnilo účastnit se tohoto kurzu, a získat tak nové vědomosti a zkušenosti nejen z oblasti digitálních technologií, ale také poznatky z historie a současnosti Říma, hlavního města Itálie, jednoho ze šesti zakládajících států Evropské unie.

Libuše Ďurišová  

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Erasmus+ ve Středomoří. Stáž ve španělské Valencii

Erasmus+ ve Středomoří. Stáž ve španělské Valencii

Díky programu Erasmus+ jsem měla i v tomto školním roce možnost spojit příjemné s užitečným a vycestovat do Valencie. 

Hledala jsem pro sebe vhodný kurz a velmi se mi zalíbilo téma „Find the Best Teacher out of Yourself“, který se koná právě v této metropoli. I když byl teprve začátek března (kurz se konal v termínu 27. 2. – 5. 3. 2023), slunečné počasí již předznamenávalo brzký příchod jara. 

První den byl zahájen prezentací škol. I já jsem představila naši Střední školu podnikatelskou a Vyšší odbornou školu, s. r. o. Zlín. Jednotliví účastníci kurzu pocházeli z různých koutů Evropy, jako například z Německa, Švédska, Bulharska a Slovinska.  

Erasmus+ Valencie Andrea Macková

Během týdenního pobytu, kromě nabývání nových znalostí, nám zbyl také dostatek času na výměnu zkušeností a metod, které aplikujeme ve výuce. 

Náplní kurzu byly webové platformy Powtoon, Canva, Ted Education a Genially a také motivace a řešení problémů při každodenní práci s žáky. 

Ve volném čase byly pro nás jako bonus připraveny prohlídky města. Celá Valencie měla opravdu magickou atmosféru, jelikož shodou okolností ve stejný týden probíhaly oslavy „Fallas“, které rozzářily město do nádherných barev. 

Možnosti účastnit se těchto stáží si velmi vážím, jelikož mi otevírají nové obzory v oblasti vzdělávání a kultury. Doufám, že i v příštím školním roce budu mít opět příležitost vycestovat za poznáním. 

PaedDr. Andrea Macková 

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Moderní technologie pod Akropolí. Erasmus+ v Athénách

Moderní technologie pod Akropolí. Erasmus+ v Athénách

Také v tomto školním roce se pedagogové a žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín účastní aktivit v rámci programu EU Erasmus+. 

Já jsem se rovněž zapojil a vybral jsem si kurz Robotics and STEM v řeckých Athénách, který pořádala tamní společnost ITCScom Ltd. Firma se zaměřuje na tři hlavní oblasti: informační technologie a telekomunikace, vzdělávání a certifikace a poradenské služby. Má bohaté zkušenosti v oblastech, jako jsou ICT kurzy, management projektů EU, vzdělávání v oblasti veřejného i soukromého sektoru.

Erasmus+ Athény - kurz

S touto společností jsem měl zkušenosti již z minulého kurzu, který byl zaměřen na tvorbu výukového videa. I když jsem neměl namířeno do neznámého prostředí, byl jsem zvědavý, co mi tento kurz přinese nového a zajímavého. 

Asi se, stejně jako já, ptáte, co znamená tajemná zkratka STEM v názvu kurzu. Tedy vězte, že STEM je zkratka pro výukový koncept v oborech: věda (Science), technologie (Technology), strojírenství (Engineering) a matematika (Mathematics). Kromě těchto vyjmenovaných oblastí je u žáků rozvíjeno kritické myšlení, analytické myšlení, řešení problémů a komunikace v týmu.  

Cílem konceptu STEM je příprava žáků na úspěšné uplatnění v technologickém a vědeckém sektoru. Hlavní je poskytnout jim znalosti a dovednosti, které budou potřebovat v budoucím pracovním prostředí.  

Robotika se zabývá studiem a konstrukcí robotů a podobných zařízení, takže s uvedenou definicí konceptu STEM jasně souvisí. Využití robotických prvků zvyšuje atraktivitu hodin a podporuje praktické zaměření výuky, neboť je vidět okamžitý výsledek práce. 

Pro mne osobně znamenal kurz komplexnější seznámení s problematikou využití programovacích prostředí Scratch, Logo a robotických a elektronických setů Lego Mindstorms EV3 a Arduino. Mohli jsme si sestavit a naprogramovat robota tak, aby fungoval jako robotický vysavač, uměl se pohybovat podle barevných čar a podobně. 

Využití a rozvinutí jmenovaných poznatků a dovedností rozhodně zvýší atraktivitu a praktické zaměření výuky IKT. 

Kurz mne velmi bavil, na čem měla zásluhu nejen atraktivní témata, ale i skvělý lektor, pan Vasilis Siochos.  

V neposlední řadě jsem poznal další neopakovatelná místa řecké metropole, jako Starou Agoru, vrcholek Lykavittos a futuristický komplex Kulturního centra Nadace Stavrose Niarchose s novou Národní knihovnou, Novou operou a úžasným středomořským parkem. 

Erasmus+ ITCScom Athény certifikáty

Po týdnu jsem se z Athén vrátil nejen odborně, ale i kulturně obohacen. Všem bych návštěvu řeckého hlavního města doporučil. Navzdory poněkud nevlídné vnější tváři hektického a chaotického velkoměsta v něm naleznete spoustu krásných a zajímavých míst. 

Mgr. Karel Opravil 

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Učíme moderně. Za zkušenostmi do Barcelony

Učíme moderně. Za zkušenostmi do Barcelony

Program Erasmus+ opět umožnil mně a mým kolegům ze Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín toto jaro vycestovat na stáž do evropských měst. 

Moje volba padla na katalánskou metropoli Barcelonu, kde jsem našel i vhodný kurz. 

V prostorách krásné budovy na hlavní třídě La Rambla jsem navštěvoval týdenní program Web Solutions for the Classroom agentury Europass Teacher Academy 

Kurz se zabýval webovými platformami, které měly většinou podobu online kvízů a představovaly varianty k oblíbené aplikaci Kahoot. Z mnoha bych zmínil například Quizizz a Quizzlet. Druhý zmíněný web jsem již znal, ale kurz mi ukázal nové funkce, které budu v budoucnu aplikovat. 

Dále jsme se věnovali editaci videa na webu Plickers a v neposlední řadě jsme zkoušeli pracovat s umělou inteligencí (chatGPT a Dall-E). 

Kurz Barcelona Stehlík

Barcelona má jedinečnou atmosféru, která mě hned po příjezdu úplně pohltila. Setkaní s kolegy z různých evropských zemí bylo taky velmi příjemné a v budoucnu by naše školy mohly i navázat spolupráci. 

Mgr. Vladimír Stehlík

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Získáváme nové zkušeností. Erasmus+ na naší škole

Získáváme nové zkušeností. Erasmus+ na naší škole

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín úspěšně ukončila 30. listopadu 2022 roční projekt v rámci programu Erasmus+. V rámci našeho plánu Erasmu se do roku 2027 zaměřujeme na začlenění metody CLIL do běžné výuky a na vybudování systému vzdělávací podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Dalším cílem projektu je zvýšení jazykových kompetencí učitelů a žáků, rovněž zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků. V neposlední řadě se soustředíme na zavádění nových metod do výuky s využitím moderních technologií.

V roce 2022 se naši učitelé vzdělávali ve specializovaných metodických kurzech v Irsku, Řecku, Španělsku, Maďarsku a na Maltě. V neposlední řadě jsme se snažili získat cenné zkušenosti s výukou na naší partnerské škole ve Španělsku, kde se naše kolegyně zúčastnila stínování. Další kolega vycestoval do Finska na jobshadowing, kde načerpal nové poznatky z oblasti výuky a školství této skandinávské země.

V rámci realizace kurzů v zahraničí účastníci získali nové specifické znalosti a dovednosti, které byly zaměřeny na rozvoj profesních kompetencí jednotlivých vyučujících v oblasti informačních technologií, zlepšení jazykových kompetencí učitelů, kteří zavádějí a postupně budou zavádět hodiny CLIL do svých učebních plánů. Mobility byly pro naše učitele přínosné z hlediska jejich osobního a jazykového rozvoje a umožnily jim navázat mezinárodní kontakty.

Velice si ceníme toho, že se nám podařilo rozjet zahraniční stáže pro naše žáky. Na přelomu května a června vycestovalo 8 žáků do Milána na třítýdenní stáž.

Erasmus+ Itálie

Na přelomu září a října vycestovaly dvě žákyně 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání na skoro měsíční stáž na Maltu.

O tom, že stáž naplnila svůj cíl, svědčí i závěrečné hodnocení jedné z žákyň: „Zúčastnit se této stáže bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla udělat. Dne 14. září 2022 začalo naše dobrodružství, když jsme o půl desáté seděly v letadle směrem na Maltu. Přijde nám, že každý den ubíhal hrozně rychle, bylo to až děsivé, jak rychle celá stáž byla u konce. Erasmus+ by si měl vyzkoušet každý, kdo může. Naučíte se samostatnosti a zodpovědnosti a rovněž takové zážitky, které se vám zde přihodí, zůstanou v paměti do konce života.“

Erasmus+ Malta - v kanceláři

Projekt Erasmus+ měl obrovský přínos pro školu, která může svým žákům nabízet atraktivnější a kvalitnější výuku, vyslat je na zahraniční stáže nebo se může také zapojit do mezinárodní spolupráce. Tak příští rok zase, a to díky programu Erasmus+.

Mgr. David Martinek, ředtel školy

 

Článek byl rovněž publikován dne 1. 12. 2022 na portálu zkola.cz.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X