OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY

Obor Ekonomika a podnikání

4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Ekonomika a podnikání  63-41-M/01 zaměření:

Firemní management a právo,

Cestovní ruch a průvodcovství,

Ekonomika a multimédia,

Ekonomika a cizí jazyky,

Sportovní management

a Trenérství)

Obor PODNIKÁNÍ

3leté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Podnikání 64-41-L/51 (dálková forma studia)

Určeno pouze zájemcům s výučním listem, kteří mají zájem o maturitní vzdělání.

 

Střední škola zabezpečuje výuku ve vzdělávacích programech středoškolského vzdělávání ukončených maturitní zkouškou.

Pro absolventy základních škol je určen čtyřletý programEkonomika a podnikání„. Studium probíhá v denní formě.

 

1. Ekonomika a podnikání    63-41-M/01 (zaměření Firemní management a právo, Cestovní ruch a průvodcovství, Ekonomika a multimédia, Ekonomika a cizí jazyky, Sportovní management)

2. Ekonomika a podnikání 63-41-M/01/  Trenérství)    ŠVP:  Sportovní akademie

Pro absolventy učebních oborů je určen tříletý programPodnikání„. Studium probíhá v dálkové formě.

3. Podnikání 64-41-L/51 (dálková forma studia)

Určeno pouze zájemcům s výučním listem, kteří mají zájem o maturitní vzdělání.

Informace o oboru

CESTOVNÍ RUCH A PRŮVODCOVSTVÍ

 

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent najde uplatnění u všech subjektů působících na trhu cestovního ruchu tuzemského i zahraničního, v lázeňských, rekreačních, ubytovacích zařízeních, v cestovních kancelářích a v průvodcovských službách.

FIREMNÍ MANAGEMENT A PRÁVO

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent bude schopen vykonávat činnosti spojené s řízením firem, provádět efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci. Najde uplatnění v bankách, ve státní správě a samosprávě, či v obchodních firmách.

EKONOMIKA A MULTIMÉDIA

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent bude připraven pro práci s moderními propagačními sděleními. Může pracovat v marketingových útvarech firem a institucí, dále v komunikačních a reklamních agenturách a grafických studiích.

EKONOMIKA A CIZÍ JAZYKY

 

ABSOLVENT V PRAXI
Zaměření Ekonomika a cizí jazyky je jedinečné v tom, že je doplněno o třetí cizí jazyk a jazykovou konverzaci tak, že hodinová dotace výuky cizích jazyků představuje 31% celkové dotace studia. Studujte 3 cizí jazyky a k tomu předměty jako Ekonomika, Právo, Marketing, Management.

SPORTOVNÍ MANAGEMENT

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent najde uplatnění při vykonávání manažerské praxe v tělovýchovných a sportovních zařízeních a sportovních klubech, např. jako vedoucích sportovních družstev i jednotlivců, manažeři pro řízení velkých sportovních akcí, specialisté sportu volného času, vedoucí fitness, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport.

TRENÉRSTVÍ


ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent je připraven pro společenskou praxi řídícího specialisty v oblasti sportu s převážně praktickým zaměřením.  Umí plánovat, organizovat a samostatně řídit dílčí tréninkové programy svěřenců různého věku a rozdílných úrovní. Pracuje v souladu se současnými požadavky a trendy. Výstupem je absolvent, který je připraven, nebo již složil zkoušku, a byla mu udělena trenérská licence (kvalifikace C, případně základní, dle své specializace), pro dosažení nejvyšší trenérské licence je vhodný kandidát pro studium na VŠ.

Kvalitní základ pro budoucí povolání

 • jedinečný osobní přístup učitelů k žákům
 • vysoká dotace hodin cizích jazyků
 • dělení tříd pro zkvalitnění výuky
 • studentské firmy
 • bohaté školní aktivity (exkurze, soutěže, sportovní dny)
 • lyžařské, cyklistické, vodácké kurzy, zájezdy do zahraničí, besedy, přednášky
 • systém prospěchového a sociálního stipendia
 • žáci se učí ve svých kmenových třídách
 • projektové metody výuky
 • moderní styly výuky s využitím ICT
 • moderní učebny
 • e-learningový portál s interaktivními testy a studijními materiály
 • Wi-Fi free v rámci školy
 • elektronický informační systém pro žáky i rodiče
 • možnost zapůjčení notebooků domů
 • vlastní e-mailová adresa s doménou školy a úložištěm pro studijní materiály

Podnikání 64-41-L/51

Zájemcům s výučním listem, kteří mají zájem o maturitní vzdělání, nabízíme studijní obor „Podnikání“ v dálkové formě studia.

PODNIKÁNÍ

Forma studia: dálková (3 roky – výuka o sobotách)
Profilová část maturitní zkoušky:
Ekonomika podniku, odborné předměty
(Právo nebo IKT)

ABSOLVENT V PRAXI

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností, v podnicích všech právních forem, státní správě a samosprávě, např. ekonom, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, racovník marketingu, obchodní referent aj.

Přijímací řízení do oboru vzdělávání Podnikání 64-41-L/51

Kritéria a podmínky přijetí

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X