Obory střední školy

Střední škola zabezpečuje výuku ve vzdělávacích programech středoškolského vzdělávání ukončených maturitní zkouškou.

 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

 • Pro absolventy základních škol je určen čtyřletý programEkonomika a podnikání“. Studium probíhá v denní formě.

Učební plány jednotlivých zaměření naleznete po kliknutí na jeho název:

CESTOVNÍ RUCH A PRŮVODCOVSTVÍ

ABSOLVENT V PRAXI
Absolventi najde uplatnění u všech subjektů působících na trhu cestovního ruchu tuzemského i zahraničního, v lázeňských, rekreačních, ubytovacích zařízeních, v cestovních kancelářích a v průvodcovských službách.

FIREMNÍ MANAGEMENT A PRÁVO

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent bude schopen vykonávat činnosti spojené s řízením firem, provádět efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci. Najde uplatnění v bankách, ve státní správě a samosprávě, či v obchodních firmách.

EKONOMIKA A MULTIMÉDIA

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent bude připraven pro práci s moderními propagačními sděleními. Může pracovat v marketingových útvarech firem a institucí, dále v komunikačních a reklamních agenturách a grafických studiích.

EKONOMIKA A CIZÍ JAZYKY

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent získá ekonomické vzdělání, které umožňuje výkon řídících funkcí na úrovni středního managementu ve firmách státního i soukromého sektoru s důrazem na výbornou znalost minimálně dvou cizích jazyků.

SPORTOVNÍ MANAGEMENT

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent najde uplatnění při vykonávání manažerské praxe v tělovýchovných a sportovních zařízeních a sportovních klubech, např. jako vedoucích sportovních družstev i jednotlivců, manažeři pro řízení velkých sportovních akcí, specialisté sportu volného času, vedoucí fitness, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport.

TRENÉRSTVÍ


ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent je připraven pro společenskou praxi řídícího specialisty v oblasti sportu s převážně praktickým zaměřením.  Umí plánovat, organizovat a samostatně řídit dílčí tréninkové programy svěřenců různého věku a na rozdílných úrovních v souladu se současnými požadavky a trendy. Výstupem je absolvent, který je připraven, nebo již složil zkoušku, a byla mu udělena trenérská licence (kvalifikace C, případně základní, dle své specializace), pro dosažení nejvyšší trenérské licence je vhodný kandidát pro studium na VŠ.

Kvalitní základ pro budoucí povolání

 • jedinečný osobní přístup učitelů k žákům
 • vysoká dotace hodin cizích jazyků
 • dělení tříd pro zkvalitnění výuky
 • studentské firmy
 • bohaté školní aktivity (exkurze, soutěže, sportovní dny)
 • lyžařské, cyklistické, vodácké kurzy, zájezdy do zahraničí, besedy, přednášky
 • systém prospěchového a sociálního stipendia
 • žáci se učí ve svých kmenových třídách
 • projektové metody výuky
 • moderní styly výuky s využitím ICT
 • moderní učebny
 • e-learningový portál s interaktivními testy a studijními materiály
 • Wi-Fi free v rámci školy
 • elektronický informační systém pro žáky i rodiče
 • možnost zapůjčení notebooků domů
 • vlastní e-mailová adresa s doménou školy a úložištěm pro studijní materiály

Podnikání 64-41-L/51

Zájemcům s výučním listem, kteří mají zájem o maturitní vzdělání, nabízíme studijní obor “Podnikání” v dálkové formě studia.

PODNIKÁNÍ

Forma studia: dálková (3 roky – výuka o sobotách)
Profilová část maturitní zkoušky:
Ekonomika podniku, odborné předměty
(Právo nebo IKT)

ABSOLVENT V PRAXI

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností, v podnicích všech právních forem, státní správě a samosprávě, např. ekonom, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, racovník marketingu, obchodní referent aj.

Přijímací řízení do oboru vzdělávání Podnikání 64-41-L/51

Kritéria a podmínky přijetí budou k dispozici zde v zákonem stanoveném termínu.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X