Střední škola zabezpečuje výuku ve vzdělávacích programech středoškolského vzdělávání ukončených maturitní zkouškou.

1) Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

  • Pro absolventy základních škol je určen čtyřletý programEkonomika a podnikání“. Studium probíhá v denní formě.

Učební plány jednotlivých zaměření naleznete v této tabulce po kliknutí na název zaměření:

obory
sportovni management
promo

2) Podnikání 64-41-L/51

  • Zájemcům s výučním listem, kteří mají zájem o maturitní vzdělání, nabízíme studijní obor “Podnikání” v denní i dálkové formě studia.
nastavba
Přijímací řízení do oboru vzdělávání Podnikání 64-41-L/51

Kritéria a podmínky přijetí budou k dispozici zde v zákonem stanoveném termínu.