Obory střední školy

Střední škola zabezpečuje výuku ve vzdělávacích programech středoškolského vzdělávání ukončených maturitní zkouškou.

 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

 • Pro absolventy základních škol je určen čtyřletý programEkonomika a podnikání„. Studium probíhá v denní formě.

CESTOVNÍ RUCH A PRŮVODCOVSTVÍ

 

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent najde uplatnění u všech subjektů působících na trhu cestovního ruchu tuzemského i zahraničního, v lázeňských, rekreačních, ubytovacích zařízeních, v cestovních kancelářích a v průvodcovských službách.

FIREMNÍ MANAGEMENT A PRÁVO

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent bude schopen vykonávat činnosti spojené s řízením firem, provádět efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci. Najde uplatnění v bankách, ve státní správě a samosprávě, či v obchodních firmách.

EKONOMIKA A MULTIMÉDIA

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent bude připraven pro práci s moderními propagačními sděleními. Může pracovat v marketingových útvarech firem a institucí, dále v komunikačních a reklamních agenturách a grafických studiích.

EKONOMIKA A CIZÍ JAZYKY

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent získá ekonomické vzdělání, které umožňuje výkon řídících funkcí na úrovni středního managementu ve firmách státního i soukromého sektoru s důrazem na výbornou znalost minimálně dvou cizích jazyků.

SPORTOVNÍ MANAGEMENT

ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent najde uplatnění při vykonávání manažerské praxe v tělovýchovných a sportovních zařízeních a sportovních klubech, např. jako vedoucích sportovních družstev i jednotlivců, manažeři pro řízení velkých sportovních akcí, specialisté sportu volného času, vedoucí fitness, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport.

TRENÉRSTVÍ


ABSOLVENT V PRAXI
Absolvent je připraven pro společenskou praxi řídícího specialisty v oblasti sportu s převážně praktickým zaměřením.  Umí plánovat, organizovat a samostatně řídit dílčí tréninkové programy svěřenců různého věku a rozdílných úrovní. Pracuje v souladu se současnými požadavky a trendy. Výstupem je absolvent, který je připraven, nebo již složil zkoušku, a byla mu udělena trenérská licence (kvalifikace C, případně základní, dle své specializace), pro dosažení nejvyšší trenérské licence je vhodný kandidát pro studium na VŠ.

Kvalitní základ pro budoucí povolání

 • jedinečný osobní přístup učitelů k žákům
 • vysoká dotace hodin cizích jazyků
 • dělení tříd pro zkvalitnění výuky
 • studentské firmy
 • bohaté školní aktivity (exkurze, soutěže, sportovní dny)
 • lyžařské, cyklistické, vodácké kurzy, zájezdy do zahraničí, besedy, přednášky
 • systém prospěchového a sociálního stipendia
 • žáci se učí ve svých kmenových třídách
 • projektové metody výuky
 • moderní styly výuky s využitím ICT
 • moderní učebny
 • e-learningový portál s interaktivními testy a studijními materiály
 • Wi-Fi free v rámci školy
 • elektronický informační systém pro žáky i rodiče
 • možnost zapůjčení notebooků domů
 • vlastní e-mailová adresa s doménou školy a úložištěm pro studijní materiály

Podnikání 64-41-L/51

Zájemcům s výučním listem, kteří mají zájem o maturitní vzdělání, nabízíme studijní obor „Podnikání“ v dálkové formě studia.

PODNIKÁNÍ

Forma studia: dálková (3 roky – výuka o sobotách)
Profilová část maturitní zkoušky:
Ekonomika podniku, odborné předměty
(Právo nebo IKT)

ABSOLVENT V PRAXI

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností, v podnicích všech právních forem, státní správě a samosprávě, např. ekonom, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, racovník marketingu, obchodní referent aj.

Přijímací řízení do oboru vzdělávání Podnikání 64-41-L/51

Kritéria a podmínky přijetí

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X