Aktivity školy

Akce pro žáky střední školy

Seznamovací kurz

Seznamovací kurz je organizovaný pro zájemce z nově přijatých žáků, kteří spolu se svými třídními učiteli a novými spolužáky stráví pár nezapomenutelných dní. V uplynulých letech se uskutečnily na Jablůnce u Vsetínské Bečvy, v Chrasticích pod Kralickým Sněžníkem a v rekreačním středisku Trnava v překrásném prostředí podhůří Hostýnských vrchů.

Pasování

Každým rokem jsou naši prváci tradičně vítáni do „cechu podnikatelského“; po oficiální části si vždy studenti vyšších ročníků připraví zábavný program, po jehož skončení následuje diskotéka; pasování je v druhé části přístupné široké zlínské veřejnosti; mimo jiné se vždy přijdou podívat a zavzpomínat bývalí absolventi naší školy. A že je na co vzpomínat!

Lyžařský výcvik

Seznamovací kurz je organizovaný pro zájemce z nově přijatých žáků, kteří spolu se svými třídními učiteli a novými spolužáky stráví pár nezapomenutelných dní. V uplynulých letech se uskutečnily na Jablůnce u Vsetínské Bečvy,
v Chrasticích pod Kralickým Sněžníkem a v rekreačním středisku Trnava v překrásném prostředí podhůří Hostýnských vrchů.

Sportovně turistický kurz

Tento kurze pořádán pro zájemce z druhých ročníků. STK se odehrává v krásném prostředí chřibských lesů nebo Hostýnských vrchů, kam je třeba dojet po vlastní ose na kolech. Celý týden účastníci poznávají krásy okolní přírody na pěších výletech i na cyklistických výpravách. Ani v táboře se nezahálí. Studenti absolvují řadu sportovních aktivit, například střelbu ze vzduchovky, míčové hry a různá cvičení obratnosti.

Jazykově konverzační kurz

Tradiční akcí byl souvislý kurz pro zdokonalení jazykových dovedností žáků třetích ročníků. V minulých letech se uskutečnil v rekreačních zařízeních na Tesáku, Ploštině nebo ve Vizovicích. V roce 2012 byl tento kurz změněn na projektový týden „S angličtinou kamkoliv“, který byl pořádán ve spolupráci s Asociací debatních klubů. V rámci tohoto týdne se mohli se zahraničními lektory žáci celé školy zdokonalit v anglickém jazyce.

Speciální dny na podnikatelce

Každým rokem se konají na naší škole speciální projektové dny. Hlavním smyslem projektových dnů je zapojit žáky do samostatné práce a propojit teorii s praxí. O pestrý program se starají žácí SŠ a studenti Vyšší odborné školy. V průběhu dne mohou žáci společně s uchazeči a rodiči navštívit například workshop cestovního ruchu, ochutnat netradiční kuchyni, zasportovat si nebo vytvořit si dárky.

Na účastníky čekají také různé vědomostní soutěže. Během dne se konají olympiády, které probíhají formou elektronického testu na našem e-learningovém portále.

Akce pro studenty vyšší odborné školy

Odborné exkurze

Dozvědět se více

Na naší škole je možno studovat i obor vyšší odborné školy Cestovní ruch. Jeho studenti se připravují na práci v oblasti turismu. Proto pro ně škola pořádá celou řadu oborných exkurzí.

Navštívili jsme rakouskou metropoli Vídeň, historické Carnuntum, města Melk, Krems a další, v Polsku jsme podnikli výpravu do historického Krakova a neblaze proslulého koncentračního tábora v Osvětimi. Stranou našeho zájmu nezůstalo ani slovenské hlavní město Bratislava. V nejbližší době máme v plánu i maďarskou metropoli Budapešť.

Samozřejmě se zaměřujeme i na krásy naší vlasti. Pravidelně absolvujeme exkurze do Olomouce, Uherského Hradiště a nezapomínáme ani na naše domovská města – Zlín a Kroměříž. V rámci profesní přípravy nevynecháváme ani na veletrh cestovního ruchu GO+Regiontour v Brně.

Akce pro všechny

Sportovní dny

Sportovní dny bývají pořádány pravidelně dvakrát do roka – ten první již v měsíci září, aby si žáci vyšších ročníků oťukali i mimo školu naše prváky a druhý vždy v závěru školního roku, kdy je již po klasifikační poradě, učebny uklizeny, a nálada silně prázdninová, to je ten pravý okamžik dát opět celou školu dohromady a utkat se ve sportovním kamarádském klání.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín
info@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

Zlín škola

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Tovačovského 337,
767 05 Kroměříž
belancinova@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

 

X