Nulté třídní schůzky 1. ročníků

Nulté třídní schůzky 1. ročníků

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na nulté třídní schůzky 1. ročníků, které se budou konat ve čtvrtek 15. září 2022 od 16:00 hod. v kmenových třídách.

Zlín škola

Na programu bude:

  • představení třídních učitelů,
  • školní řád,
  • práce se školním el. systémem Edupage,
  • přehled akcí pro 1. ročník.

Těšíme se na vaši účast!

 

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítích Instagram a Facebook.

Adaptační pobyt 1. ročníků

Adaptační pobyt 1. ročníků

Před začátkem nového školního roku se studenti 1. ročníků střední školy účastnili jako každoročně adaptačního pobytu.

Adaptační kurz Jestřabí

Tento vlastně „seznamovací“ kurz proběhl oproti minulým létům na Rusavě – Jestřabí. Akce proběhla od středy 31. srpna 2022 do pátku 2. září 2022. Společenské hry, práce psycholožek a motivační příprava pedagogů přispěly nejenom k seznámení se s naší školou a s třídními učiteli, ale i k nalezení přátel a vybudování důvěry mezi jednotlivými třídami a vyučujícími.

Adaptační kurz - soutěže

Zdá se tedy, že se po těchto příjemně strávených dnech bude všem v naší škole dobře spolupracovat, a zahájí tak školní rok plní energie a síly s cílem dosáhnout jen těch nejlepších výsledků.

Mgr. Michal Šimr

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítích Instagram a Facebook.

Začíná škola! Nový školní rok v novém

Začíná škola! Nový školní rok v novém

Skončily prázdniny a je tady nový školní rok 2022 – 23.

Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme se po prázdninách sešli na zlínském pracovišti, v sobotu 3. září 2022 byla zahájena výuka dálkového nástavbového studia v Kroměříži.

Jazyková učebna 1

Žáky Střední školy a studenty Vyšší odborné školy ve Zlíně přivítaly nové učebny, protože se škola rozrostla. Přibyly dvě kmenové třídy, učebna výpočetní techniky a jazyková učebna. Stávající učebny byly renovovány, v mnohých se objevil nový nábytek nebo byly vyměněny a renovovány podlahové krytiny. Do Zlína se nám navíc dovoláte na nové telefonní číslo 735 150 070.

Jazyková učebna 1

Překvapení čekalo i studenty v Kroměříži. Tam byl nový školní rok zahájen v nových prostorách na adrese Oskol 433/3.

Pracoviště Kroměříž, Oskol 433/3

Pracoviště Kroměříž, Oskol 433/3

Přejeme žákům, studentů i pracovníkům školy úspěšný start do nového školního roku plného úspěchů a zajímavých poznatků a zážitků.

Více snímků si můžete prohlédnout na účtu Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítích Instagram a Facebook.

Vaše šance! Poslední volná místa na nástavbovém studiu

Vaše šance! Poslední volná místa na nástavbovém studiu

Zájemci o dálkové nástavbové studium mají jedinečnou šanci!

Nabízíme poslední místa v oboru Podnikání. Výuka probíhá o sobotách na pracovišti Kroměříž. Studium je určeno uchazečům s výučním listem, kteří mají zájem o maturitní vzdělání.

Absolutorium VOŠ - zkouška

Neváhejte a kontaktujte nás!

Zdroj úvodního snímku: Ernesto Eslava, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítích Instagram a Facebook.

Pomáháme! Sbírka pro sociální družstvo Diakonie Broumov

Pomáháme! Sbírka pro sociální družstvo Diakonie Broumov

Firma SIA ze třídy 3. A Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín se v uplynulých týdnech zapojila do sbírky materiální pomoci pro Diakonii Broumov. Studenti i učitelé přinesli oblečení, lůžkoviny, ručníky a plyšové hračky.

Strom pomoci

Naše škola tak pomohla nejen lidem, kteří jsou v nouzi, ale přispěla i k ochraně životního prostředí.

Zdroj úvodního obrázku: Tumisu, Pixabay
Zdroj obrazového materiálu: Gerd Altmann, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítích Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X