Ředitelské volno 18. listopadu 2022

Ředitelské volno 18. listopadu 2022

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

na pátek dne 18. listopadu 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno
z provozních důvodů.

Mgr. David Martinek, ředitel školy

Zlín škola

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Stáž ve španělské škole. Job-shadowing v Baskicku

Stáž ve španělské škole. Job-shadowing v Baskicku

Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost se na konci září 2022 zúčastnit  týdenní pracovní stáže (job-shadowing) ve španělské škole Centro de Formacion Somorrostro v městečku Muskiz nedaleko Bilbaa v Baskicku.

Vzdělávání ve škole Somorrostro je rozdělené do několika částí dle věku a zaměření žáků. V budově ESO se vzdělávají žáci již od 12 let, což odpovídá zhruba  vzdělávání na druhém stupni  našich základních škol. Žáci poté mají možnost pokračovat studiem v Bachillerato (obecné zaměření) nebo pokračovat ve studiu zaměřeném na odborné předměty, např. informatika a komunikace, elektroinstalace, administrativa a řízení a mnoho dalších oborů.  Somorrostro také  nabízí  studium odborných předmětů ve vyšším vzdělávání, např. obchod a marketing, informatika, bezpečnost, životní prostředí a další.

Muskiz Somorrostro

Somorrostro je známé tím, že poskytuje kvalitní vzdělávání pro studenty se speciálními  vzdělávacími potřebami a umožňuje jim výuku v rámci inkluze, ve vlastním tempu a s individuálním přístupem. To vše díky specializovaným učitelům a asistentům, kteří na škole působí, a také díky vybavení školy. Mají zde pro tyto účely speciální mini-učebny, kam může učitel podle potřeby vzít žáka/žáky se SVP a individuálně se jim věnovat.

Návštěva školy pro mě byla cennou zkušeností. Měla jsem možnost navštívit hodiny anglického jazyka s různým zaměřením, např. na anglickou literaturu, marketing, environmentální výchovu apod. Učitelé hodně používali projektovou výuku a skupinovou práci, což bylo pro mě inspirací do mých hodin anglického jazyka. Projektové a skupinové vyučování podporuje větší aktivitu žáků a jejich samostatnost, kritické myšlení a zlepšení komunikačních dovedností. Líbilo se mi, že výuka je prakticky zaměřená a propojená s realitou.

Erasmus+ Zdráhalová

Během stáže jsem měla možnost sledovat různé učební styly a metody a poznat španělské učitele  i studenty, kteří byli obecně velmi přátelští a otevření. Díky mobilitě jsem viděla, jak je možné pracovat se žáky se SVP a jak organizovat projektové a skupinové vyučování. Mobilita mně rovněž umožnila procvičit si  svou znalost španělského jazyka a poznat velmi zajímavou kulturu Baskicka.

Mgr. Dagmar Zdráhalová

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Bratislava – malé velké město

Bratislava – malé velké město

Exkurze do Bratislavy dne 12. října 2022 byla historicky obohacující zkušeností, kdy jsme se na naší první zastávce vrátili do 12. – 13. století, kde jsme navštívili hrad Děvín. Dozvěděli jsme se o historii a strategickém umístění hradu na soutoku Dunaje a Moravy.

Exkurze - hrad Děvín

Poté jsme se vydali zpět do přítomnosti za poznáním krásy centra Bratislavy. Navštívili jsme gotické zahrady na Bratislavském hradě, náměstí a historickou budovu Slovenského národního divadla. Zhlédli jsme Hlavní a Primaciální náměstí, Michalskou bránu, Grassalkovičův palác – sídlo slovenské prezidentky a mnoho dalších pamětihodností.

Bratislava - Staré Mesto

Exkurze vyšla s krásným počasím, příjemnou atmosférou, zakončená rozchodem.

Snímky z akce najdete ve fotogalerii.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Aplikace pro hodiny angličtiny. Kurz v Dublinu

Aplikace pro hodiny angličtiny. Kurz v Dublinu

Díky programu Erasmus+ jsem dostal v týdnu od 19. do 24. září 2022 příležitost vyjet na IT kurz do irského hlavního města Dublinu. V prostorách staré školy na Haddington Place jsem navštěvoval týdenní program There is an App for That agentury Europass Teacher Academy.

Kurz byl zaměřen především na pokročilé využití internetových editorů a aplikací pro výuku nejen jazyků. Jedněmi z nejinspirativnějších nástrojů byly platformy Miro a Genially. Jejich potenciál myslím využijí i kolegové, proto je minimálně v rámci komise představím.

Erasmus+ Irsko, škola

Samotné Irsko má svůj drsný půvab a po pár dnech jsem se v Dublinu cítil jako doma. Jako učitele anglického jazyka mě velmi bavilo mluvit s místními a sledovat specifika irské angličtiny.

Erasmus+ Irsko, lektorka

Hodnotím svoji stáž zde jako velmi přínosnou, jak pro můj rozvoj, tak pro budoucí výuku mých žáků.

Mgr. Vladimír Stehlík

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Za rozšířenou realitou do Budapešti

Za rozšířenou realitou do Budapešti

V týdnu od 19. do 23. září 2022 jsem měl možnost v rámci mobility Erasmus+ absolvovat kurz Augmented Reality and Digital Education (Rozšířená realita a digitální vyučování).

blank

Rozšířená realita (Augmented reality – AR) je označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí. Tento objekt zasazený do reálného světa lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Technologii AR dnes podporuje většina chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení, proto se nabízí celá řada možností využití této technologie ve výuce. Jde o další digitální technologii, jejíž zavedení zefektivní a zpestří výuku.

Vzhledem k tomu, že jsem s touto technologií dosud nepracoval, byly všechny poznatky pro mne nové a často překvapivé. Velmi na mne zapůsobila snadnost a „nízkoprahové“ zapojení této technologie do výuky.

Erasmus - Budapešť - AR

AR lze dobře využít i při práci v online výuce, distančních formách výuky, což je přínosem i pro studenty s individuálním vzdělávacím programem

V rámci praktického tréninku jsem vytvořil minilekci do zeměpisu s názvem „Země jako vesmírné těleso“. Použil jsem mobilní aplikaci GeoGeek. Ta nabízí i možnosti testování a obsahuje 3D fyzickogeografické a politické mapové materiály.

Dalším praktickým úkolem bylo vytvoření jednoduchého AR materiálu v aplikaci blippAR, kde jsem vymodeloval panoramatické foto historické památky, do kterého jsem umístil interaktivní body, které jsou propojeny s informací o objektech.

Získané poznatky využívám ve svých hodinách geografie a plánuji aplikaci AR i v ostatních předmětech. Své kolegy jsem s výstupy z kurzu seznámil formou prezentace a miniworkshopu. AR aplikace využiji i v rámci speciálních dnů školy pro veřejnost.

Erasmus+ Budapešť Augmented Reality

Pro mě osobně byl přínosem i týdenní pobyt v hlavním městě Maďarska – Budapešti. Vzhledem k mé aprobaci na zeměpis bylo dobré, že jsem se mohl na vlastní oči seznámit s památkami a zajímavostmi metropole. Zajímavé bylo zjištění, že Budapešť je pestrou směsicí evropských i mimoevropských kultur.

Obzvláště silným zážitkem byla návštěva muzea represí totalitních režimů, Domu teroru (Terrorháza) na Andrássiho ulici, která, kromě mrazivých a drsných faktů o zločinech z dob fašismu a komunismu, představuje velmi dobře realizovanou multimediální expozici.

V neposlední řadě byla tato stáž zajímavým vhledem do současné maďarské reality, zejména v oblasti vzdělávání a života v Budapešti.

Mgr. Karel Opravil

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Nové technologie ve třídě

Nové technologie ve třídě

Na začátku srpna roku 2022 jsem se zúčastnil v rámci programu Erasmus+ kurzu „Technologie ve třídě – ICT v digitální éře – Vzdělávací aplikace pro tablety“.

Kurs Athény

Kurz, který se uskutečnil v řeckých Athénách ve dnech 1. – 5. srpna, byl velmi dobře organizovaný a dobře navržený z hlediska obsahu. Už dopředu jsme obdrželi všechny potřebné informace ohledně místa konání kurzu (doprava, pohyb v místě konání kurzu, místní zvyky apod.) Oceňuji, že jsme si v průběhu kurzu mohli vše vyzkoušet v praxi i díky možnosti půjčení tabletů nebo notebooků přímo u poskytovatele kurzu.

Athémy - Erasmus+

Kurz byl rozdělen do několika etap (digital story, gamifikace a novinky v IKT). Nejvíce se mi líbila gamifikace výuky a podpůrné aplikace v oblasti IKT. Díky tomuto kurzu jsem získal více nápadů na výuku, abych mohl navrhovat aktivity ve třídě. Naučil jsem se vytvářet audiovizuální prvky pro výuku (Storyjumper, Bookcreator, Photostory, Genially, Learning apps, Actionbound, Weebly apod.)

Během pobytu jsme podnikli prohlídku Atén s historickým výkladem v angličtině.

Mgr. David Martinek

Erasmus+ logo

Erasmus+

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X