Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost. Poznáváme tradice

Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost. Poznáváme tradice

Dne 9. prosince 2022 žáci 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání – zaměření Firemní management a studenti 3. ročníku VOŠ oboru Cestovní ruch Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Zlín navštívili v Muzeu jihovýchodní Moravy expozici „Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost“.  Její součástí je muzeum obuvi a zároveň zahrnuje historii firmy Baťa, včetně promítaných původních reklam.

Exkurze - Muzeum JV Moravy

Na tuto výstavu navazuje komentovaná prohlídka 21. budovy, tzv. mrakodrapu – sídla baťovské administrativy. Studenti viděli i původní kancelář Jana A. Bati ve výtahu, kterým se dostali až do nejvyššího patra budovy. Výklad průvodce obsahoval informace o dalších osobnostech kolem Tomáše Bati, studenti mohli zhlédnout původní stavby z jeho doby a navíc se dozvěděli i podrobnosti o Baťově škole práce. Díky této exkurzi si tak rozšířili vědomosti z předmětu Management.

Další fotografie z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Ředitelské volno 18. listopadu 2022

Ředitelské volno 18. listopadu 2022

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

na pátek dne 18. listopadu 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno
z provozních důvodů.

Mgr. David Martinek, ředitel školy

Zlín škola

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Bratislava – malé velké město

Bratislava – malé velké město

Exkurze do Bratislavy dne 12. října 2022 byla historicky obohacující zkušeností, kdy jsme se na naší první zastávce vrátili do 12. – 13. století, kde jsme navštívili hrad Děvín. Dozvěděli jsme se o historii a strategickém umístění hradu na soutoku Dunaje a Moravy.

Exkurze - hrad Děvín

Poté jsme se vydali zpět do přítomnosti za poznáním krásy centra Bratislavy. Navštívili jsme gotické zahrady na Bratislavském hradě, náměstí a historickou budovu Slovenského národního divadla. Zhlédli jsme Hlavní a Primaciální náměstí, Michalskou bránu, Grassalkovičův palác – sídlo slovenské prezidentky a mnoho dalších pamětihodností.

Bratislava - Staré Mesto

Exkurze vyšla s krásným počasím, příjemnou atmosférou, zakončená rozchodem.

Snímky z akce najdete ve fotogalerii.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Za rozšířenou realitou do Budapešti

Za rozšířenou realitou do Budapešti

V týdnu od 19. do 23. září 2022 jsem měl možnost v rámci mobility Erasmus+ absolvovat kurz Augmented Reality and Digital Education (Rozšířená realita a digitální vyučování).

blank

Rozšířená realita (Augmented reality – AR) je označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí. Tento objekt zasazený do reálného světa lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Technologii AR dnes podporuje většina chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení, proto se nabízí celá řada možností využití této technologie ve výuce. Jde o další digitální technologii, jejíž zavedení zefektivní a zpestří výuku.

Vzhledem k tomu, že jsem s touto technologií dosud nepracoval, byly všechny poznatky pro mne nové a často překvapivé. Velmi na mne zapůsobila snadnost a „nízkoprahové“ zapojení této technologie do výuky.

Erasmus - Budapešť - AR

AR lze dobře využít i při práci v online výuce, distančních formách výuky, což je přínosem i pro studenty s individuálním vzdělávacím programem

V rámci praktického tréninku jsem vytvořil minilekci do zeměpisu s názvem „Země jako vesmírné těleso“. Použil jsem mobilní aplikaci GeoGeek. Ta nabízí i možnosti testování a obsahuje 3D fyzickogeografické a politické mapové materiály.

Dalším praktickým úkolem bylo vytvoření jednoduchého AR materiálu v aplikaci blippAR, kde jsem vymodeloval panoramatické foto historické památky, do kterého jsem umístil interaktivní body, které jsou propojeny s informací o objektech.

Získané poznatky využívám ve svých hodinách geografie a plánuji aplikaci AR i v ostatních předmětech. Své kolegy jsem s výstupy z kurzu seznámil formou prezentace a miniworkshopu. AR aplikace využiji i v rámci speciálních dnů školy pro veřejnost.

Erasmus+ Budapešť Augmented Reality

Pro mě osobně byl přínosem i týdenní pobyt v hlavním městě Maďarska – Budapešti. Vzhledem k mé aprobaci na zeměpis bylo dobré, že jsem se mohl na vlastní oči seznámit s památkami a zajímavostmi metropole. Zajímavé bylo zjištění, že Budapešť je pestrou směsicí evropských i mimoevropských kultur.

Obzvláště silným zážitkem byla návštěva muzea represí totalitních režimů, Domu teroru (Terrorháza) na Andrássiho ulici, která, kromě mrazivých a drsných faktů o zločinech z dob fašismu a komunismu, představuje velmi dobře realizovanou multimediální expozici.

V neposlední řadě byla tato stáž zajímavým vhledem do současné maďarské reality, zejména v oblasti vzdělávání a života v Budapešti.

Mgr. Karel Opravil

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Začíná škola! Nový školní rok v novém

Začíná škola! Nový školní rok v novém

Skončily prázdniny a je tady nový školní rok 2022 – 23.

Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme se po prázdninách sešli na zlínském pracovišti, v sobotu 3. září 2022 byla zahájena výuka dálkového nástavbového studia v Kroměříži.

Jazyková učebna 1

Žáky Střední školy a studenty Vyšší odborné školy ve Zlíně přivítaly nové učebny, protože se škola rozrostla. Přibyly dvě kmenové třídy, učebna výpočetní techniky a jazyková učebna. Stávající učebny byly renovovány, v mnohých se objevil nový nábytek nebo byly vyměněny a renovovány podlahové krytiny. Do Zlína se nám navíc dovoláte na nové telefonní číslo 735 150 070.

Jazyková učebna 1

Překvapení čekalo i studenty v Kroměříži. Tam byl nový školní rok zahájen v nových prostorách na adrese Oskol 433/3.

Pracoviště Kroměříž, Oskol 433/3

Pracoviště Kroměříž, Oskol 433/3

Přejeme žákům, studentů i pracovníkům školy úspěšný start do nového školního roku plného úspěchů a zajímavých poznatků a zážitků.

Více snímků si můžete prohlédnout na účtu Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X