Stali jsme se fakultní školou UTB

Stali jsme se fakultní školou UTB

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. ve Zlíně podepsala s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati memorandum o spolupráci. Univerzita tak reaguje na poptávku trhu po ekonomicky vzdělaných odbornících na pozici manažerů sportovních klubů a přidává se k naší škole, která už 4. rokem nabízí zaměření sportovní management. Absolventům střední školy se tak otevře možnost nastoupit do nového studijního programu Sportovní management. Naši žáci se zaměřením na sportovní management budou tak moci pokračovat ve studiu i na vysoké škole.

Běžec

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.
Zdroj obrazového materiálu: Pixabay, kinkate

 

 Severská inspirace díky programu Erasmus – Jobshadowing ve Finsku

 Severská inspirace díky programu Erasmus – Jobshadowing ve Finsku

Na přelomu března a dubna 2022 jsem měl v rámci programu EU Erasmus+ možnost zúčastnit se pracovní stáže ve Finsku. Po dobu jednoho týdne jsem sledoval práci učitelů ve vzdělávacím konsorciu Tavastia ve městě Hämeenlinna 100 km severně od Helsinek. Konsorcium sdružuje několik typů škol – gymnázium s ekonomickým a přírodovědným zaměřením, střední odbornou školu s ekonomickým zaměřením a mnoho různých uměleckých, řemeslných a dalších učebních oborů.

Navštívil jsem okolo 14 hodin anglického jazyka na gymnáziu a SOŠ a s učiteli hovořil o různých aspektech výuky. S ředitelkou gymnázia jsem měl možnost probrat aktuální trendy ve finském středoškolském vzdělávání. Učitelé mi ukázali prostory školy a ochotně zodpověděli veškeré mé dotazy.

Finsko je progresivní země, která do svého školství velkoryse investuje a jejíž ekonomické bohatství je založeno na činnostech a produktech s vysokou přidanou hodnotou. Co se týče školy, vše je vybaveno velmi prakticky. Škola je prostorná, prosvětlená a učitelé i žáci mají k dispozici kvalitní vybavení, IT zařízení a softwarové systémy. Všem se nabízí dostatek místa ke studiu i odpočinku. To je inspirací i pro naši školu, kde se snažíme modernizovat výukové prostory, inovovat vybavení a využívat kvalitní aplikace pro organizaci studia a práci v hodinách.

Finské školství je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání, jehož součástí je i pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Studium je organizováno v šestitýdenních kurzech a žáci, kteří nezvládnou zkoušky, mají možnost si danou část studia zopakovat a pokusit se v testu uspět nanovo. Žáci s SVP mají dle svých potíží předepsáno docházet do doučovací místnosti, kde jim při přípravě může pomoci zde přítomný asistent.

Tyto trendy jsou zaváděny i v českém školství. Také naše škola hledá způsoby, jak pomoci žákům ohroženým školním neúspěchem a vést je ke zdárnému ukončení střední školy. Zkušenost z Finska nám ukazuje možnosti, jak tuto snahu ještě zlepšit.

Výuka angličtiny je na střední škole ve Finsku vedena spíše akademicky, studenti převážně pilují gramatiku a rozšiřují slovní zásobu. V tomto ohledu jsou jazykové hodiny u nás často živější, nápaditější a zahrnují více rozličných aktivit, což je mimo jiné umožněno dělením tříd na menší skupiny.

Na druhou stranu ve Finsku téměř neexistuje televizní a filmový dabing a většina lidí tak už v raném věku přirozeně získá velmi dobrou komunikativní znalost angličtiny ze sledování televize, filmů a dalších médií.

Ve Finsku existuje silná státní podpora vzdělávání v průběhu celého života. Lidé mohou několikrát za život změnit kariéru a při studiu pobírají finanční podporu. Každých deset let mají nárok na šestiměsíční placeného volno.

Ačkoliv po zkušenostech z Finska a dalších cizích zemí mohu říci, že v České Republice máme kvalitní školství a často jsme zbytečně sebekritičtí, je zde určitě mnoho ke zlepšování. Stáže jako tato jsou neocenitelné pro sdílení zkušeností a získávání poznatků, které následně posouvají kvalitu vzdělávání a života u nás dopředu.

Prohlédněte si galerii Zonerama

blank

Interaktivní a nové metody výuky díky programu Erasmus+

Interaktivní a nové metody výuky díky programu Erasmus+

Ve dnech 4.10.- 8.10. 2021 jsem měl možnost podívat se do španělské Sevilly v rámci programu Erasmus+. Absolvoval jsem kurz s názvem ICT: Learning by doing, který byl zaměřen na vytváření interaktivních a motivujících aktivit ve výuce.  Lektorka se snažila účastníky kurzu seznámit s novými metodami v rámci učení a inspirovat je k využívání nových aplikací, softwarů a metod výuky.  Měli jsme tak možnost vyzkoušet si práci s programy a aplikacemi, které pomáhají učitelům při vytváření audiovizuálních aktivit. 

Postupně jsme se zaměřili na aplikace jako Wordwall (vytváření různých interaktivních aktivit a kvízů sloužící k opakování učiva), Jamboard (interaktivní spolupráce v rámci skupin ve třídě), programy Canva (grafická aplikace, díky které lze vytvářet grafické prvky i videa. Tato aplikace je vhodná k vytváření loga, plakátů či pro úpravu videí), Renderforest (software pro vytváření profesionálně vypadající prezentace, intra, animace a hudebních vizualizací), Screencastify (umožňuje upravit rozlišení záběrů, váš zvukový výstup a k obsahu obrazovky můžete přidat malé okno webové kamery), Scratch (jednoduchý vizuální programovací jazyk určený především začátečníkům) a Google sites (vytvoření vlastních stránek bez nutnosti domény).

Největším přínosem bylo pro mě seznámení se s programem Canva a Renderforest, které umožňují práci podobně jako třeba ve Photoshopu, ale přitom se s ní mnohem lépe pracuje i amatérům a žákům, protože má jednodušší prostředí. Aplikaci Canva jsem zařadil do výuky mého předmětu Základy komunikace a prezentace, jako součást tematického bloku Prezentace 21. století. Využití tohoto freewarového softwaru je široké a umožní žákům využívat a aplikovat ji prakticky v každé hodině a hlavně v rámci studentských firem.  

Tento software disponuje řadou video tutoriálů, které mají přidanou hodnotu i při práci se žáky s  SVP, žáky nadanými nebo využití při distanční výuce.  Lze tak naplnit rozdílné potřeby a zájmy žáků a výuka tak může být lépe personalizovaná.  Kurz byl přínosem i pro mě jako člena vedení školy. Komunikace probíhala převážně v anglickém jazyce, což bylo pro mě nesporným přínosem. 

blank
blank
blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X