Vážení návštěvníci,

vítám vás na internetových stránkách naší školy. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín působí ve Zlínském kraji od roku 1992 a za tuto dobu si vydobyla silné postavení mezi středními školami ekonomického směru. Do roku 2020 prošlo školními lavicemi přes 4700 studentů, kterým dala škola dobrý základ do jejich dalšího života. Mezi našimi absolventy nejsou jenom úspěšní podnikatelé a ekonomové, jak by se dalo ze zaměření školy usuzovat, ale také vysokoškolští učitelé, hudební skladatelé, spisovatelé, sportovci, redaktoři a další, kteří se uplatnili jak v naší vlasti, tak v zahraničí. Toho bychom nedosáhli bez kvalifikovaných učitelů, jejich erudovanosti a důrazu na kvalitu výuky.

Naše škola nabízí proti jiným školám řadu výhod, mezi které patří například menší počet žáků ve třídách, nadstandardní vybavení, pestré školní i mimoškolní aktivity, individuální přístup pedagogů, četné konzultace pro studenty, spolupráce s rodiči a podobně. Rovněž se snažíme o to, aby se žáci cítili ve škole příjemně, a mohli se tak dále rozvíjet a zdokonalovat. Velkou devizou je na naší škole mimo jiné zakládání a činnost studentských firem, ve kterých si žáci osvojují základy podnikání v kontrolovaných podmínkách, kde studenti uskutečňují různé projekty, a získávají tak první cenné zkušenosti na cestě k samostatnému podnikání.

Tyto internetové stránky slouží široké veřejnosti k získání informací o našich aktivitách, studentům umožní přístup ke studijním materiálům a e-learningovému vzdělávání, rodičům poskytnou informace o studiu jejich dětí a zájemcům základní informace o studiu na naší škole. Podrobnější informace o studiu rádi poskytneme zájemcům například na dnech otevřených dveří.

Přijďte se sami přesvědčit, budeme se těšit.

Mgr. David Martinek
ředitel školy

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X