Erasmus + projekt mobilit osob

Practice equals a better opportunity

projekt č. 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007624

INFORMACE o PROJEKTU

Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007624
Akce: Mobilita
Aktivita: Odborné vzdělávání a příprava
Výzva 2021
Název projektu: Practice equals a better opportunity
Začátek projektu: 01.09. 2021
Konec projektu: 30. 11. 2022
Celková doba trvání projektu (v měsících) 15 měsíců

Projekt Erasmus+

Practice equals a better opportunity

Dům zahraniční spolupráce (DZS) schválil naší škole projekt v rámci programu Erasmus+, díky němuž mohou naši učitelé  vykonat pobytové kurzy v evropských zemíchDalší aktivitou je stínování na naší partnerské škole v Německu.

Dále osm žáků střední školy a jeden absolvent VOŠ vycestují nasbírat zkušenost i   v rámci odborné stáže do Itálie

Kurzy:

Odborné stáže 

Informace o mobilitě

 • Datum: 1.8.2022-5.8.2022
 • Název kurzu: Technology in Classroom – ICT in the Digital Era – Tablets Educational Apps
 • Místo: Atény (Řecko)
 • Forma: Prezenční
 • Galerie: Zonerama
Erasmus Atény 2022
Informace o mobilitě

Kurz by byl velmi dobře organizovaný a dobře navržený z hlediska obsahu. Už dopředu jsme obdrželi všechny potřebné informace ohledně místa konání kurzu (doprava, pohyb v místě konání kurzu, místní zvyky apod.) Oceňuji, že jsme si v průběhu kurzu mohli vše vyzkoušet v praxi i díky možnosti půjčení tabletů nebo notebooků přímo u poskytovatele kurzu.Kurz byl rozdělen do několika etap (digital story, gamifikace a novinky v IKT). Nejvíce se mi líbila gamifikace výuky a podpůrné aplikace v oblasti IKT. Díky tomuto kurzu jsem získal více nápadů na výuku, abych mohl navrhovat aktivity ve třídě. Naučil jsem se vytvářet audiovizuální prvky pro výuku (Storyjumper, Bookcreator,Photostory, Genially, Learning apps, Actionbound, Weebly apod.) Během pobytu jsme podnikli prohlídku Atén s historickým výkladem v angličtině.

Osobní přínos a výstupy

Naučil jsem se vytvářet nové interaktivní cvičení pro žáky, upravovat, editovat a převádět různé formáty do jiných formátů. Naučil jsem se vytvářet poutavé a motivující aktivity pro žáky pomocí různých softwarových aplikací. Oceňuji práci v prostředí Weebly, která slouží k vytváření webových stránek, kterou určitě využiji při výuce předmětu Základy komunikace a prezentace. Moc se mi líbila práce v aplikaci Actionbound, která umožňuje vytvářet mobilní dobrodružství a interaktivního průvodce. Tato aplikace vede studenta k objevování nových znalostí zábavnou formou. Program doslova rozšiřuje realitu tím, že zlepšuje interakci mezi žáky v reálném životě při používání jejich chytrých telefonů a tabletů. Pomocí této aplikace lze vytvořit únikovou hru založenou na aplikaci, digitální časovou osu událostí nebo prohlídku zajímavých míst s využitím GPS souřadnic a předem umístěných kódů a záhad. V neposlední řadě jsem si vylepšil anglickou slovní zásobu na téma IKT.Svým žákům budu moci nabídnout větší podporu v oblasti IKT.

Nově získané kompetence

Během kurzu jsme si  naučili navrhnout osnovy CLIL hodin pro naše vyučovací hodiny.  Získali jsme zkušenosti v oblasti motivace žáků v oblasti  čtení a psaní. Oceňuji také možnost využít kontakty na učitele, kteří již tuto metodu úspěšně implementovali do školských vzdělávacích plánů. Můžeme tak s nimi sdílet naše zkušenosti.

Materiály

Prezentace

OneNote

 

Informace o mobilitě

 • Datum: 19.9.-23.9.2022
 • Název kurzu: 
 • Místo: Maďarsko
 • Forma: AUGMENTED REALITY and DIGITAL EDUCATION
kurz maďarsko
Informace o mobilitě

V zářijovém týdnu od 19. do 23. září 2022 jsem měl možnost v rámci mobility Erasmus+ absolvovat kurz Augmented Reality and Digital Education (Rozšířená realita a digitální vyučování). 

Rozšířená realita (Augmented reality – AR) je označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí. Tento objekt zasazený do reálného světa lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Technologii AR dnes podporuje většina chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení, proto se nabízí celá řada možností využití této technologie ve výuce. Jde o další digitální technologii, jejíž zavedení zefektivní a zpestří výuku.

Osobní přínos a výstupy

Cíl 4 – Využívání moderních nástrojů komunikace – informačních a komunikačních technologií ve výuce: 

Rozšířená realita (AR) je vylepšená verze skutečného fyzického světa, které se dosahuje pomocí digitálních vizuálních prvků, zvuku nebo jiných smyslových podnětů. Tyto vjemy jsou příjemci poskytovány prostřednictvím digitální technologie. 

Využití AR má rostoucí trend ve společnostech zabývajícími se mobilní výpočetní technikou a mobilními aplikacemi. 

Už z výše uvedených důvodů vyplývá, že zařazení AR jako další digitální technologie do výuky, je správné a praxi reflektující rozhodnutí. 

 Cíl 5 – Vybudování systému vzdělávací podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Technologie AR nabízejí širokou škálu možností, jak motivovat a zapojit všechny studenty a především jim pomoci stát se aktivními žáky.  

Schopnost upoutat pozornost studentů a zapojit je do výuky, názornost a snadná dosažitelnost nevšedního zážitku je velkou výhodou AR. 

Schopnost AR poskytnout všem studentům, bez ohledu na jejich sociální nebo ekonomický statut, zážitek z dalekých nebo těžko dostupných míst, bez vysokých finančních nákladů, umožňuje inkluzi všech typů žáků. Doslova tak otevírá celý svět všem. Výbornou pomůckou jsou technologie AR při dálkové výuce, výuce online apod. 

Nově získané kompetence

Protože AR je pro mne novým oborem, jako nově získané kompetence mohu označit prakticky všechny poznatky získané v průběhu kurzu.  

 Zejména jde o ovládání AR aplikací a zapojení této technologie do výuky. Zároveň jde o smysluplné a plnohodnotné začlenění mobilních telefonů a dalších mobilních zařízení do výuky.  

 AR je atraktivní, poutá pozornost žáků a zvyšuje jejich zájem o probíranou látku. I pro mne jsou tyto poznatky novým impulsem v pedagogické činnosti. 

 

Aplikace AR považuji za výborný prostředek k výuce, protože 3D simulace vklíčované do reálného prostředí jsou velmi názorné. 

Informace o mobilitě

 • Datum: 
 • Název kurzu: 
 • Místo:
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
 • po absolvování čtvrtého ročníku skládá žák maturitní zkoušku. Ta má část společnou – „státní maturita“ a profilovou, kterou tvoří zkouška ze specializačních odborných předmětů (ekonomika, právo, marketing a management, mezinárodní obchod a bankovnictví) a písemná praktická zkouška z předmětu Účetnictví a daně a bloku ekonomických předmětů.
Osobní přínos a výstupy

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Nově získané kompetence

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Materiály

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Telefon: 577 215 314
Email: info@spos.cz
Úřední hodiny: Po-pá: 8:00 – 15:00

Informace o mobilitě

 • Datum: 9.5.-14.5.2022
 • Název kurzu: We Are All Special“: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom
 • Místo: Španělsko
 • Forma: Prezenční
Barcelona_certifikáty
Informace o mobilitě

Díky programu Erasmus+ projektu 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007624 jsem měla možnost navštívit týdenní metodický kurz s názvem „We Are All Special“: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom v Europass Teacher Academy v Barceloně a získat tak zkušenosti s efektivní výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Celý kurz byl primárně zaměřen na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacího systému. 

Osobní přínos a výstupy

Osobní přínos z účasti na mobilitě byl jak na profesní úrovni, kdy jsem se v první řadě seznámila s pracemi s žáky se SVP a jejich zařazením do vzdělávacího procesu. Naučila jsem se identifikovat různé specifické vzdělávací potřeby žáků, vnímat je a pracovat s nimi. Vyzkoušela jsem si, jak je důležitá práce v týmech na společném projektu, kdy se každý jedinec může stát důležitým a přispět svoji částí práce k vytvoření společného díla. Poznala jsem více sama sebe a naučila se najít a pojmenovat své silné a slabé stránky, tím pádem se mohu dále rozvíjet a pracovat na sobě. 

 

Stejně tak byl přínos v rovině soukromé, kdy jsem se měla možnost seznámit s učiteli z jiných evropských škol a obohatit se o jejich zkušenosti. Poznala jsem, jak pracují se žáky se SVP na jiných školách a jak vlastně fungují jejich vzdělávací systémy. Bylo to velmi inspirativní. Naučila jsem se také, jak je při učitelské profesi důležité umět odpočívat a vyhradit si čas na sebe.   

 

Velkým přínosem pro mě bylo zdokonalení v anglickém jazyce, který jsem na kurzu musela aktivně používat.

Nově získané kompetence

Získala jsem nové vědomosti a znalosti týkající se speciálních vzdělávacích potřeb žáků, naučila jsem se je rozpoznat a pojmenovat. Naučila jsem se pracovat s takovými žáky, reagovat na ně a dozvěděla jsem se o možnostech jejich zařazení do vzdělávacího procesu.  

Vzhledem k tomu, že pracuji ve škole jako výchovný poradce a učitel, byl tento kurz pro mě obrovským přínosem. Na naší škole neustále přibývají žáci se SVP a každý takový žák vyžaduje individuální přístup. Zároveň je potřeba takového žáka citlivě podporovat a zařadit do výuky a kolektivu. V kurzu jsem se díky praktickým cvičením naučila, jak tyto žáky do vzdělávacího procesu integrovat a jak s nimi pracovat, což přesně potřebuji a využívám při své práci výchovného poradce a učitele. 

 Informace

 • Datum: 19.9.-24.9.2022
 • Název kurzu: There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning
 • Místo: Irsko
 • Forma: prezenční
Stehlik certifikat Irsko
Informace o mobilitě
 • Díky programu Erasmus+ jsem dostal příležitost vyjet na IT kurz do irského hlavního města Dublinu. V prostorách staré školy na Haddington Place jsem navštěvoval týdenní program There is an App for That agentury Europass Teacher Academy.  

  Kurz byl zaměřen především na pokročilé využití internetových editorů a aplikací pro výuku nejen jazyků.

Osobní přínos a výstupy

Kurz mi pomohl rozšířit okruh aplikací, které používám ve výuce. Ocenil jsem profesionální a zároveň přátelský přístup lektorky, stejně jako její ochotu upravit program, dle požadavků na naše předměty. 

 Tradičně bylo i velmi obohacující se setkat s kolegy z jiných Evropských škol a do budoucna možná i navázat spolupráci. 

 V jazykové rovině bylo jistě přínosné vnímat specifika anglického jazyka v Irsku. Jedná se o mix aplikací, které využiji při výuce AJ.

Z hlavních bych zmínil Genially, Kiara, Coggle, Jeopardy Labs a další. V rámci plánovaní hodin mi získané aplikace umožní zapojit žáky více zapojit do výuky a ozvláštnit ji. 

Nově získané kompetence

Portfolio představených aplikací mi dále umožní variovat IT prvky ve výuce, které tím pádem nespadnou do rutiny (jako např. Kahoot, který už studenty takřka nebaví). Z představených aplikací bych vyzdvihl Genially, které inkorporuje více použitelných prvků, jako jsou zajímavější pojetí prezentací, gamifikace látky, interaktivní obrázky a další.  

 Pomocí aplikace jsem připravil interaktivní obrázky k představení nové slovní zásoby napříč ročníky.  

 Velmi praktickým se ukázal i hub Symbaloo, kde si můžu aplikace přehledně spravovat.


Jobshadowing

 • Datum: 11.7. – 17.7. 2021
 • Název kurzu: Jobshadowing (stínování)
 • Místo: Tavastia Education ConsortiumHämeenlinna, Finsko
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě

Kulturu a život ve Finsku už jsem znal ze svých dřívějších pobytů v této zemi. Nikdy jsem ale neměl možnost poznat fungování místních škol, takže jsem za tuto možnost moc rád. 

 Ve škole jsem sledoval používání ICT při práci učitelů a ve výuce. Škola je po této stránce vybavená vynikajícím způsobem. Jde vidět, že stát v oblasti materiálního zajištění investuje do školství obrovské peníze. Vše je vybaveno jednotně a v nejvyšší možné kvalitě. To zjednodušuje využití a servis, protože věci se nekazí, fungují opravdu tak, jak si lidi přejí, školí se jen na jeden typ atd. 

ICT služby jsou taky zajištěny centrálně a dle informací od paní ředitelky fungují výborně. 

Osobní přínos a výstupy

Zajímavé je, že na SOŠ žáci neskládají maturitu, ale jejich průběžné výsledky jsou zapsány v národním elektronickém registru, odkud k nim mají přístup univerzity a zaměstnavatelé. Ve Finsku nepoužívají mezinárodní jazykové učebnice, nýbrž mají vlastní nakladatelství. Učebnice mají o něco tradičnější formát než ty od Oxfordu, Cambridge apod. Líbilo se mi ale, že obsahují i překlady a vysvětlení látky ve finštině a praktické přehledy některých okruhů. Prošel jsem si obsah většiny dílů a líbila se mi témata, která obsahují: kromě těch běžných sport, zdraví a vše, co souvisí s tělem, kultura, umění, obchod a ekonomika, společnost, politika a kritické myšlení atd. Myslím, že jsou více praktická a souvisí se skutečným životem. Mezinárodní učebnice jsou založeny spíše na kuriozitách ze světa. 

Společně s učebnicemi dostane každý žák svou digitální pracovní aplikaci. Může tak tedy pracovat i samostatně a případně i bez docházení do školy, pokud taková situace vyvstane. Učitel na dálku vidí, která cvičení žák vypracoval a jak postupuje. Od loňského roku poskytuje škola na dobu studia každému žáku laptop zdarma. Dle názoru učitelky by však cvičení měla být vždy dostupná i na papíře, protože digitálních informací je už příliš a žáci z nich mají psychické i studijní potíže, zvláště ti s SVP. 

Nově získané kompetence

Za jeden z největších přínosů, které jsem měl možnost ve Finsku poznat, je nedělat zbytečné věci, neukazovat na viníky, nýbrž věci řešit, přenastavovat systém tak, aby lidi podporoval a preventivně zabraňoval vzniku potíží, zjednodušovat věci, investovat do hodnot, vzdělání a inovací. Finové se jinak nijak zvlášť nepřepracují a nejsou o nic chytřejší než Češi.

Hodně získaných zkušeností souvisí celkově se systémovými záležitostmi ve škole a s materiálním vybavením školy. 

 Co se přímo výuky týče, myslím, že ve Finsku se více podporuje samostatnost žáků. Je to dáno už organizací studia, kdy si každý žák několikrát za rok vybírá sestavu předmětů, způsobem hodnocení, kdy každý blok musí zakončit úspěšným testem. Tím, že jeho výsledky jsou přístupné pro budoucí zaměstnavatele či školy v národním registru. 

V hodinách je to dáno velkým počtem žáků ve třídě a tím, že mají digitální nástroje umožňující pracovat samostatně, zároveň má však učitel online přehled o množství vykonané práce. 

Samostatná práce má ale i negativní efekt, protože se množí případy žáků, kteří žijí ve své ulitě, ztrácí reflexi, pěstují si psychické komplexy, nechtějí sdílet své pocity apod. 

Myslím, že nejrůznějšími způsoby je nutné nastavovat studium tak, aby vedlo žáky k samostatnosti a k uvědomování si zodpovědnosti za sebe samé. Stejně tak je ale nutné udržet ve výuce její sociální aspekt, zvláště v jazykové výuce, protože jazyk je především nástrojem komunikace mezi lidmi. Chci se více podívat na nabídku českých pedagogických nakladatelství, co se jazykové výuky týče. Líbí se mi, že finská nakladatelství dokáží produkovat kvalitní učebnice. Především se mi líbila zvolená témata pro jednotlivé díly, lekce, texty a také digitální nástroje. Jinak metodicky jsou mezinárodní učebnice asi pojaty lépe, protože si mohou dovolit širší tým odborníků, kteří se účastní jejich přípravy. 

 

Uvědomil jsem si taky, které věci oproti finské škole děláme lépe a ty chci dále zlepšovat, tedy důraz na praktickou a komunikativní stránku jazyka a možnost živé komunikace, někdy také kooperativních úkolů, v menších skupinách. 

 

Jobshadowing

 • Datum: 26.9. – 30.9. 2022
 • Název kurzu: Jobshadowing (stínování)
 • Místo: Centro de Formación Somorrostro, Španělsko
 • Forma: Prezenční
Somostrro stinovani
Informace o mobilitě
 • Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost se na konci září 2022 zúčastnit  týdenní pracovní stáže (job-shadowing) ve španělské škole Centro de Formacion Somorrostro v městečku Muskiz nedaleko Bilbaa v Baskicku. 

   

Osobní přínos a výstupy

Osobní přínos pro mě měl více rovin. Z hlediska profesního jsem měla možnost sledovat hodiny anglického jazyka s různým zaměřením. Navštívila jsem hodiny pro studenty se speciálními vzdělávacím potřebami, dále hodiny zaměřené na odbornou angličtinu, např. na marketing, environmentální výchovu, telekomunikaci a sledovala jsem výuku anglické literatury a také výuku obecné angličtiny.  Z hlediska osobního jsem se seznámila s učiteli, jejich učebními styly i metodami výuky a prostředím školy. Kolegové byli velmi sdílní a snažili se mi předat co nejvíce informací o výuce, škole a vzdělávání ve Španělsku.  Také studenti byli překvapivě velmi otevření a komunikativní.  

 V hodinách odborné angličtiny na vyšší odborné škole vyučující používala  skupinovou práci a projektové vyučování. Hodiny byly propojeny s realitou.  Studenti pracovali online na počítači a psali životopis, tzv. europass, který poté mohou použít při hledání práce až ukončí školu. Dále studenti ve skupinách probírali otázky, se kterými se mohou setkat při pohovoru. A v další hodině následuje job interview ve dvojicích. Líbilo se mi, že studenti pracovali převážně samostatně a byla na ně kladena velká míra samostatnosti. Tento přístup je pro mě inspirací do mých hodin anglického jazyka.  

Obdobně probíhala i výuka  anglické literatury, kde studenti pracovali ve velké míře samostatně. Nejdříve probíhala frontální výuka, kdy vyučující představil starou čínskou a indickou literaturu a poté motivoval studenty k samostatné práci v teamech na projektu.  

 Dále jsem sledovala jsem jak učitelé i žáci používají ICT ve výuce. Učitelé využívali pro práci a komunikaci se studenty aplikaci classroom.google.com a moodle. 

 Škola Somorrostro je známá tím, že umí velmi dobře  pracovat se žáky se SVP. Jsou to žáci s různými specifickými potřebami od dyslexie, Aspergerova syndromu až po fyzické specifické potřeby. Škola zaměstnává pro tyto účely specializované učitelky a asistentky. Snaží se o inkluzi v rámci třídy, ale ve chvíli, kdy žák potřebuje individuální přístup, má tato učitelka možnost si žáka/žáky vzít kdykoliv do oddělené učebny, kde s ním (případně s malou skupinkou) pracuje odděleně v rámci individuálního tempa a potřeb každého žáka. Měla jsem možnost sledovat a také se částečně účastnit několika těchto hodin anglického jazyka a byla to pro mě velmi cenná zkušenost.  

 Stejně tak byl přínos v rovině soukromé, kdy jsem měla možnost seznámit se s učiteli a studenty jiné školy a mohli jsme se vzájemně obohatit zkušenostmi.  Zúčastnila jsem se tzv. neformální porady učitelů, kde řešili své běžné problémy spojené s prací i soukromým životem a zjistila jsem, že řeší velmi podobné situace a problémy jako my.  

 

Dalším přínosem této mobility bylo procvičení si jak hovorového anglického jazyka, tak i jazyka španělského. V neposlední řadě vidím přínos kulturní, dozvěděla jsem se nové informace o Baskicku, o jejich jazyce, kultuře a historii.  Škola podporuje výuku baskického jazyka a probíhá zde i povinná výuka baskického jazyka.  

Nově získané kompetence

Během stínování na vyšší odborné škole jsem pozorovala výukové metody různých učitelů, aktivně se účastnila výuky a ráda bych některé metody, především skupinové a projektové práce použila i při své výuce. Uvědomila jsem si, že je dobré dát žákům prostor k jejich samostatné aktivitě.  Ve svých hodinách používám hodně práci ve dvojicích a rozhodla jsem se, že zkusím začleňovat více i práci skupinovou.  Líbilo se mi, že žáci ve většině hodin měli možnost pracovat s laptopy, což je, jak se domnívám, základní předpoklad pro projektovou výuku.  Na vyšší odborné škole byli skupinky menší cca 15 studentů. 

Naopak v hodině obecné angličtiny na střední škole jsem sledovala velkou skupinu 27 žáků, kde probíhala převážně frontální výuka.  Učitel používal učebnici Prospects 2 a začleňoval výuku z interaktivní učebnice. Líbilo se mi, že studenty motivoval časovými limity – použití hodin se stopkami (v rámci učebnice Prospects2) což určitě pomáhalo k větší efektivitě výuky. Zjistila jsem, že na střední škole mají běžně takto vysoké počty žáku ve výuce obecné angličtiny a učitel byl příjemně překvapen, že u nás v ČR máme běžně počty žáků ve výuce jazyků poloviční.    

Stínování mi umožnilo lépe si osvojit time management a efektivitu výuky.

Využívání skupinového a projektového vyučování má velký vliv na zvýšení aktivity jednotlivců. Žáci se tímto způsobem učí spolupracovat ve skupině,  diskutovat, učí se společně řešit problémy, vyjadřovat svůj nesouhlas a zároveň najít shodu. Vidím přínos jak ke zvýšení kompetence cizího jazyka, tak také zlepšení komunikačních dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro život.  

Odborné stáže žáků

Ředitel školy informuje žáky o možnosti a aspektech odborných stáží v zahraničí v roce 2022. Veškeré informace o projektu  sdělí uchazečům koordinátorka projektu (paní PaedDr. AndreaMacková), vysvětlí, jak bude probíhat příprava na stáž. Žáci dostanou informace o organizacích a školách, o průběhu stáže, zajištění odborné praxe, pojištění, dopravě, ubytování, stravování, využívání volného času a možnosti získání osvědčení o mobilitě. Vybraní uchazeči absolvují před výjezdem na stáž kulturní a jazykovou přípravu.

Hlavní koordinátor projektu (Mgr. David Martinek) zdůrazní význam stáže pro osobní a odborný růst žáků a pro získávání zkušeností. Vysvětlí jim význam Europassu, certifikátu. Škola informuje žáky o způsobu, jakým se mohou na projekt přihlásit. Rodiče a žáci najdou informace o projektu na webových stránkách a nástěnkách školy a také v elektronickém systému školy.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci SŠ (3. ročníků) z oboru Ekonomika podnikání, dále studenti VOŠ nebo absolventi VOŠ (podmínka vykonat stáž do 1 roku od absolvování školy) z oboru Cestovní ruch.

Galerie

PUBLICITA

 

Portál Zlínského kraje ZKOLAčlánek

Facebook Zkola

Nové technologie ve třídě

Na začátku srpna roku 2022 jsem se zúčastnil v rámci programu Erasmus+ kurzu „Technologie ve třídě – ICT v digitální éře – Vzdělávací aplikace pro tablety“. Kurz, který se uskutečnil v řeckých Athénách ve dnech 1. - 5. srpna, byl velmi dobře...
rollup Eramsus
Veletrh praáce a vzdělávaní Zlín

Veletrh práce a vzdělávání Zllín, 2.11.2022

STATISTIKA TOHOTO PROJEKTU

 

Počet KURZŮ

Počet učitelů zapojených do Erasmu+

sTÍNOVÁNÍ

Počet žáků zapojených do odborných stáží v Erasmus+

Buďte s námi v kontaktu

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Telefon: 735 150 070

Email: info@spos.cz

Úřední hodiny: Po-pá: 8:00 – 15:00

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X