Erasmus+
Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce: Mobilita
Aktivita: Mobilita pracovníků škol
Výzva 2018
Název projektu: Učitel v 21. století Teacher in the 21st Century
Začátek projektu: 01-07-2018
Konec projektu: 30. září 2019
Celková doba trvání projektu (v měsících) 15 měsíců
Dům zahraniční spolupráce (DZS) schválil naší škole projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Učitel v 21. století, díky němuž mohou naši učitelé  vykonat pobytové kurzy ve Velké Británii, Slovensku, Španělsku a na Maltě. 

Aktivity projektu:

zpráva z pobytu z Malty
zpráva z pobytu ve Velké Británii (Oxford)
zpráva z pobytu ve Velké Británii (Londýn)
zpráva z pobytu ve Španělsku
zpráva z pobytu na Slovensku