Učitel v 21. století

Erasmus+
Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce: Mobilita
Aktivita: Mobilita pracovníků škol
Výzva 2018
Název projektu: Učitel v 21. století Teacher in the 21st Century
Začátek projektu: 01-07-2018
Konec projektu: 30. září 2019
Celková doba trvání projektu (v měsících) 15 měsíců
Dům zahraniční spolupráce (DZS) schválil naší škole projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Učitel v 21. století, díky němuž mohou naši učitelé  vykonat pobytové kurzy ve Velké Británii, Slovensku, Španělsku a na Maltě. 

Aktivity projektu:

zpráva z pobytu z Malty
zpráva z pobytu ve Velké Británii (Oxford)
zpráva z pobytu ve Velké Británii (Londýn)
zpráva z pobytu ve Španělsku
zpráva z pobytu na Slovensku

 

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X