Za kurzy Erasmu není nutné létat na velké vzdálenosti. Zajímavé zkušenosti nabízí i naši sousedé na Slovensku. A tak jsem se začátkem července 2019, přesněji v termínu 7. – 13. července, vypravil do srdce Vysokých Tater, do Popradu. Zde se konal kurz Erasmus+KA1 s názvem O krok vpřed s IKT.

Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit se s potenciálem různých webových nástrojů, které lze použít v kurikulárním učení a práci na projektech. Dále pak prezentovat možnosti využití prostředků IKT ve výuce tak, aby učitelé uměli využívat nástroje tvůrčím způsobem ve své každodenní výuce a prokázat, jak IKT zprostředkovává nové formy myšlení a učení. Ve druhé polovině kurzu pak bylo cílem ukázat, jak připravit žáky na bohatost technologií a kulturní rozmanitost moderní společnosti a jak rozvíjet a šířit inovační pedagogické metody při používání internetových nástrojů.

V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi, které jsou volně dostupné a jsou vhodné pro použití ve výuce, k tvorbě kvízů, testů, materiálů do výuky, ale také ke sdílené spolupráci (např. Prezi, Kahoot!, Quizizz, Google aplikace, Plickers a další). Naučili jsme se základy programování v programu Scratch, vytvářeli krátké animace a videa z nasbíraného materiálu ze svého pobytu v programu Windows Movie Maker.

Milým zpestřením pobytu byl celodenní výlet do srdce Vysokých Tater, tj. na Štrbské pleso, Skalnaté pleso, Lomnický štít, do Tatranské Lomnice a Starého Smokovce, zaměřený na sběr fotomateriálu na závěrečnou práci.

Po návratu do školy jsem v rámci workshopu svým kolegům představil možnosti zpestření výuky nově nabytými vědomostmi s interaktivními pomůckami. Kurz byl pro mě velkým přínosem jak po stránce vědomostně technické, tak po stránce kulturně jazykové. Vřele doporučuji nejen svým kolegům absolvovat jakýkoli podobný zahraniční kurz. Velice rád se v budoucnu podobného kurzu zúčastním znovu.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X