Za kurzy Erasmu není nutné létat na velké vzdálenosti. Zajímavé zkušenosti nabízí i naši sousedé na Slovensku. A tak jsem se začátkem července 2019, přesněji v termínu 7. – 13. července, vypravil do srdce Vysokých Tater, do Popradu. Zde se konal kurz Erasmus+KA1 s názvem O krok vpřed s IKT.

Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit se s potenciálem různých webových nástrojů, které lze použít v kurikulárním učení a práci na projektech. Dále pak prezentovat možnosti využití prostředků IKT ve výuce tak, aby učitelé uměli využívat nástroje tvůrčím způsobem ve své každodenní výuce a prokázat, jak IKT zprostředkovává nové formy myšlení a učení. Ve druhé polovině kurzu pak bylo cílem ukázat, jak připravit žáky na bohatost technologií a kulturní rozmanitost moderní společnosti a jak rozvíjet a šířit inovační pedagogické metody při používání internetových nástrojů.

V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi, které jsou volně dostupné a jsou vhodné pro použití ve výuce, k tvorbě kvízů, testů, materiálů do výuky, ale také ke sdílené spolupráci (např. Prezi, Kahoot!, Quizizz, Google aplikace, Plickers a další). Naučili jsme se základy programování v programu Scratch, vytvářeli krátké animace a videa z nasbíraného materiálu ze svého pobytu v programu Windows Movie Maker.

Milým zpestřením pobytu byl celodenní výlet do srdce Vysokých Tater, tj. na Štrbské pleso, Skalnaté pleso, Lomnický štít, do Tatranské Lomnice a Starého Smokovce, zaměřený na sběr fotomateriálu na závěrečnou práci.

Po návratu do školy jsem v rámci workshopu svým kolegům představil možnosti zpestření výuky nově nabytými vědomostmi s interaktivními pomůckami. Kurz byl pro mě velkým přínosem jak po stránce vědomostně technické, tak po stránce kulturně jazykové. Vřele doporučuji nejen svým kolegům absolvovat jakýkoli podobný zahraniční kurz. Velice rád se v budoucnu podobného kurzu zúčastním znovu.