Metodologický kurz v Londýně

Ve dnech 28.1. – 1.2.2019 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Non-formal education at school. Methods and tools to empower students key competences, participation and learning! Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací Enjoy Italy di Alessandro Gariano v Londýně se zúčastnil také jeden z našich učitelů anglického jazyka.  Cílem kurzu byl osobnostní rozvoj učitelů v oblasti neformálních metod pro podporu výuky studentů. Učitelé z různých koutů Evropy se učili prakticky využívat ICT nástroje a neformální metody pro podporu výuky. Po teoretických přednáškách vždy došlo na praktické využití v rámci workshopů. V rámci ICT se jednalo především o vytváření učebních materiálů (bookcreator.com), testování studentů prostřednictvím PC, tabletů a smartphonů (Quizlet, Kahoot!) a sdílení informací (Edmodo, TES, Padlet). Mimo oblast ICT byla pak velká část kurzu věnována různým výukovým hrám, přípravě projektů pro studenty a také začlenění „creative drama“. Hlavním cílem všech prezentovaných metod byl především rozvoj klíčových kompetencí u studentů.

Během tohoto pobytu jsme také navštívili významné londýnské místa, pamětihodnosti a měl jsem možnost poznat nejen zdejší kulturu, ale také kulturu zemí ostatních účastníků kurzu, kteří byli z Německa, Dánska, Španělska a Polska.

„Po návratu z tohoto metodologického kurzu jsem kolegům předal informace o možnostech neformální výuky a také začlenění ICT do výuky. V rámci workshopu, který jsme k tomuto účelu uspořádali, jsem ji ukázal možnosti využití různých softwarových programů pro zatraktivnění výuky a také různé výukové hry. Kurz byl pro mě velmi přínosný a začal jsem ve svých hodinách využívat aplikace s použitím pro zařízení BYOD, nabídnul jsem studentům možnost efektivního sdílení a vytváření studijních materiálů a v neposlední řadě výuku zpestřuji novými hrami a aktivitami. Žáci tuto změnu v mých hodinách velice ocenili a hodiny jsou teď pro ně více zajímavější a pestřejší. Mohu konstatovat, že se u nich zlepšila motivace ke studiu.“

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X