Metodologický kurz v Londýně

Ve dnech 28.1. – 1.2.2019 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Non-formal education at school. Methods and tools to empower students key competences, participation and learning! Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací Enjoy Italy di Alessandro Gariano v Londýně se zúčastnil také jeden z našich učitelů anglického jazyka.  Cílem kurzu byl osobnostní rozvoj učitelů v oblasti neformálních metod pro podporu výuky studentů. Učitelé z různých koutů Evropy se učili prakticky využívat ICT nástroje a neformální metody pro podporu výuky. Po teoretických přednáškách vždy došlo na praktické využití v rámci workshopů. V rámci ICT se jednalo především o vytváření učebních materiálů (bookcreator.com), testování studentů prostřednictvím PC, tabletů a smartphonů (Quizlet, Kahoot!) a sdílení informací (Edmodo, TES, Padlet). Mimo oblast ICT byla pak velká část kurzu věnována různým výukovým hrám, přípravě projektů pro studenty a také začlenění „creative drama“. Hlavním cílem všech prezentovaných metod byl především rozvoj klíčových kompetencí u studentů.

Během tohoto pobytu jsme také navštívili významné londýnské místa, pamětihodnosti a měl jsem možnost poznat nejen zdejší kulturu, ale také kulturu zemí ostatních účastníků kurzu, kteří byli z Německa, Dánska, Španělska a Polska.

„Po návratu z tohoto metodologického kurzu jsem kolegům předal informace o možnostech neformální výuky a také začlenění ICT do výuky. V rámci workshopu, který jsme k tomuto účelu uspořádali, jsem ji ukázal možnosti využití různých softwarových programů pro zatraktivnění výuky a také různé výukové hry. Kurz byl pro mě velmi přínosný a začal jsem ve svých hodinách využívat aplikace s použitím pro zařízení BYOD, nabídnul jsem studentům možnost efektivního sdílení a vytváření studijních materiálů a v neposlední řadě výuku zpestřuji novými hrami a aktivitami. Žáci tuto změnu v mých hodinách velice ocenili a hodiny jsou teď pro ně více zajímavější a pestřejší. Mohu konstatovat, že se u nich zlepšila motivace ke studiu.“

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X