Metodologický kurz v Londýně

Ve dnech 28.1. – 1.2.2019 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Non-formal education at school. Methods and tools to empower students key competences, participation and learning! Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací Enjoy Italy di Alessandro Gariano v Londýně se zúčastnil také jeden z našich učitelů anglického jazyka.  Cílem kurzu byl osobnostní rozvoj učitelů v oblasti neformálních metod pro podporu výuky studentů. Učitelé z různých koutů Evropy se učili prakticky využívat ICT nástroje a neformální metody pro podporu výuky. Po teoretických přednáškách vždy došlo na praktické využití v rámci workshopů. V rámci ICT se jednalo především o vytváření učebních materiálů (bookcreator.com), testování studentů prostřednictvím PC, tabletů a smartphonů (Quizlet, Kahoot!) a sdílení informací (Edmodo, TES, Padlet). Mimo oblast ICT byla pak velká část kurzu věnována různým výukovým hrám, přípravě projektů pro studenty a také začlenění „creative drama“. Hlavním cílem všech prezentovaných metod byl především rozvoj klíčových kompetencí u studentů.

Během tohoto pobytu jsme také navštívili významné londýnské místa, pamětihodnosti a měl jsem možnost poznat nejen zdejší kulturu, ale také kulturu zemí ostatních účastníků kurzu, kteří byli z Německa, Dánska, Španělska a Polska.

„Po návratu z tohoto metodologického kurzu jsem kolegům předal informace o možnostech neformální výuky a také začlenění ICT do výuky. V rámci workshopu, který jsme k tomuto účelu uspořádali, jsem ji ukázal možnosti využití různých softwarových programů pro zatraktivnění výuky a také různé výukové hry. Kurz byl pro mě velmi přínosný a začal jsem ve svých hodinách využívat aplikace s použitím pro zařízení BYOD, nabídnul jsem studentům možnost efektivního sdílení a vytváření studijních materiálů a v neposlední řadě výuku zpestřuji novými hrami a aktivitami. Žáci tuto změnu v mých hodinách velice ocenili a hodiny jsou teď pro ně více zajímavější a pestřejší. Mohu konstatovat, že se u nich zlepšila motivace ke studiu.“

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X