V rámci programu Erasmus+ jsem měla možnost vycestovat ve dnech 5. – 9. září 2018 do Oxfordu.
Účastnila jsme se kurzu zaměřeného na využití hovorového jazyka ve výuce angličtiny. Během pobytu jsme absolvovali řadu aktivit jako například proces zefektivnění komunikace žáků ve výuce anglického jazyka. Byly pro nás připraveny různé úkoly zaměřené na získávání nové slovní zásoby a na získání nových poznatků. V rámci kurzu jsme obdrželi pokyny, jak učinit naše výukové hodiny více produktivní a hodiny zábavnější.
Mezi hlavní přínosy tohoto pobytu považuji:

– možnost procvičit angličtinu se zahraničními učiteli jako se spolužáky,
– mnoho lekcí vyučovaných rodilými mluvčími,
– aktualizace a zdokonalování našich konverzačních dovedností a stylu výuky,
– počet školení s ukázkami zábavních aktivit, které budou velmi inspirativní pro naši další výuku,
– rozmanitost témat, která byla smysluplná a dokonale připravená,
– dobře organizované lekce, přátelský personál
– příležitost seznámit se s jednou z prvních univerzit v Evropě – Oxford, naprosto úžasné město.

Oxford je krásné město, alespoň co se architektury týče. Ta pozoruhodná a nejkrásnější část se však nachází pouze ve středu města. Naleznete zde několik univerzit pocházejících z různých století. Nejstarší univerzitou je University College založená kolem roku 1249, nejkrásnější a asi i největší je Christ Church Univerzity.
Tuto mobilitu považuji za velmi užitečnou a pro mou praxi přínosnou. Jsem ráda, že jsem se mohla setkat s učiteli z jiných zemí a měla jsem jedinečnou příležitost sdílet naše vzdělávací a výukové zkušenosti. Zlepšila jsem si své konverzační a prezentační schopnosti. Bylo to velmi užitečné zažít tu druhou (studijní) stranou – procesu učení znovu.