Jazykový pobyt v Oxfordu

V rámci programu Erasmus+ jsem měla možnost vycestovat ve dnech 5. – 9. září 2018 do Oxfordu.
Účastnila jsme se kurzu zaměřeného na využití hovorového jazyka ve výuce angličtiny. Během pobytu jsme absolvovali řadu aktivit jako například proces zefektivnění komunikace žáků ve výuce anglického jazyka. Byly pro nás připraveny různé úkoly zaměřené na získávání nové slovní zásoby a na získání nových poznatků. V rámci kurzu jsme obdrželi pokyny, jak učinit naše výukové hodiny více produktivní a hodiny zábavnější.
Mezi hlavní přínosy tohoto pobytu považuji:

– možnost procvičit angličtinu se zahraničními učiteli jako se spolužáky,
– mnoho lekcí vyučovaných rodilými mluvčími,
– aktualizace a zdokonalování našich konverzačních dovedností a stylu výuky,
– počet školení s ukázkami zábavních aktivit, které budou velmi inspirativní pro naši další výuku,
– rozmanitost témat, která byla smysluplná a dokonale připravená,
– dobře organizované lekce, přátelský personál
– příležitost seznámit se s jednou z prvních univerzit v Evropě – Oxford, naprosto úžasné město.

Oxford je krásné město, alespoň co se architektury týče. Ta pozoruhodná a nejkrásnější část se však nachází pouze ve středu města. Naleznete zde několik univerzit pocházejících z různých století. Nejstarší univerzitou je University College založená kolem roku 1249, nejkrásnější a asi i největší je Christ Church Univerzity.
Tuto mobilitu považuji za velmi užitečnou a pro mou praxi přínosnou. Jsem ráda, že jsem se mohla setkat s učiteli z jiných zemí a měla jsem jedinečnou příležitost sdílet naše vzdělávací a výukové zkušenosti. Zlepšila jsem si své konverzační a prezentační schopnosti. Bylo to velmi užitečné zažít tu druhou (studijní) stranou – procesu učení znovu.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X