Díky programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-047443 jsem měl možnost navštívit týdenní kurz s názvem „Tablety a chytré telefony: používání mobilních zařízení jako vzdělávacích nástrojů“ a získat tak zkušenosti s efektivní výukou pomocí digitálních technologií v Academia School Barcino v Barceloně.

Celý kurz byl primárně zaměřen na rozvoj kompetencí učitelů pomocí informačních a komunikačních technologií.

Před výjezdem do Barcelony si účastníci měli za úkol připravit prezentaci své organizace, svého vzdělávacího systému a své kultury. První den pobytu jsme komunikovali s ostatními mezinárodními účastníky a přijímající organizací o vzdělávacím systému a kultuře jednotlivých zemí. Byly nám poskytnuty přípravné materiály a dotazník pro potřeby a profilování pro přizpůsobení zkušeností s učením.

V rámci našeho kurzu jsme se seznámili s vyučujícími, povídali jsme si o důležitosti jednotlivých složek výuky a o změně výuky v novém století. Pracovali jsme s  mobilními aplikacemi Instagram a jejími multimediálními nástroji jako Canva, Unfold, Hype type.  Seznámili jsme se s webovou službou Base camp nebo Trello. Dále jsme tvořili v rámci praktické části vlastní video v aplikaci Adobe spark a využili jsme možnosti napsat si vlastní interaktivní článek v aplikaci Issue. Zkusili jsme si také namluvit vlastní podcast. Velice zajímavá byla práce s aplikacemi jako Klynt a Fyuse 3D maker.

Celý týden jsme pokračovali efektivními výukovými metodami při používání digitálních technologií. Pokud se jedná o aplikace a nástroje, byly nám představeny Adobe Spark Video, Panorama 360 camera, Youtube channel, Coggle, Mind map, Edmodo, FOV a mnoho dalších.

Celý kurz byl vedený v anglickém jazyce a byl pro mě velkou zkušeností. Byl určen pro účastníky, kteří se zajímají o technologicky vyspělé učení s novými mobilními aplikacemi, které se dají využít na zařízeních označovaných jako BYOD (notebooky, tablety a chytré telefony) a mají zájem integrovat tyto aplikace  do sady nástrojů pro učitele.

Během tohoto kurzu jsem získal nové nápady, jak začlenit novou technologii do svých lekcí. V měsíci září jsem začal už implementovat tyto získané zkušenosti do mých školních skupin, tak  aby žáci vykonávali praktické úkoly a naučili se používat software, platformy a aplikace ke komunikaci, správě skupin a podpoře spolupráce. Žáci tak budou mít možnost vyzkoušet, jak lze učení zlepšit pomocí seriózních technologických her a kvízů.

 blank

blank

blank

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X