Díky programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-047443 jsem měl možnost navštívit týdenní kurz s názvem „Tablety a chytré telefony: používání mobilních zařízení jako vzdělávacích nástrojů“ a získat tak zkušenosti s efektivní výukou pomocí digitálních technologií v Academia School Barcino v Barceloně.

Celý kurz byl primárně zaměřen na rozvoj kompetencí učitelů pomocí informačních a komunikačních technologií.

Před výjezdem do Barcelony si účastníci měli za úkol připravit prezentaci své organizace, svého vzdělávacího systému a své kultury. První den pobytu jsme komunikovali s ostatními mezinárodními účastníky a přijímající organizací o vzdělávacím systému a kultuře jednotlivých zemí. Byly nám poskytnuty přípravné materiály a dotazník pro potřeby a profilování pro přizpůsobení zkušeností s učením.

V rámci našeho kurzu jsme se seznámili s vyučujícími, povídali jsme si o důležitosti jednotlivých složek výuky a o změně výuky v novém století. Pracovali jsme s  mobilními aplikacemi Instagram a jejími multimediálními nástroji jako Canva, Unfold, Hype type.  Seznámili jsme se s webovou službou Base camp nebo Trello. Dále jsme tvořili v rámci praktické části vlastní video v aplikaci Adobe spark a využili jsme možnosti napsat si vlastní interaktivní článek v aplikaci Issue. Zkusili jsme si také namluvit vlastní podcast. Velice zajímavá byla práce s aplikacemi jako Klynt a Fyuse 3D maker.

Celý týden jsme pokračovali efektivními výukovými metodami při používání digitálních technologií. Pokud se jedná o aplikace a nástroje, byly nám představeny Adobe Spark Video, Panorama 360 camera, Youtube channel, Coggle, Mind map, Edmodo, FOV a mnoho dalších.

Celý kurz byl vedený v anglickém jazyce a byl pro mě velkou zkušeností. Byl určen pro účastníky, kteří se zajímají o technologicky vyspělé učení s novými mobilními aplikacemi, které se dají využít na zařízeních označovaných jako BYOD (notebooky, tablety a chytré telefony) a mají zájem integrovat tyto aplikace  do sady nástrojů pro učitele.

Během tohoto kurzu jsem získal nové nápady, jak začlenit novou technologii do svých lekcí. V měsíci září jsem začal už implementovat tyto získané zkušenosti do mých školních skupin, tak  aby žáci vykonávali praktické úkoly a naučili se používat software, platformy a aplikace ke komunikaci, správě skupin a podpoře spolupráce. Žáci tak budou mít možnost vyzkoušet, jak lze učení zlepšit pomocí seriózních technologických her a kvízů.

 blank

blank

blank

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X