Náš učitel vycestoval v rámci programu Erasmus+na Maltu

Ve dnech 7. – 11.10.2018 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Make technology your friend!.  Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací Dominou Association na Maltě se zúčastnil také jeden z našich učitelů.  Cílem kurzu bylo rozvíjení kompetencí učitelů v oblasti IKT. Učitelé z různých koutů Evropy se učili prakticky využívat nástroje (digitální hry, E-portfolio, digitální příběhy) a aplikovat tyto technologie do výuky.  V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi (FilmoraGo, Storyjump, Edpuzzle,Socrative, Mindomo a další), které jsou volně dostupné a jsou vhodné pro použití ve výuce, k tvorbě kvízů, testů, materiálů do výuky, ale také ke sdílené spolupráci. Většina hodin kurzu probíhala s notebooky, kdy každý z účastníků vytvářel svoje vlastní materiály, které jsme potom sdíleli na webové stránce kurzu.

Během tohoto pobytu jsme navštívili také místní školy s cílem nahlédnout do vzdělávacího systému na Maltě. Ředitelé těchto škol nás formou přednášky a následné diskuze seznámili s vzdělávacím procesem na tomto ostrově.

„Po návratu z tohoto metodologického kurzu jsem kolegům předal informace o systému výuky, vedení a organizaci výuky pomocí IKT. V rámci workshopu, který jsme k tomuto účelu uspořádali, jsem ji ukázal možnosti využití různých softwarových programů pro zatraktivnění výuky“. Ukázkové hodiny s využitím nových poznatků z tohoto kurzu byly také použity při dnech otevřených dveří naší školy .Kurz byl pro mě velmi přínosný a začal jsem ve svých hodinách využívat aplikace s použitím pro zařízení BYOD. Žáci tuto změnu v mých hodinách velice ocenili a hodiny jsou teď pro ně více zajímavější a pestřejší. Mohu konstatovat, že se u nich zlepšila motivace ke studiu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X