Náš učitel vycestoval v rámci programu Erasmus+na Maltu

Ve dnech 7. – 11.10.2018 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Make technology your friend!.  Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací Dominou Association na Maltě se zúčastnil také jeden z našich učitelů.  Cílem kurzu bylo rozvíjení kompetencí učitelů v oblasti IKT. Učitelé z různých koutů Evropy se učili prakticky využívat nástroje (digitální hry, E-portfolio, digitální příběhy) a aplikovat tyto technologie do výuky.  V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi (FilmoraGo, Storyjump, Edpuzzle,Socrative, Mindomo a další), které jsou volně dostupné a jsou vhodné pro použití ve výuce, k tvorbě kvízů, testů, materiálů do výuky, ale také ke sdílené spolupráci. Většina hodin kurzu probíhala s notebooky, kdy každý z účastníků vytvářel svoje vlastní materiály, které jsme potom sdíleli na webové stránce kurzu.

Během tohoto pobytu jsme navštívili také místní školy s cílem nahlédnout do vzdělávacího systému na Maltě. Ředitelé těchto škol nás formou přednášky a následné diskuze seznámili s vzdělávacím procesem na tomto ostrově.

„Po návratu z tohoto metodologického kurzu jsem kolegům předal informace o systému výuky, vedení a organizaci výuky pomocí IKT. V rámci workshopu, který jsme k tomuto účelu uspořádali, jsem ji ukázal možnosti využití různých softwarových programů pro zatraktivnění výuky“. Ukázkové hodiny s využitím nových poznatků z tohoto kurzu byly také použity při dnech otevřených dveří naší školy .Kurz byl pro mě velmi přínosný a začal jsem ve svých hodinách využívat aplikace s použitím pro zařízení BYOD. Žáci tuto změnu v mých hodinách velice ocenili a hodiny jsou teď pro ně více zajímavější a pestřejší. Mohu konstatovat, že se u nich zlepšila motivace ke studiu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X