Náš učitel vycestoval v rámci programu Erasmus+na Maltu

Ve dnech 7. – 11.10.2018 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Make technology your friend!.  Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací Dominou Association na Maltě se zúčastnil také jeden z našich učitelů.  Cílem kurzu bylo rozvíjení kompetencí učitelů v oblasti IKT. Učitelé z různých koutů Evropy se učili prakticky využívat nástroje (digitální hry, E-portfolio, digitální příběhy) a aplikovat tyto technologie do výuky.  V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi (FilmoraGo, Storyjump, Edpuzzle,Socrative, Mindomo a další), které jsou volně dostupné a jsou vhodné pro použití ve výuce, k tvorbě kvízů, testů, materiálů do výuky, ale také ke sdílené spolupráci. Většina hodin kurzu probíhala s notebooky, kdy každý z účastníků vytvářel svoje vlastní materiály, které jsme potom sdíleli na webové stránce kurzu.

Během tohoto pobytu jsme navštívili také místní školy s cílem nahlédnout do vzdělávacího systému na Maltě. Ředitelé těchto škol nás formou přednášky a následné diskuze seznámili s vzdělávacím procesem na tomto ostrově.

„Po návratu z tohoto metodologického kurzu jsem kolegům předal informace o systému výuky, vedení a organizaci výuky pomocí IKT. V rámci workshopu, který jsme k tomuto účelu uspořádali, jsem ji ukázal možnosti využití různých softwarových programů pro zatraktivnění výuky“. Ukázkové hodiny s využitím nových poznatků z tohoto kurzu byly také použity při dnech otevřených dveří naší školy .Kurz byl pro mě velmi přínosný a začal jsem ve svých hodinách využívat aplikace s použitím pro zařízení BYOD. Žáci tuto změnu v mých hodinách velice ocenili a hodiny jsou teď pro ně více zajímavější a pestřejší. Mohu konstatovat, že se u nich zlepšila motivace ke studiu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X