Náš učitel vycestoval v rámci programu Erasmus+na Maltu

Ve dnech 7. – 11.10.2018 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Make technology your friend!.  Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací Dominou Association na Maltě se zúčastnil také jeden z našich učitelů.  Cílem kurzu bylo rozvíjení kompetencí učitelů v oblasti IKT. Učitelé z různých koutů Evropy se učili prakticky využívat nástroje (digitální hry, E-portfolio, digitální příběhy) a aplikovat tyto technologie do výuky.  V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi (FilmoraGo, Storyjump, Edpuzzle,Socrative, Mindomo a další), které jsou volně dostupné a jsou vhodné pro použití ve výuce, k tvorbě kvízů, testů, materiálů do výuky, ale také ke sdílené spolupráci. Většina hodin kurzu probíhala s notebooky, kdy každý z účastníků vytvářel svoje vlastní materiály, které jsme potom sdíleli na webové stránce kurzu.

Během tohoto pobytu jsme navštívili také místní školy s cílem nahlédnout do vzdělávacího systému na Maltě. Ředitelé těchto škol nás formou přednášky a následné diskuze seznámili s vzdělávacím procesem na tomto ostrově.

„Po návratu z tohoto metodologického kurzu jsem kolegům předal informace o systému výuky, vedení a organizaci výuky pomocí IKT. V rámci workshopu, který jsme k tomuto účelu uspořádali, jsem ji ukázal možnosti využití různých softwarových programů pro zatraktivnění výuky“. Ukázkové hodiny s využitím nových poznatků z tohoto kurzu byly také použity při dnech otevřených dveří naší školy .Kurz byl pro mě velmi přínosný a začal jsem ve svých hodinách využívat aplikace s použitím pro zařízení BYOD. Žáci tuto změnu v mých hodinách velice ocenili a hodiny jsou teď pro ně více zajímavější a pestřejší. Mohu konstatovat, že se u nich zlepšila motivace ke studiu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X