Náš učitel vycestoval v rámci programu Erasmus+na Maltu

Ve dnech 7. – 11.10.2018 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Make technology your friend!.  Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací Dominou Association na Maltě se zúčastnil také jeden z našich učitelů.  Cílem kurzu bylo rozvíjení kompetencí učitelů v oblasti IKT. Učitelé z různých koutů Evropy se učili prakticky využívat nástroje (digitální hry, E-portfolio, digitální příběhy) a aplikovat tyto technologie do výuky.  V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi (FilmoraGo, Storyjump, Edpuzzle,Socrative, Mindomo a další), které jsou volně dostupné a jsou vhodné pro použití ve výuce, k tvorbě kvízů, testů, materiálů do výuky, ale také ke sdílené spolupráci. Většina hodin kurzu probíhala s notebooky, kdy každý z účastníků vytvářel svoje vlastní materiály, které jsme potom sdíleli na webové stránce kurzu.

Během tohoto pobytu jsme navštívili také místní školy s cílem nahlédnout do vzdělávacího systému na Maltě. Ředitelé těchto škol nás formou přednášky a následné diskuze seznámili s vzdělávacím procesem na tomto ostrově.

„Po návratu z tohoto metodologického kurzu jsem kolegům předal informace o systému výuky, vedení a organizaci výuky pomocí IKT. V rámci workshopu, který jsme k tomuto účelu uspořádali, jsem ji ukázal možnosti využití různých softwarových programů pro zatraktivnění výuky“. Ukázkové hodiny s využitím nových poznatků z tohoto kurzu byly také použity při dnech otevřených dveří naší školy .Kurz byl pro mě velmi přínosný a začal jsem ve svých hodinách využívat aplikace s použitím pro zařízení BYOD. Žáci tuto změnu v mých hodinách velice ocenili a hodiny jsou teď pro ně více zajímavější a pestřejší. Mohu konstatovat, že se u nich zlepšila motivace ke studiu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín
info@spos.cz
tel.: 577 215 314
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041
IČ: 25344412

Zlín škola

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Tovačovského 337,
767 05 Kroměříž
belancinova@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

 

X