Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce: Mobilita
Aktivita: Mobilita pracovníků škol
Výzva 2020
Název projektu: Otvíráme se CLIL
Začátek projektu: 01-10-2020
Konec projektu: 30. prosince 2021
Celková doba trvání projektu (v měsících) 15 měsíců
Dům zahraniční spolupráce (DZS) schválil naší škole projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Otvíráme se CLIL, díky němuž mohou naši učitelé  vykonat pobytové kurzy v Řecku, Španělsku a na Maltě. Další aktivitou je stínování na naší partnerské škole v Německu.Aktivity projektu:

CLIL

Content and Language Integrated Learning (CLIL).

Ve dnech 11.7. – 17.7. 2021 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Content and Language Integrated Learning (CLIL).

Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS v Alicante se zúčastnil také jeden z našich učitelů.

Kurz CLIL byl  určen pro učitele předškolního vzdělávání středního a odborného, kteří plánují zavedení metody Clil do výuky. CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.

Jedna ze silných stránek tohoto kurzu spočívala v tom, že jeho výuka byla založena nejen na teoretických činnostech, ale také na praktických. V každém tématu poskytla lektorka kurzu rady podložené praktickými případy a účastníci si mohli také vyzkoušet skupinovou praci, tak aby byli schopni úspěšně implementovat tuto metodiku do učitelské praxe. Účastníci kurzu získali informace jak odstranit bariéry  při zavádění metody clil do výuky, ukázali jsme si také příklady motivace ve třídě. Během kurzu jsme se pokusili navrhnout osnovy CLIL hodiny. Velmi přínosné bylo také  téma „Jak povzbudit studenty ke čtení a psaní ve třídě“

Kurz hodnotím velice pozitivně, protože jsme získali  cenné kontakty na učitele, kteří již tuto metodu úspěšně implementovali do školských vzdělávacích plánů a můžeme tak s nimi sdílet naše zkušenosti.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín
info@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

Zlín škola

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Tovačovského 337,
767 05 Kroměříž
belancinova@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

 

X