Otvíráme se CLIL

Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce: Mobilita
Aktivita: Mobilita pracovníků škol
Výzva 2020
Název projektu: Otvíráme se CLIL
Začátek projektu: 01-10-2020
Konec projektu: 30. prosince 2021
Celková doba trvání projektu (v měsících) 15 měsíců
Dům zahraniční spolupráce (DZS) schválil naší škole projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Otvíráme se CLIL, díky němuž mohou naši učitelé  vykonat pobytové kurzy v Řecku, Španělsku a na Maltě. Další aktivitou je stínování na naší partnerské škole v Německu.Aktivity projektu:

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X