Na konci září (20.9-24.9.)2021 jsem se zúčastnil metodologického kurzu v rámci projektu Erasmus+. Moje cesta vedla do Athén, kde jsem se zúčastnil kurzu s názvem: Educational Video Production & Publishing. Během kurzu jsem získal nové poznatky pro práci s programem na editaci videa OpenShot Video Editor. Upevnil jsem si stávající znalosti, zdokonalil jsem se v používání aplikace a dověděl se nové tipy a triky, které tento freeware skrývá. Dalším významným poznatkem byly příklady praktického užití kanálů na portálu YouTube, práce s odkazy, titulky, odkazovými kartami. Stručně byly zmíněny i další aplikace (převážně freeware) , které lze využít pro tvorbu videa a animací pro a edukační materiály

edpuzzle.com – přidání otázek do videa

screencast-o-matic.com – snímání obrazovky 

vyond.com  – vytváření profesionálních animací (placený program) 

scratch.mit.edu – animace, umožňující jak výuku programování, tak tvorbu rozličných jednoduchých videí 

wink.en.softonic.com – WINK – tvorba flashových animací 

wevideo.com – jednoduchý online editor videa 

ezgif.com – tvorba animovaných gifů

teachertube.com – portál edukačních videí 

Využívání uvedených aplikací v hodinách mi umožní  zlepšit výsledky vzdělávání díky využití moderních technologií při názorné prezentaci látky pomocí edukačních videí. Jejich využití je široké a je možné je aplikovat prakticky ve všech typech vyučovacích předmětů. Příkladem mohou být výuka ICT, cizích jazyků, předměty spojené s geografií a cestovním ruchem apod.

Žáci jsou více motivovaní a zároveň může být výuka individualizovaná. Videa umožňují názorně a efektivně předat informace a jednoduchým způsobem vysvětlit i komplikované problémy. Proces učení je tak efektivnější.

Využití videa umožňuje efektivně předat informaci studentům. Video mohou zhlédnout jak ve výuce, tak při samostudiu. To dává řadu možností při výuce žáků s IVP, při distanční výuce.  Lze tak naplnit rozdílné potřeby a zájmy žáků a výuka tak může být více personalizovaná, zaměřená jak na žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, tak na žáky nadané. V hodinách IKT lze vytvořit krátká instruktážní videa s návody, jak postupovat při práci s programovými aplikacemi. V těchto hodinách je náplní výuky i samotná tvorba videa. Při výuce cizích jazyků je možnost využít video ve výuce dialogů, výslovnosti, reálií atd. V předmětech souvisejících s geografií a cestovním ruchem lze využít cestopisná  a dokumentární videa. Osobní přínos mobility vidím ve zvládnutí technologie tvorby a editace videa ve freewarové aplikaci OpenShot Video Editor. Dále ve využití kanálu Youtube a dalších aplikací ve tvorbě vzdělávacích videí. Stejně tak byl přínos v rovině soukromé, kdy jsem se měl možnost seznámit s učiteli s ostatních evropských států a obohatit o jejich zkušenosti. Přínosem bylo i prostředí jiného státu a genius loci Athén a Řecka jako kolébky civilizace. Díky mobilitě jsem vylepšil své znalosti v oblasti ICT a zároveň jsem získal a upevnil si znalosti v používání moderních technologií (konkrétně tvorba videí použitelných při výuce). Aplikace uvedeného mi umožňuje individualizovat výuku, zejména pro studenty s IVP, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit prezenční výuky. Rovněž mi získané znalosti umožní zefektivnit a zatraktivnit výuku mých předmětů.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X