Ve dnech 11.7. – 17.7. 2021 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Content and Language Integrated Learning (CLIL) ve španělském Allicante.  

Tohoto kurzu pořádaného vzdělávací organizací PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS v Alicante se zúčastnil také jeden z našich učitelů.

Kurz CLIL byl určen pro učitele předškolního vzdělávání středního a odborného, kteří plánují zavedení metody Clil do výuky. CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.

Jedna ze silných stránek tohoto kurzu spočívala v tom, že jeho výuka byla založena nejen na teoretických činnostech, ale také na praktických. V každém tématu poskytla lektorka kurzu rady podložené praktickými případy a účastníci si mohli také vyzkoušet skupinovou práci, tak aby byli schopni úspěšně implementovat tuto metodiku do učitelské praxe. Účastníci kurzu získali informace, jak odstranit bariéry při zavádění metody clil do výuky, ukázali jsme si také příklady motivace ve třídě. Během kurzu jsme se pokusili navrhnout osnovy CLIL hodiny. Velmi přínosné bylo také téma „Jak povzbudit studenty ke čtení a psaní ve třídě“

Kurz hodnotím velice pozitivně, protože jsme získali cenné kontakty na učitele, kteří již tuto metodu úspěšně implementovali do školských vzdělávacích plánů a můžeme tak s nimi sdílet naše zkušenosti.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X