Menu ONE NOTE VE VÝUCE ÚVOD O KURZU OBJEDNÁVKA CENA KONTAKT

Slide Akredititovaný kurz pro šablony jednoduché a skvělé řešení pro učitele a žáky VIDEO O KURZU

Slide Základní informace o kurzu Rozsah hodin 8 vyučovacích hodin. Cílová skupina ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ ). Kategorie kurzu ICT kurz, prezenční forma

Slide Obsah kurzu Absolvent vzdělávacího programu:
- se naučí začlenit prostředí OneNote do školního prostředí a využívat ho jako vyučovací prostředek;
se naučí tvořit kvízy a testy a distribuovat je dále do poznámkového bloku OneNote;
- se naučí vkládat text a materiály do svého poznámkového bloku (samozřejmě s veškerým formátováním);
- zvládne vkládat grafiku, videa a materiály všeho druhu (např. videopoznámky či zvukových záznamů, vložení aktivního obsahu přímo z webu) do poznámkových bloků předmětů
- bude využívat OneNote, např. v projektové týmové činnosti ve školním prostředí nebo ve výukových hodinách;
- bude vytvářet odkazy na jednotlivé stránky poznámkového bloku předmětu.
ONE
NOTE

OVERVIEW Výstupní doklad Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Akreditace Č.j.: MSMT- 8805/2019-1-425 Poptávkový formulář New Layer

Slide CENA KURZU Solo Starter Plán Individuální školení pro jednotlivce z různých škol 1 800 Kč KURZ na míru možnost školení v rámci našich prostor nebo v místě objednatele skupina do 10 lidí Technická podpora 1 měsíc po školení 10 000 Kč SKUPINOVÝ KURZ Školení v prostorách objednatele skupina od 15 lidí poskytnutí videa ze školení 24/7 podpora 22 400Kč

Slide Zlín škola napište nám,
zavolejte
náměstí T. G. Masaryka 2477 Zlín 577210227 spos@spos.cz www.spos.cz
Máte dotaz?

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X