Aktuální fotogalerie

POZOR!!! Změna čísla účtu pro úhradu školného u dálkového a kombinovaného studia

Číslo bankovního účtu 1480696389/0800 bylo k 31. 8. 2015 ZRUŠENO!!!

Aktuální číslo účtu pro platby školného je 1409893339/0800.Děkujeme, že při úhradě školného tuto změnu akceptujete.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X