Aktuální fotogalerie

POZOR!!! Změna čísla účtu pro úhradu školného u dálkového a kombinovaného studia

Číslo bankovního účtu 1480696389/0800 bylo k 31. 8. 2015 ZRUŠENO!!!

Aktuální číslo účtu pro platby školného je 1409893339/0800.Děkujeme, že při úhradě školného tuto změnu akceptujete.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X