POZOR!!! Změna čísla účtu pro úhradu školného u dálkového a kombinovaného studia

Číslo bankovního účtu 1480696389/0800 bylo k 31. 8. 2015 ZRUŠENO!!!

Aktuální číslo účtu pro platby školného je 1409893339/0800.Děkujeme, že při úhradě školného tuto změnu akceptujete.