Ve dnech 9.- 13.5. se žáci  třídy 2.A. zúčastnili sportovně turistického kurzu, který se odehrál v krásném prostředí obce Rusavy. Během pestrého týdenního programu jsme podnikli např. cyklovýlet do Holešova a překonali vrchol 735 m n. m., abychom navštívili významné mariánské poutní místo Svatý Hostýn. V rámci volného času jsme zorganizovali turnaj v odbíjené a soutěžili ve střelbě ze vzduchovky. Předposlední den pobytu probíhal turnaj družstev v bowlingu. Samozřejmě se dostalo i na pověstný táborový oheň, při kterém jsme si opekli špekáčky. Příjemným zpestřením byla i možnost návštěvy  krytého bazénu. Závěrem lze konstatovat, že se kurz velmi povedl a naštěstí proběhl bez zranění.

Kurz očima studentů 2.A

Na cyklistickém kurzu se nám líbilo, prostředí dobré, na chatkách teplo, obsluha mírumilovná, hlavně ty kopce byly super. Snídaně pro naše potřeby skoro dostačující, odpolední společné aktivity mohly být trochu obsáhlejší.  Výpravu na Hostýn také hodnotíme kladně! Počasí nám pan Komrska objednal skvělé. Pan ředitel s panem Komrskou nezklamali a v zahazování míče za hřiště byli super!(vtip)
 
Abychom to shrnuli, kurz hodnotíme velice kladně, ale příště radši zvolíme něco bez kopců :)
Děkujeme za super týden! třída 2. A.

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X