Nabízíme zajímavá zaměření v rámci oboru

Ekonomika a podnikání

63-41-M/O1

Cestovní ruch a průvodcovství

 

najde uplatnění u všech subjektů působících na trhu cestovního ruchu tuzemského i zahraničního,
v lázeňských, rekreačních, ubytovacích zařízeních, cestovních kancelářích a v průvodcovských službách.

Firemní management a právo

 

bude schopen vykonávat činnosti spojené s řízením firem, provádět efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci. Najde uplatněn v bankách, ve státní správě a samosprávě či v obchodních firmách.

 Ekonomika a multimédia

 

bude připraven pro práci s moderními propagačními sděleními. Může pracovat v marketingových útvarech firem a institucí, dále v komunikačních a reklamních agenturách,grafických studiích.

 Ekonomika a cizí jazyky

 

ekonomické vzdělání umožňuje výkon řídících funkcí na úrovni středního managementu ve firmáchstátního i soukromého sektoru s důrazem na výbornou znalost minimálně dvou cizích jazyků.

Jedinečná zaměření v rámci celé ČR.

Studujte pouze u nás

Sportovní management

 

Kromě předmětů jako Ekonomika, Právo, Marketing, Management, Účetnictví, které jsou součástí oboru Ekonomika a podnikání, můžete studovat specializované předměty

Sportovní a kondiční příprava, Fyziologie sportovce, Teorie a praxe sportovního tréninku a další.

Trenérství

 

Jedinečné zaměření, které nenajdete nikde v ČR. Zaměření určené nejen pro sportovce, ale i žáky, kteří chtějí pracovat dále ve sportovní oblasti. Studejte zajímavé předměty jako

Fyziologie a taping, Sportovní diagnostika, Výživa sportovce nebo třeba Psychologiii sportu a couching

Novinky

KALENDÁŘ

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X