Termín odjezdu na jazykově-poznavací pobyt do Londýna pro žáky 1. ročníku je v neděli 8.11 v 7:30. Všichni účastníci se dostaví na určené místo (ulice Březnická, parkovište pod Novestou, viz. mapa  nejpozději v 7:15 !!!.

Nezapoměňte si vzít s sebou platný cestovní doklad (občanský průkaz, cestovní pas, průkazku pojištěnce a podepsaný papír o bezpečnosti).

Bližší informace k zájezdu (rozdělení žáků do hostitelských rodin, výuka anglického jazyka a další podrobnosti najdete po přihlášení na nástěnce v elektronické třídní knize)

mapa odjezd

 

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X