Termín odjezdu na jazykově-poznavací pobyt do Londýna pro žáky 1. ročníku je v neděli 8.11 v 7:30. Všichni účastníci se dostaví na určené místo (ulice Březnická, parkovište pod Novestou, viz. mapa  [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]nejpozději v 7:15 !!!.

Nezapoměňte si vzít s sebou platný cestovní doklad (občanský průkaz, cestovní pas, průkazku pojištěnce a podepsaný papír o bezpečnosti).

Bližší informace k zájezdu (rozdělení žáků do hostitelských rodin, výuka anglického jazyka a další podrobnosti najdete po přihlášení na nástěnce v elektronické třídní knize)

mapa odjezd

 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X