„Chtěl bych v pár větách popovídat o tom, jaké bylo mé čtyřleté studium na SPOŠ.
 Musím se přiznat, že jsem měl ze začátku trochu obavy, jak budu studium zvládat. Trpím totiž specifickou poruchou učení . Konkrétně dysgrafií a dispraxií. Bál jsem se , zda to nebude velká překážka pro mé další studium. Naštěstí tomu tak nebylo. V tomhle ohledu jsem vždy našel plné pochopení a porozumění ze strany všech pedagogů. Dostávalo se mi individuálního přístupu, za což jsem byl velmi vděčný. Jsem si jistý, že mi to hodně pomohlo v tom, abych zvládl úspěšně absolvovat středoškolské studium. Navíc po celou dobu mého studia panovala na škole velice přátelská atmosféra.”
„Ještě jednou děkuji všem svým spolužákům i pedagogickým pracovníkům školy, za 4 krásně strávené roky života, na které budu vzpomínat patrně až do konce života. Vždy se budu rád do této školy vracet, abych se mohl podělit o všechny své nové zkušenosti a úspěchy. A také abych mohl zavzpomínat na vše, co jsem prožil v době středoškolského studia na SPOŠ ve Zlíně.”
„Po celou dobu mého studia panovala na škole velice přátelská atmosféra. Ta probíhala jak přímo ve výuce, tak na výletech nebo různých školních akcích. Ze všech těchto akcí mám opravdu skvělé zážitky, na které budu ještě dlouho vzpomínat, stejně tak jako na celé studium.”
Jsem absolventem Střední podnikatelské školy ve Zlíně. Odmaturoval jsem v černu 1999 a rozhodl jsem se odjet do USA a studovat vysokou školu tam. V lednu 2000 jsem odjel do Hostonu ve státě Texas, kde jsem nastoupil do prvního ročníku na Bauer College of Business, na University of Houston, obor finance. Na této škole je také nejprestižnější dvouletý program pro studium podnikatelství, kde přijímají pouze 30 studentů ročně. Do tohoto centra, Wolff Center for Entrepreneurship, jsem se ve třetím ročníku dostal. Promoval jsem s červeným diplomem z oboru finance a podnikatelství. Celou školu jsem si financoval sám, formou prospěchového stipendia a také práce v místní veřejnoprávní televizi Houston PBS, kam jsem nastoupil v únoru 2000 jako poštovní poslíček. Díky znalosti počítačů jsem se za pár měsíců vypracoval na správce database. V roce 2005 jsem se stal členem marketingového oddělení a v roce 2006 jsem byl jmenován marketingovým ředitelem. Pod mým vedením a díky novodobému přístupu k marketingové kampani ve veřejnoprávní televizi bylo mé oddělení a tím i Houston PBS jmenováno jako nejlepší v USA. Díky těmto výsledkům jsem v listopadu 2010 dostal pracovní nabídku do největší veřejnoprávní televize v USA, WGBH v Bostonu. Mým cílem bylo uplatnit své novodobé nápady z Houstonu na celonárodním stupni a to ve 163 veřejnoprávních televizích po celé USA. Letos v únoru jsem byl jmenován marketingovým ředitelem v WGBH.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X